Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

К

К. В., Поштацька, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна, Київ
К. М., Білецька, Вінницький фінансово-економічний університет (Україна)
Кізіцька, А. В., Хмельницький Національний Університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Кізима, В. Л., Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна, Львів (Україна)
Кізлова А. А., Скороход Т. О.,, НТУУ «КПІ», Видавничо-поліграфічний інститут (Україна)
Кінєва, Т. С., Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ (Україна)
Кіскін, І. О., Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна, Одеса (Україна)
Кіт, З. М., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна (Україна)
Кіт, Ю. В., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Кіт, Ю.В., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Кава, Л. П., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Кава, Л. П., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ. (Україна)
Калініченко, Т. М., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, м. Харків (Україна)
Калитовська, М. Б., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна (Україна)
Каличева, Н. Є., Українська державна академія залізничного транспорту, Україна, Харків (Україна)
Каличева, Н. Є., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна (Україна)
Каличева, Н.Є., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна (Україна)
Кальнік, О. П., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна, Полтава (Україна)
Кальницький, Р.І., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Калюжний, О. О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Камінчан, Г. В., Чорноморський державний університет імені Петра Могили Україна, м. Миколаїв (Україна)
Каменська, І. С., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», Україна, Переяслав-Хмельницький (Україна)
Каменська, І.С., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», Україна, Переяслав-Хмельницький (Україна)
Капустіна, Т. П., Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу, Україна, Лозова (Україна)
Карабін, О. Й., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Україна)
Карабинеш, С. С., Национальный университет биоресурсов и природопользования, Украина г. Киев (Україна)
Карасевич, М. М., Вінницький Фінансово-Економічний університет, Україна, Вінниця (Україна)
Карелін, М. В., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна, Слов’янськ (Україна)
Каричковская, С.П., Уманский национальный университет садоводства, Украина, Умань (Україна)
Каричковский, В.Д., Уманский национальный университет садоводства, Украина, Умань (Україна)
Карпінський, Б.А., Львівський національний університет ім. І. Франка, Україна, Львів (Україна)
Карпенко, О. В., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна, Київ (Україна)
Карпова, С. М., Одеська державна академія будівництва та архітектури, Архітектурно-художній інститут (Україна)
Картаєв, В. В. (Україна)
Кархут, Р. В., Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Київ, Україна (Україна)
Касьянов, Б. В., Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти «Орловський державний університет імені І. С. Тургенєва», м. Орел, Російська Федерація (Україна)
Кас’янова, С. Б., Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ (Україна)
Катеринчук, І. С., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький (Україна)
Катревич, Л. В., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Катрич, Д. О., Національний технічний університет України «КПІ», Україна, Київ (Україна)
Катющенко, Д. О., НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Кашуба, О. М., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Киндря, Н. А. (Україна)
Киндря, Н.А. (Україна)
Кириленко, О. П., Тернопільський національний економічний університет, Україна,Тернопіль (Україна)
Кириченко, Ю. В., Center for International Scientific Cooperation "TK Meganom" (Україна)
Кириченко, Ю. В. (Україна)
Клівода, І. В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Клапоущак, О.І., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна, Івано-Франківськ (Україна)
Клименко, Т. Д., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна, м. Кривий Ріг (Україна)
Клименова О. М., Клименова О. М., Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна, Дніпро (Україна)
Кобеля, З. І., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, м. Чернівці (Україна)
Кобильник, Т.О., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Кобильник, Т.О., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Вінниця (Україна)
Коваленко, Д. А., Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна, Київ (Україна)
Коваленко, М. А., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна)
Коваленко, Н. О., Льотна академія Національного авіаційного університету, Україна, Кропивницький (Україна)
Коваленко, Ю. О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Ковальська, Р. С., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Вінниця (Україна)
Ковальчук, В. А., Криворожский национальный университет, Украина, Кривой Рог (Україна)
Ковальчук, В. В., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Ковальчук, Н.А., Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Ковальчук, Т. А., Вінницький національний аграрний університет, Україна, Вінниця (Україна)
Ковалюк, Т. В., Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна, Київ (Україна)
Когут, А. Л., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (Україна)
Козинятко, Т. А., Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна, Київ. (Україна)
Колбаско, Ю. О., Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» (Україна)
Коленіченко, Т. І., Чернігівський національний технологічний університет, Україна, Чернігів (Україна)
Коленко, А. В., Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Україна, Київ (Україна)
Колесніков, А. П., Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль (Україна)
Колесніков В. С., Ковальчук Н. О.,, Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, м. Чернівці (Україна)
Коломієць, О. В., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Колотуха, С. М., Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань (Україна)
Колчигіна, А. В., Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків (Україна)
Колчигіна, А.В., Українська інженерно-педагогічна академія, Україна, Харків (Україна)
Комаров, В. І., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Комаров, В.І., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Кондратьев, Р. М., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Копиленко, П. О., Міжнародний університет бізнесу і права, Україна, м. Херсон (Україна)
Коптєва, О.М., Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна, Кропивницький (Україна)
Корбутяк, А.Г., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, Чернівці (Україна)
Корж, Г. І., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Корж, Н.В., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Корнієнко, Т. М., Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна, Глухів (Україна)
