Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Г

Г. І., Меднікова (Україна)
Г. В., Сафронова, Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Україна, м. Кривий Ріг (Україна)
Гаєвська, Л. А., Національна академія державного управління при Президентові України, Україна, Київ (Україна)
Гавриш, І.І., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, м. Чернівці (Україна)
Гайдученко, Т.М., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Галкіна, Г. А., Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна, Київ (Україна)
Гамаюнова, В. В., Миколаївський національний аграрний університет, Україна, Миколаїв (Україна)
Гарайда, Д. В., Львівська Національна академія мистецтв, Україна, Львів (Україна)
Гарбар, Л. А., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Гармаш, Т.А., Національний авіаційний університет, Україна, Київ (Україна)
Герасимчук, Б.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Герасимчук, Л. В., Національна академія внутрішніх справ, Україна, Київ (Україна)
Гергі, Д. С., Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, Київ (Україна)
Герлянд, Т. М., Інститут професійно-технічної освіти, Україна, Київ (Україна)
Гетало, О. В., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Гладун, О. В., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна, Вінниця (Україна)
Гладчук, В. Є., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна, Донецьк (Україна)
Гладчук, В. Е., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького (Україна)
Гладьо С. В., Чугу С. Д., Гладьо С. В., Чугу С. Д., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Гненюк, М. В., Национальный университет биоресурсов и природопользования, Украина г. Киев (Україна)
Гоблик, В. В., Мукачівський державний університет, Україна, м. Мукачево (Україна)
Гого, В. Б., Донецький национальный технический университет, Украина, Красноармейск (Україна)
Гого, В.Б., Донецкий национальный технический университет, Украина, Покровск (Україна)
Гого, Д. В., Донецький национальный технический университет, Украина, Красноармейск (Україна)
Гого, Д.В., Донецкий национальный технический университет, Украина, Покровск (Україна)
Годна, А. В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Годун, Н. І., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна)
Голобородько, Я. О., Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань. (Україна)
Головащенко, Л. В., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Вінниця (Україна)
Головешко, Б. Р., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків (Україна)
Голубев, М.И., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев (Україна)
Голубева, Т. А., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Голубева, Т.А., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев (Україна)
Голубка, М. М., Львівський кооперативний коледж економіки і права,Україна, Львів (Україна)
Голя, Н. Г., Вище професійне училище №4, Україна, м. Хмельницький (Україна)
Гончар, Л. М., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ (Україна)
Гончар, Л. Н., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев (Україна)
Гончар, Л.М., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Гончаренко, І. Б., Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків (Україна)
Гончарова, О. А., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна, Мелітополь (Україна)
Горбатько, К.М., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Гордєєва, Т. Є., АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ (Україна)
Гордійко, Н. О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ, Національна Академія статистики, обліку та аудиту, Україна, Київ (Україна)
Горденко, С. І., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна)
Горлачук, В.В., Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Горобець, Д. О., Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна, Полтава (Україна)
Горожанкіна, О. Ю., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна)
Гріньова, О. М., Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна (Україна)
Гріньова, О.М., Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, м. Київ (Україна)
Гражевська, О. Ю., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Україна, Київ (Україна)
Грам, О. М., Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Україна, м. Кіровоград (Україна)
Гребень, О. С., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Україна, Харків (Україна)
Гресь, Л. О., Українська інженерно-педагогічна академія, Україна, м. Харків (Україна)
Гречок, Л. М., Чернігівський національний технологічний університет, Україна, Чернігів (Україна)
Гриб, І. І., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Гринь, Я.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Грицай, Я.О., Кировоградская лётная академия Национального авиационного университета, Украина, Кировоград (Україна)
Грицай (Лоозе), Я. О., Научно-исследовательный центр Регионального управления и экономики, Украина, Кировоград (Україна)
Грома, В. Г., Государственное учреждение «Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева Национальной академии медицинских наук Украины», Украина, Харьков (Україна)
Грубінка, І. І., Львівський національний аграрний університет, Україна, Львів (Україна)
Гудима, Н. В., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Гужва, О. Ю., Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Гузун, О. В., Одесское областное базовое медицинское училище, Одесса, Украина (Україна)
Гузун, С. А., Одеське областне базове медучилище, Одеса, Україна (Україна)
Гузун, С. А., Одесское областное базовое медучилище, Одесса, Украина (Україна)
Гузун, С.А., Одесское областное базовое медицинское училище, Одесса, Украина (Україна)
Гуляницький, Л. Ф., Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Україна, Київ
Гуляницький, Л. Ф., Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Україна, Київ (Україна)
Гуменюк, М.М., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, м. Чернівці (Україна)
Гумин, А. М., Научно-исследовательского Института права и психологии Национального Университета “Львовская Политехника”, Украина, г. Львов (Україна)
Гура, А. М., Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Т. Шевченка, Україна, Кременець (Україна)
Гура, Т.В., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків (Україна)