Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

С

С. Є., Трегуб, Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Сєводнєва, К. О., Класичний приватний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Сікорська, І. М., Донецький державний університет управління, Україна, Маріуполь (Україна)
Січева, Д. В., Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна, Дніпро (Україна)
Січкар, А.О., Уманський національний університет садівництва, Україна, м. Умань (Україна)
Саєнко, Я. А., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Вінниця, Україна (Україна)
Саган, Я.П., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна (Україна)
Садова, М. А., Одеський інститут міжрегіональної Академії управління персоналом Україна, Одеса (Україна)
Садова, М. А., Одеський інституту міжрегіональної Академії управління персоналом Україна, Одеса (Україна)
Садова, Н. О., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Салавеліс, А.Д., Одеська національна академія харчових технологій, Україна, Одеса (Україна)
Салавелис, А. Д. (Україна)
Самойленко, Н. Б., Севастопольський міський гуманітарний університет (Україна)
Самойленко, О. О., Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки Служби Безпеки України, Київ, Україна (Україна)
Самойленко, О. О., Навчально-науковий інститут інформаційної безпеки Служби Безпеки України, м. Київ, Україна (Україна)
Самойлова, Н. В. (Російська Федерація)
Самойлова, Н. В., ФГБОУ ВО Волгоградский Государственный Технический университет ("ВолгГТУ"), Россия, Волгоград (Російська Федерація)
Сапригіна, Н. В., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна, Одеса (Україна)
Сапрун, О. В., Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Україна, Хмельницький (Україна)
Сарайрех, Анас Аталла Салем, Медичний інститут Сумського державного університету, Україна, Суми (Україна)
Сарафін, В. Ф., Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Україна, Хмельницький (Україна)
Сваричевская, А.П. (Україна)
Сватюк, О. Р., Інститут права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ (Україна)
Свешникова, Г. А., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна, Сєвєродонецьк (Україна)
Свидрук, І. І., Львівський торговельно-економічний університет, Україна, м. Львів (Україна)
Свидрук, І. І., Львівський торговельно-економічний університет, Україна, Львів (Україна)
Свиридюк, С. М., Інститут № 1 Національної академії внутрішніх справ, Україна, Київ (Україна)
Семак, Л. А., Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна, м. Дніпро (Україна)
Семак, Л.А., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна, Дніпро (Україна)
Семененко, І. Є., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна, Харків (Україна)
Семенченко, Т. В., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна, Харків (Україна)
Семенчук, І.М., Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Семенюк, О. І., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Семкина, Е. В., Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Украина, г. Харьков (Україна)
Сеніва, К. Р., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ. (Україна)
Сидорова, Ю. Р., Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна, Харків (Україна)
Сидорчук, М. М., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Сизоненко, І. Г., Бердянський державний педагогічний університет (Україна)
Силивонюк, К. А., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Синиця, О. О., Університет державної фіскальної служби України, Україна, Ірпінь (Україна)
Сироткіна, Ж. Є., Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна, Ізмаїл (Україна)
Сироткіна, Ж.Є., Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна, Ізмаїл (Україна)
Сич, Р.В., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,Україна, Хмельницький (Україна)
Сичов, М. Ю., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Скворчевська, Є. Л., Українська інженерно-педагогічна академія, Україна, Харків (Україна)
Скворчевська, Є. Л., Українська інженерно-педагогічна академія (Україна)
Скрипник, Є.М., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, Чернівці (Україна)
Скрипник, М. Є., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Чернівці (Україна)
Скрипник, М. Є., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна,Чернівці (Україна)
Скрипник, М.Є., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Чернівці (Україна)
Скрипник, Н. В., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна,Чернівці (Україна)
Скрипник О. А., Боровик П. М., (Україна)
Скубіліна, А. В., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна, м. Кривий Ріг (Україна)
Сліпа, О. З., Львівський державний університет внутрішніх справ (Україна)
Слухенська, Р.В., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці (Україна)
Смага, І. С., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, Чернівці (Україна)
Смачило, В. В., Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна, Харків (Україна)
Смоляр, І.І., Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна, Київ (Україна)
Смочко, Н. М., Мукачівський державний університет, Україна, м. Мукачево (Україна)
Сніца, Т. Є., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Сніца, Т. Є., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Собкова, Н. Д., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, Чернівці (Україна)
Сога, Л. В., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна)
Сога, Л. В., ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна)
Сога Л. В., Сога Л. В., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна)
Соколов, А. В., Запорізький національний технічний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Сокольцов, В.Ю., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Соколюк С. Ю., Соколюк С. Ю., Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань (Україна)
Сокотун, В.С., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Соловій, Х. Я., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Соляннік, К. В., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна (Україна)
Сопівник, Р. В., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ (Україна)
Сосницька, Я. С., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна (Україна)
Сосницька, Я. С., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк. (Україна)
Сосницька, Я.С., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна (Україна)
Сотніков, Ю. М., Одеський національний економічний університет, Україна, Одеса (Україна)
Сперкач, М. О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Сперкач, М. О., Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (Україна)
Сперкач, М.О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Станкевич, С. В., Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна, Харків. (Україна)
Стародуб-Підберезна, Т. С., Київська гуманітарна академія, Україна, м. Київ (Україна)
Стахурська, С. В., Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль
Стеблюк, С. В., Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж, Україна, Мукачево (Україна)
Степанець, Д. Ю., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Степанов, С.П., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, м. Хмельницький (Україна)
Стефанишин, О. Б., Львівський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Україна, Львів (Україна)
Стеценко, І. М., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Шевченка, Україна, Чернігів (Україна)
Стеценко, І.М., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Україна, Чернігів (Україна)
Столярчук, Н. В., Льотна академія Національного авіаційного університету, Україна, Кропивницький (Україна)
Столярчук, О. А., Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ (Україна)
Сторожук, І. М., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Стріхар, О. І., Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, Україна, Миколаїв. (Україна)
Суркова, К. В., Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Україна, м. Кіровоград (Україна)
Суховієнко, Н.А., Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна, Хмельницький (Україна)
Сыроватченко, В. А., Донецький национальный технический университет, Украина, Красноармейск (Україна)
Сыроватченко, В.А., Донецкий национальный технический университет, Украина, Покровск (Україна)
Сюсюкало, З. М., Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, Львів (Україна)
Сяська, Н. В., Рівненський державний гуманітарний університет, Україна, Рівне (Україна)