Перегляд списку авторів

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

a

admin, admin, Інститут реклами, Київ (Україна)
admin, admin, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
admin, admin, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна)
admin, admin, Луцький національний технічний університет
admin, admin, Вінницький національний технічний університет (Україна)
admin, admin, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)
admin, admin, Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука (Україна)
admin, admin, Уманський національний університет садівництва (Україна)
admin, admin (Україна)
admin, admin, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (Україна)
admin, admin, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна)
admin, admin, Запорізький національний університет (Україна)
admin, admin, Навчально –виховний комплекс «Чаплинська школа-гімназія» (Україна)
admin, admin, Житомирський національний агроекологічний університет (Україна)
admin, admin, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського (Україна)
admin, admin, Харківський національний університет радіоелектроніки (Україна)
admin, admin, Інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України (Україна)
admin, admin, ХФ Національна академія статистики, обліку та аудиту, Херсонська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа №30 (Україна)
admin, admin, Українська державна академія залізничного транспорту (Україна)
admin, admin, Вінницький національний аграрний університет (Україна)
admin, admin, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди (Україна)
admin, admin, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)
admin, admin, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна)
admin, admin
admin, admin, ХФ Национальная академия статистики, учёта и аудита, Херсонская специализированная школа №30 (Україна)
admin, admin, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника (Україна)
admin, admin, Бердянський державний педагогічний університет (Україна)
admin, admin, Луцький національний технічний університет (Україна)
admin, admin, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна)
admin, admin, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна)
admin, admin, Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці (Україна)
admin, admin, Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна)
admin, admin, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Akbuğa, Ekrem (Туреччина)

B

Belmaz, Y. M., Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Ukraine, Poltava (Україна)
Bets, Iryna (Україна)

C

Cebi, Mehmet, Yaşar Doğu Faculty of Sport Sciences, Ondokuz Mayıs Universty, Samsun, Turkey (Туреччина)

Ç

Çebi, Mehmet (Туреччина)

C

Chepovetskyi, O.D., Center for International Scientific Cooperation "TK Meganom" (Україна)
Chugu, S. D., Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine, Vinnytsia (Україна)

D

Debych, M. A., Institute for Higher Education at the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv (Україна)
Dembitska, S. V., Vinnytsia national technical university, Vinnytsia, Ukraine (Україна)
Diachenko, O. V., Center for International Scientific Cooperation "TK Meganom" (Україна)

E

Eliöz, Murat, Center for International Scientific Cooperation "TK Meganom" (Туреччина)
Elioz, Murat, Yaşar Doğu Faculty of Sport Sciences, Ondokuz Mayıs Universty, Samsun, Turkey (Туреччина)

H

Hirnyak, A.N. (Україна)
Holubka, М. М., Center for International Scientific Cooperation "TK Meganom" (Україна)

I

Islamoglu, Izzet, Yaşar Doğu Faculty of Sport Sciences, Ondokuz Mayıs Universty, Samsun, Turkey (Туреччина)
Ivankiv, Igor, The Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine, Іvano-Frankivsk (Україна)

K

Koval, Т. (Україна)
Koval’ska, V., Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine, Vinnytsia (Україна)
Krasnoshchoka, A. K., Vinnytsia national technical university, Vinnytsia, Ukraine (Україна)

L

Lugyna, T. (Україна)

M

Marchuk, T. (Україна)
Miasoiedova, S. V. (Україна)
Miroshnichenko, Valentyna, Center for International Scientific Cooperation "TK Meganom" (Україна)
Myshak, O.O., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv (Україна)

P

Poletaev, Olexiі, Petro Mohyla Black Sea State University (Україна)

R

Ryzhakov, D. A. (Україна)

S

Shandruk, S. K., Ternopil National Economic University, Ukraine, Ternopil (Україна)
Shevchuk, A. V., Center for International Scientific Cooperation "TK Meganom" (Україна)
Shevtsova, Olha, Petro Mohyla Black Sea State University (Україна)

T

Tron’, T. (Україна)
Tuckyun, Ch. J., V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine, Kharkiv Nasarawa State University, Nigeria, Keffi (Україна)
Tukyun, Ch. J., Center for International Scientific Cooperation "TK Meganom" (Україна)

Y

Yarmolenko, M. (Україна)
Yarmolenko, M. V. (Україна)

Є

Єлецьких, С. Я., Донбаська державна машинобудівна академія, Україна, Краматорськ (Україна)
Єнальєв, М. М., Чорноморський державний університет ім. П. Могили (Україна)
Єфімова, О.М., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)

І

І. В., Фурман, Уманський державний педагогічного університет імені Павла Тичини, Україна м. Умань (Україна)
І. М., Якуб’як, Львівська державна фінансова академія, Україна, м. Львів (Україна)
І. С., Руднєва, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна)
Іванець, Н.І., Львівський національний університет ім. І.Франка, Україна, Львів (Україна)
Іванов, І. Ю., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)
Іванова, К. О., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Івасишин, М. О., Президія Національної академії наук України, Україна, м. Київ (Україна)
Івашньова С. В., Артемьєва І. Л.,, Далекосхідний федеральний університет, Російська Федерація, Владивосток (Україна)
Ільченко, Н. В., Черкаський державний технологічний університет, Україна, Черкаси (Україна)
Іскакова, О. Ш., Миколаївський національний аграрний університет, Україна, Миколаїв (Україна)
Іщенко, Л. В., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна)
Іщенко, С. О., Національна академія Національної гвардії України, Україна, Харків (Україна)

