Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Д

Д. І., Шариков, Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. (Україна)
Д. А., Демченко, Кубанский государственный технологический университет, Российская Федерация, г. Краснодар
Д. М., Обозний, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Дігтяр, Є. І., Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна, Полтава (Україна)
Дідик, С. Є., Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Київ, Україна (Україна)
Діомідова, Н. Ю., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Давлетханова, О. Х., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Далєвська, Т. А., Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, Київ (Україна)
Данілова, Н. Р., Рівненський державний гуманітарний університет, Україна, Рівне (Україна)
Даник, Ю. Г., Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна (Україна)
Данилова, Л. А., Харківський державний автомобільно-дорожній коледж, Лозівська філія (Україна)
Данильчук, Р. К., Національний технічний університет Украіїни «Киіївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Украіїна, Киіїв (Україна)
Данченко, І. О., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна, Харків (Україна)
Данченко, І.О., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна, Харків (Україна)
Дарій, В. І., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя. (Україна)
Дарій, В. І., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Дарій, В.І., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Дарвай, В. В., Івано-Франківській національно-технічний університет нафти і газу, Україна, Івано – Франківськ (Україна)
Дармограй, П. В., Інститут кримінально-виконавчої служби, м. Київ (Україна)
Даценко, А.В., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Дворник, В. А., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Дев’ятко, О. С., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Дегтяр, Д. О., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
Дегтярьова, Г. А., Харківська академія неперервної освіти, Україна, Харків (Україна)
Дейнега, І. О., Рівненський державний гуманітарний університет, Україна, Рівне (Україна)
Дейнега, О. В., Рівненський державний гуманітарний університет, Україна, Рівне (Україна)
Декусар, Г. Г., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна, Дніпро (Україна)
Демидюк, О. Б., Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна, Харків (Україна)
Демидюк, Ю. В., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Украина, Харьков (Україна)
Демків, В. Г., Тернопільський національний економічний університет, Україна, м. Тернопіль (Україна)
Демський, В. В., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Демченко, . О., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Демченко, А.В., Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного Університету цивільного захисту України, Україна, Черкаси (Україна)
Демченко, В. О., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Демченко, В. О., Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна (Україна)
Демченко, В. О., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Демченко, В. О., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Демченко, В.О., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Демченко, П.С., КНУ ім. Тараса Шевченка, Україна, Київ (Україна)
Демчук, А., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Демчук, Л. Б., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, Тернопіль (Україна)
Денисюк, Л. В., Рівненський державний гуманітарний університет, Україна, Рівне (Україна)
Денисюк, О. М., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, м. Київ (Україна)
Денисюк С. Г., Бобрук А. М., Денисюк С. Г., Бобрук А. М., Вінницький національний технічний університет, Україна, Вінниця Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна, Київ (Україна)
Дещенко, О.М., Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, Україна, Глухів (Україна)
Джалілова, В. Р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна, Харків (Україна)
Джугла, Н. В., Тернопільський національний економічний університет, Україна, м. Тернопіль (Україна)
Джугла, Н. В., Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль (Україна)
Дзюбіна К. О., Ляля О. В., Дзюбіна К. О., Ляля О. В.,, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)
Дзюба, Т. А., Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ (Україна)
Дикань, О. В., Український державний університет залізничного транспорту Україна, м. Харків (Україна)
Дмитренко, Л. І., Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Україна, Київ (Україна)
Долженко, І. І., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Долинський, Є. В., Хмельницький Національний Університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Домбровська, Т. М., Київський національний університет імені Тараса Шевченка Україна, Київ (Україна)
Дорогань-Писаренко, Л. О., Полтавська державна аграрна академія, Україна, Полтава (Україна)
Доцевич, Т. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків (Україна)
Доцевич, Т. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Доценко, Н. А., Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв, Україна (Україна)
Дронова, Т. С., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна, Дніпро (Україна)
Дружинін, М. А., Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, Київ (Україна)
Дубівська, С. С., Харківський національний університет імені Семена Кузнеця, Україна, Харків (Україна)
Дубінін І. С., Карабиньош С. С.,, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна)
Дублей, В.В., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, м. Чернівці (Україна)
Дубровін, В. О., Національний університет біоресурсів та природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Дубровіна, І. В., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань (Україна)
Дуброва, А. С., Рівненський державний гуманітарний університет, Україна, Рівне (Україна)
Дудікова, Л. В., Національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Україна, Вінниця (Україна)
Дуда, Н. З., Львівський національний університет ім. І.Франка, Україна, Львів (Україна)
Дутка, О. Я., Ужгородський національний університет, Україна, Ужгород (Україна)
Душанова, Т. В., Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Україна, м. Кам’янець-Подільський (Україна)
Дяченко, І. М., Класичний приватний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Дяченко, А. В., Київської державної академії декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Україна, Київ (Україна)
Дяченко, А. В., Київська державна академія декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Україна, Київ (Україна)
Дяченко, А.В., Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі,Україна, Київ (Україна)
Дяченко, М. Д., Класичний приватний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)