Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

М

М. В., Бугайова, Кіровоградський національний технічний університет (Україна)
М. В., Смаль, Луцький національний технічний університет (Україна)
М. М., Губай, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, м. Київ (Україна)
М. С., Захарченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, м.Київ (Україна)
Мікіна, О. Г., Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, м. Київ (Україна)
Мілка, В. К., Бердянський державний педагогічний університет, Україна, Бердянськ (Україна)
Міляр, Л. Ф., Житомирський державний технологічний університет, Україна, Житомир (Україна)
Маlykhyna, O. (Україна)
Мазур, Ю. Я., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Мазур, Ю.Я., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Майданик, О. В., Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж, Україна, Вінниця (Україна)
Майстренко К. С., Майстренко К. С., Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна, Київ (Україна)
Майхрук, Х.І., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, Тернопіль (Україна)
Майхрук, Х.І., Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Україна, Тернопіль (Україна)
Макагонов, І. О., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна (Україна)
Макаренко, Л. П., ДВНЗ «Київський університет управління і підприємництва» , Україна, Київ (Україна)
Макаренко, Л. П., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, Київ (Україна)
Макарчук, О. Г., Национальный университет биоресурсов и природопользования, Украина, Киев (Україна)
Макарчук, О.Г., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Маковецька, Л.О., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна (Україна)
Маленко, А. О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Малишкін, А. М., Харківська державна академія фізичної культури, Україна, Харків. (Україна)
Малишкін, А. М., Харківська державна академія фізичної культури, Україна, Харків (Україна)
Малишкін, А. М., Харківська державна академія фізичної культури, Харків, Україна (Україна)
Малков, Д. Ю., Київський університет імені Бориса Грінченка Україна, Київ (Україна)
Мальбє, В.В., Чернігівський національний технологічний університет, Україна, Чернігів (Україна)
Мамонов, П. Д., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Мамонов, П. Д., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТУ, Україна, Вінниця (Україна)
Маначинська, Ю. А., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Чернівці (Україна)
Мангушев, Д. В., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, Харків (Україна)
Мариніна, Л. І., Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого», Київська обл., смт Дослідницьке (Україна)
Мариненко, С. І., Черкаський державний технологічний університет, Україна, Черкаси (Україна)
Марцева, Л. А., Винницкий технический колледж, Украина, г. Винница (Україна)
Марченко, О. Г., Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, Украина, Харьков (Україна)
Марченко, О. Г., Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна, Харків (Україна)
Марчук, У. О., Вінницький національний аграрний університет, Україна, Вінниця (Україна)
Маслова, Т. М., Київський національний університет культури і мистецтв Україна, Київ (Україна)
Маслова А. В., Мартинова Р. Ю.,, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Україна, м. Одеса (Україна)
Матоліч, І. Я., аспірант Інституту мистецтв, Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (Україна)
Матохнюк, Л. О., Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти», Україна, Вінниця (Україна)
Махлюк, В. М., Національний університет «Острозька академія», Україна, Острог (Україна)
Махначова, Н. М., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Вінниця (Україна)
Мацигор, Д. А. (Російська Федерація)
Машинник, О. О., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Мащенко О. М., Гарбар Л. А.,, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Маянцева, Т.О., Національний університет «Острозька академія», Україна, Острог (Україна)
Мегега, Г.Б., Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна, Дніпро (Україна)
Мегем, Є.І., Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, Україна, Глухів (Україна)
Меднікова, Г. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна)
Мельник, О. А., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна (Україна)
Мельников А. Ю., Шевченко Н. Ю., Мельников А. Ю., Шевченко Н. Ю., Донбасская государственная машиностроительная академия (Україна)
Мельничук, І. М., Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського (Україна)
Мельничук, Л. С., Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Мерлянова, О. А., Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв, Україна, Миколаїв (Україна)
Миздренко, О. М., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна)
Микитюк, М. В., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Чернівці (Україна)
Микитюк, М. В., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Україна, м. Чернівці (Україна)
Миколайчук, Я. Л., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Михайлевська, М. В., Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, Київ (Україна)
Михайлов, А.И., Донецкий национальный технический университет, Украина, Покровск (Україна)
Михайлов, В. В., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Михайлов, В. В., Навчально-спортивна база літніх видів спорту, Україна, Львів (Україна)
Михайлов В. В., Коростильова Ю.С., Михайлов В. В.,, Кандидат педагогічних наук, доцент Михайлов В. В. Національний університет «Львівська політехніка» Кандидат наук з фізичного виховання та спорту Михайлов В. В. Навчально-спортивна база літніх видів спорту, Львів Кандидат наук з фізичного виховання та (Україна)
Михайлюк, Є. О., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Михайлюк, Є. О., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя. (Україна)
Мищишин, М. М., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Мовчан, Я. О., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків (Україна)
Мокиенко, С. В., Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета, Украина, Одесса (Україна)
Молчанов И., Бацук В., (Україна)
Мороз Д. В., Мельников А. Ю.,, Донбасская государственная машиностроительная академия (Україна)
Москаленко, О. В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Москаленко, О. В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Москаленко, О. В. (Україна)
Москальов, А. А., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Чернівці (Україна)
Москальова, А. С., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Україна, Київ (Україна)
Мощинська, О. М., Комунальне некомерційне підприємство "4-а міська клінічна лікарня", Львів, Україна (Україна)
Мулик, Т. О., Вінницький національний аграрний університет, Україна, Вінниця (Україна)
Муратова, Д.Б., Національна академія внутрішніх справ, Україна, Київ (Україна)
Мусієнко, М.О., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Мустеца, І. В., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)