Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

О

О., Карабань, Відокремлений структурний підрозділ «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного» Національного університету фізичного виховання і спорту України, Україна, Київ (Україна)
О., Маленко, Відокремлений структурний підрозділ «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного» Національного університету фізичного виховання і спорту України, Україна, Київ (Україна)
О. І., Гуренко, Бердянський державний педагогічний університет, Україна, Бердянськ (Україна)
О. І., Стріхар, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського (Україна)
О. А., Жерновникова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
О. В., Бурачок, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна, Івано-Франківськ (Україна)
О. В., Сидоренко, Національний університет біоресурсів і природокористування (Україна)
О. В., Томішина, Вінницький фінансово-економічний університет (Україна)
О. Г., Штонда, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
О. М., Абразумова, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (Україна)
О. М., Миздренко, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна)
О. О., Вальчук, Вінницький фінансово-економічний університет (Україна)
О. О., Джемула, Вінницький фінансово- економічний університет (Україна)
О. О., Колесник, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (Україна)
О. О., Русанова, Донецький відкритий університет (Україна)
О. Р., Кондрат, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна, Івано-Франківськ (Україна)
О. С., Ривак, Львівський інститут економіки і туризму, Україна, Львів (Україна)
О. С., Харченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, м.Київ (Україна)
О. Я., Кучерук, Хмельницький національний університет (Україна)
Огородник, В. В., Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», Україна, Київ (Україна)
Окольнича, Т. В., Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна, Кропивницький (Україна)
Олійник, К. С., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Олійник, О. С., Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, Україна, м. Кам’янець-Подільський (Україна)
Олійник, С. О., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Олійник, С. О., Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна, Київ (Україна)
Олійник, С.О., Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна, Київ (Україна)
Олійник, Ю. О., НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Оліяр, М. П., Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Україна, Івано-Франківськ (Україна)
Оласюк, І. Ю., Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Олексюк, О. Б., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна (Україна)
Омельчук, Я. А., Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», Україна, Київ (Україна)
Оніщук, І. І., Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Україна, Вінниця (Україна)
Оніщук, І. М., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Оніщук, А.А., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Онищук, Н. В., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Онищук, Н.В., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Онопрієнко, О. В., Черкаський державний технологічний університет, Україна, Черкаси (Україна)
Онопрієнко, О. М., Черкаський державний технологічний університет, Україна, Черкаси (Україна)
Опанасенко, Н.І., Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна, Переяслав-Хмельницький (Україна)
Орел-Халік, Ю. В., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Ореховський, В. О., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Ореховський, В. О., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, м. Чернівці (Україна)
Ореховський, В. О., Чернівецький торговельно економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Чернівці (Україна)
Орленко, Н. А., Національний авіаційний університет, Україна, Київ (Україна)
Осіпенко, Д. С., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Осадець, О. М., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, Чернівці (Україна)
Осарчук, С. І., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна, Харків (Україна)
Осипенко, М.В., Житомирський національний агроекологічний університет, Україна, Житомир (Україна)
Остапенко, А. Д., Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ (Україна)
Остапенко, А. О., Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна (Україна)
Остапенко, А. О., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Остапенко, А. О., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Остапенко, А. О., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя. (Україна)
Остапенко, А. О., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Остапенко, А.О., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Остапенко, Анна, Інститут професійної освіти НАПН України, Україна, Київ (Україна)
Островська, Г. Й., Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль (Україна)
Островська, Г. О., Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна, Івано-Франківськ (Україна)