Корнійчук, В.І., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Корнега, А. О., Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань (Україна)
Корнило, І. М., Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна, Одеса (Україна)
Коростильова, Ю. С., Навчально-спортивна база літніх видів спорту, Україна, Львів
Короткіх, М. А., Одеська військова академія, Україна, м. Одеса (Україна)
Коршун, О. М., Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Україна, Київ (Україна)
Коршун, О. М., Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Україна, Київ (Україна)
Коршун М. М., Коршун М. М., Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна, Київ (Україна)
Косовська, В.В., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Костікова, І. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Костенко, О. С., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна, Харків (Україна)
Костенчук, В.О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Костиря, І.В., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків (Україна)
Костишин, Е.І., Львівський Національний Університет імені І. Франка, Україна, Львів (Україна)
Косьянова, О. Ю., Південноукраїнський Національний Педагогічний Університет імені К. Д. Ушинського, Україна, м. Одеса (Україна)
Косьянова, О.Ю., Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Україна, Одеса (Україна)
Котегова, Л. І., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Україна)
Котелюх, М. Ю., Харківський національний медичний університет, Україна, м. Харків (Україна)
Котенок, Д. М., ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Україна м. Київ (Україна)
Коткова, А. А., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Котова, Н. В., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,Україна, Київ (Україна)
Коцан, Н. Н., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, м. Луцьк (Україна)
Коцур, Н. І., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна, Переяслав-Хмельницький (Україна)
Коцюрко, Р. В., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, Тернопіль (Україна)
Кочкодан, Я. М., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна, Івано-Франківськ (Україна)
Кошевая, С. П., Национальный медицинский университет им. А. А.Богомольца, Украина, Киев (Україна)
Кравченко, Є. І., Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна, Київ (Україна)
Кравченко, В. І., Державний університет телекомунікацій, Україна, Київ (Україна)
Кравченко, В. И., Государственный университет телекоммуникаций, Украина, Киев (Україна)
Кравченко, В.М., Класичний приватний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Кравченко, В.С., Уманський національний університет садівництва, Україна, м. Умань (Україна)
Кравченко, Р. А., Universidad UTE, Эквадор, г. Кито (Україна)
Крамаренко, А. В., Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Украина, г. Харьков (Україна)
Крамаренко, Т. В., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна, м. Дніпропетровськ (Україна)
Крамаренко, Т. В., Дніпропетровський Державний Аграрно-Економічний університет, Україна, м. Дніпропетровськ (Україна)
Крамаренко К. М., Крамаренко К. М., Національна академія Національної гвардії України, Україна, Харків (Україна)
Красний, М. Р., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна (Україна)
Краснопольська, Н.В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Краснощек, Е.Ю., Харьковская Гуманитарно-педагогическая академия, Украина, Харьков (Україна)
Краснюк, Л. В., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Красько, М. П., Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна (Україна)
Красько, М. П., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя. (Україна)
Красько, М. П., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Красько, М. П., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Красько, М. П., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Красько, М.П., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Крейдич, І. М., Національний технічний університет України «КПІ», Україна, Київ (Україна)
Кривич, І. І., Комунальне некомерційне підприємство "3-я міська клінічна лікарня", м. Львів, Україна (Україна)
Крижановський, В. І., Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, Київ (Україна)
Крисенко, О. О., Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Крихтін, І. О., Національний технічний університет України “Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна, Київ (Україна)
Кронда, О. Ю., Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Кудіяров, В.І., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Кудлаєнко, С. В., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Кузнецов, О. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковроди, Україна, Харків (Україна)
Кузнецов, О. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Кузнецов, О. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Кузьменко, А. В., Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків (Україна)
Кузьменко, Б. П., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Кузьменко, О. Б., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Кулаков, Ю. А., Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского», Украина, Киев (Україна)
Кулик, М. Г., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Кульганік, О.М., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Кульганік, О.М., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Вінниця (Україна)
Кулько, В. А., Університет митної справи та фінансів, Україна, Дніпро (Україна)
Кульчицька, А. Ю., Вінницький Фінансово-Економічний університет, Україна, Вінниця (Україна)
Кульчицький, В. В., Комунальне некомерційне підприємство "4-а міська клінічна лікарня", Львів, Україна (Україна)
Курдась, В. І., Запорізький національний технічний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Куриляк, В. В., Національний університет «Острозька академія, Україна, Остріг (Україна)
Курочка, В. М., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, Київ (Україна)
Курочка, В.М., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, Київ (Україна)
Курченко, Т. В., Київський університет імені Бориса Грінченка Україна, Київ (Україна)
Кусмідарова, Д. О., Оздоровчий Центр Кінезіотерапії «Здоровий Рух», Україна, Київ (Україна)
Кутаренко, Н. Я., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, м. Чернівці (Україна)
Кух, К.Ю., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна (Україна)
Куц, Л. В., Сумской государственный университет (Україна)
Куц, Л. В., Сумський державний університет, Україна, Суми (Україна)
Куц, Л. В., Медичний інститут Сумського державного університету, Україна, Суми (Україна)
Куц Л. В., Бочарова В. В., Куц Л. В., Бочарова В. В., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Кучер, Л. І., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Украиїна, м. Київ (Україна)
Кучерук, О. Я., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Кушер, В. О. (Україна)