Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Б

Б. Я., Остапюк, Українська державна академія залізничного транспорту, Україна, м. Харків (Україна)
Білай, І. М., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя. (Україна)
Білай, І. М., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Білай, І. М., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Білай, І. М., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Білай, І. М., Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна (Україна)
Білай, І.М., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Білай, А. І., Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна (Україна)
Білай, А. І., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя. (Україна)
Білай, А. І., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Білай, А. І., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Білай, А. І., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Білай, А.І., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Білай, И. М., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Білай, И. М., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Білай І.М., Красько М.П., Михайлюк Є.О., Білай І.М., Остапенко А.О., Демченко В.О, Запорізький державний медичний університет (Україна)
Білецька, Г. С., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, м. Київ (Україна)
Білецький, Ю. В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Білецький, Ю.В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Білик, О. І., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна (Україна)
Білинська, Н. Є., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, м. Львів (Україна)
Біловус, Т. В., ДННУ «Академія фінансового управління», Україна, Київ (Україна)
Білоус, Л. Й., Івано-Франківський науково-навчальний інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету (Україна)
Білоус, Л. Й., Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського Національного економічного університету, Україна, м. Івано-Франківськ (Україна)
Білоцький, О. В., Івано-Франківській національно-технічний університет нафти і газу, Україна, Івано – Франківськ (Україна)
Білявець, С.Я., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, м. Хмельницький (Україна)
Бінецька, О.В., Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного Університету цивільного захисту України, Україна, Черкаси (Україна)
Бісмак, О. В., Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ (Україна)
Бітківська, Л. І., Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, Львів (Україна)
Баб'як, В. І., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів
Бабій, І. В., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Бабарикін, І. В., Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Бабик, С. Т., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Бабич, С. О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Бабич, С. О., Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна, Київ (Україна)
Бабкова-Пилипенко, Н. П., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Багнюк, Д. В., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, Київ (Україна)
Багрій, М. А., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна, Івано-Франківськ (Україна)
Багрій, Т. В., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Базюк, Д. Б., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Байбекова, Н. Р., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, м. Харків (Україна)
Балагур, Л. О., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Балендр, А. В., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна (Україна)
Балендр, А. В., Національна академія Державної прикордонної служби України, Україна, Хмельницький (Україна)
Балендр, А. В., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (Україна)
Балик, Н. Р., Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Україна, Тернопіль (Україна)
Балицький, І. І., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький (Україна)
Балицький, І. І., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна (Україна)
Баличев, О. Ю., Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, Київ (Україна)
Баль, В. В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна , Київ. (Україна)
Барановський В. М., Труханська О. О.,, Вінницький національний аграрний університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, Тернопіль (Україна)
Барсукова, Н.С., Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Башкір, О.І., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Бевз, В. П., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України, Україна, м. Київ (Україна)
Бегун-Трачук, Л. О., Мукачівський державний університет, Україна, Мукачево (Україна)
Бедь, Н. М., Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків (Україна)
Бездітко, А. Р., Національна академія Національної гвардії України, Україна, Харків (Україна)
Безклубна, Н. Л., ВСП «Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій», Україна, Київ (Україна)
Белявська Ю. І., Валерко Р. А., Белявська Ю. І., Валерко Р. А., Житомирський національний агроекологічний університет (Україна)
Бендер, Ю. О., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПНУ, Україна, Миколаїв (Україна)
Бережанська, Н. А., Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Україна, Вінниця (Україна)
Березовська, Л. І., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна (Україна)
Берлач, О., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Бечко, П. К., Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань (Україна)
Бечко, П. К., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Бирка, М. Ф., Класичний приватний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Биховченко, В. П., Університет державної фіскальної служби України, Україна, Ірпінь (Україна)
Блінова, М. Ю., Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна, Харків (Україна)
Благова, Т. О., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Україна, Полтава (Україна)
Близнюк, Л. М., Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Київ (Україна)
Близнюк, М. М., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна, Київ (Україна)
Блохіна, І. О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Блохина, И. А. (Україна)
Бобрук, С. В., Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (Україна)
Богдан, О. В., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина, Одесса (Україна)
Богдан, О.В., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина, Одесса (Україна)
Бодня, Є.Ю., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, Київ (Україна)
Бойко, Г. І., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Бокшиц, О.М., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», Україна, Переяслав-Хмельницький (Україна)
Бондар, Н.Д., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Бондаренко, І. В., Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Бондаренко, В. В., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна, Харків (Україна)
Бондарчук, Л. В., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, м. Вінниця (Україна)
Борець, О. А., Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ (Україна)
Боровець, І. Г., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ (Україна)
Боровець, І. Г., Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна, Київ (Україна)
Боровик, Л. В., Національна академія Державної прикордонної служби України, Україна, Хмельницький (Україна)
Боровик, П. М., Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань (Україна)
Боровик, П. М., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Боровицький, О. А., Сьомий апеляційний адміністративний суд, Україна, Вінниця (Україна)
Бохан, С.Є., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна (Україна)
Бочаров, В. А., Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета, Украина, Одесса (Україна)
Бочаров, В. А., Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету, Україна, Одеса (Україна)
Бочаров, В. А., Компанія TOTISPHARMA GROUP, Україна, Одеса (Україна)
Бочаров, Василий, Одесский национальный медицинский университет, Украина, Одесса (Україна)
Бочарова, В. В., Одеський національний медичний університет, Україна, Одеса (Україна)
Бочарова, В. В., Запорожский государственный медицинский университет, Украина, Запорожье (Україна)
Бочарова, В. В., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Бочарова, Вероника, Одесский национальный медицинский университет, Украина, Одесса (Україна)
Бріт, Н. М., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна)
Бранатан, В.П., Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Брунько, П. В., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна, Київ (Україна)
Брусенко, Н. В., Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца, Украина, Харьков (Україна)
Булгак, С. С., Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Україна, Харків (Україна)
Булгакова, Т. М., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна, Мелітополь (Україна)
Булей Л.Ф., Казакова Р.В., Мельник В.С.,, Ужгородський національний університет (Україна)
Бурейко, Н. О., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Буряк, М. В., Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль (Україна)
Бутенко, О. Г., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна)
Буханцова, Л. В., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Буценко, А. В., ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Україна, Старобільськ (Україна)
Буцикіна, Ю. О., Південноукраїнський Національний Педагогічний Університет імені К. Д. Ушинського, Україна, м. Одеса (Україна)
Бушман, В. С., Запорізький державній медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Бхіндер, Н. В., Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, Україна, м. Хмельницький (Україна)