А

А. В., Бохан, Киевский национальный торгово-экономический университет (Україна)
А. В., Боярська-Хоменко, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна)
А. В., Краснощок, Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Україна)
А. М., Розман, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Чернівці (Україна)
Аверіна, К. С., Мелітопольский державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького, Україна, Мелітополь (Україна)
Авербах, М. Я., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Украина, Харьков. (Україна)
Авербах, М. Я., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Украина, Харьков (Україна)
Агулов, М. В., Управління внутрішньої безпеки Головного Управління Міністерства доходів і зборів у Донецькій області (Україна)
Агулова, О. О., Слов'янський Міський відділ міліції Головного Управління України Міністерства Внутрішніх справ в Донецькій області (Україна)
Алєксєєва, С. В., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Україна, Київ (Україна)
Амірханов, Е. Д., Державний університет телекомунікацій, Україна, Київ (Україна)
Амирханов, Э. Д., Государственный университет телекоммуникаций, Украина, Киев (Україна)
Андрущак В.В., Боровик П.М., Гузар Б.С.,, Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань (Україна)
Андрущенко, Н. О., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Андрущенко, Н. О., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (Україна)
Андрущенко, Н.О., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Антал, Т. В., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Антал Т. В., Малеончук О. В.,, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Антоненко, А. М., Кафедра гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Україна, Київ (Україна)
Артемов, А. О., Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Украина, Киев (Україна)
Артемов, А. О.
Архірейська, Н. В., Університет митної справи та фінансів, Україна, Дніпропетровськ (Україна)
Астахова, Н. В., Криворожский национальный университет, Украина, Кривой Рог (Україна)
Атамас, О.П., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна, Дніпро (Україна)

Б

Б. Я., Остапюк, Українська державна академія залізничного транспорту, Україна, м. Харків (Україна)
Білай, І. М., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Білай, І. М., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Білай, І.М., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Білай, А. І., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Білай, А. І., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Білай, А.І., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Білай, И. М., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Білай, И. М., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Білай І.М., Красько М.П., Михайлюк Є.О., Білай І.М., Остапенко А.О., Демченко В.О, Запорізький державний медичний університет (Україна)
Білецька, Г. С., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, м. Київ (Україна)
Білецький, Ю.В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Білик, О. І., Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна (Україна)
Білинська, Н. Є., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, м. Львів (Україна)
Білоус, Л. Й., Івано-Франківський науково-навчальний інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету (Україна)
Білоус, Л. Й., Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського Національного економічного університету, Україна, м. Івано-Франківськ (Україна)
Білоцький, О. В., Івано-Франківській національно-технічний університет нафти і газу, Україна, Івано – Франківськ (Україна)
Білявець, С.Я., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, м. Хмельницький (Україна)
Бінецька, О.В., Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного Університету цивільного захисту України, Україна, Черкаси (Україна)
Бісмак, О. В., Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ (Україна)
Бабій, І. В., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Бабарикін, І. В., Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Бабкова-Пилипенко, Н. П., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Багрій, Т. В., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Байбекова, Н. Р., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, м. Харків (Україна)
Балагур, Л. О., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Балик, Н. Р., Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Україна, Тернопіль (Україна)
Баличев, О. Ю., Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, Київ (Україна)
Баль, В. В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна , Київ. (Україна)
Барановський В. М., Труханська О. О.,, Вінницький національний аграрний університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, Тернопіль (Україна)
Барсукова, Н.С., Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Башкір, О.І., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Бевз, В. П., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України, Україна, м. Київ (Україна)
Белявська Ю. І., Валерко Р. А., Белявська Ю. І., Валерко Р. А., Житомирський національний агроекологічний університет (Україна)
Бендер, Ю. О., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПНУ, Україна, Миколаїв (Україна)
Берлач, О., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Бечко, П. К., Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань (Україна)
Бечко, П. К., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Бирка, М. Ф., Класичний приватний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Блінова, М. Ю., Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна, Харків (Україна)
Благова, Т. О., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Україна, Полтава (Україна)
Бобрук, С. В., Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (Україна)
Богдан, О. В., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина, Одесса (Україна)
Богдан, О.В., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина, Одесса (Україна)
Бодня, Є.Ю., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, Київ (Україна)
Бойко, Г. І., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Бокшиц, О.М., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», Україна, Переяслав-Хмельницький (Україна)
Бондар, Н.Д., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Бондаренко, І. В., Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Бондаренко, В. В., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна, Харків (Україна)
Бондарчук, Л. В., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, м. Вінниця (Україна)
Боровець, І. Г., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ (Україна)
Боровик, П. М., Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань (Україна)
Боровик, П. М., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Бохан, С.Є., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна (Україна)
Бочаров, В. А., Компанія TOTISPHARMA GROUP, Україна, Одеса (Україна)
Бочаров, В. А., Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету, Україна, Одеса (Україна)
Бочаров, В. А., Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета, Украина, Одесса (Україна)
Бочарова, В. В., Запорожский государственный медицинский университет, Украина, Запорожье (Україна)
Бочарова, В. В., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Бочарова, В. В., Одеський національний медичний університет, Україна, Одеса (Україна)
Бріт, Н. М., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна)
Бранатан, В.П., Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Брунько, П. В., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна, Київ (Україна)
Брусенко, Н. В., Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца, Украина, Харьков (Україна)
Булгакова, Т. М., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна, Мелітополь (Україна)
Булей Л.Ф., Казакова Р.В., Мельник В.С.,, Ужгородський національний університет (Україна)
Бурейко, Н. О., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Буряк, М. В., Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль (Україна)
Бутенко, О. Г., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна)
Буханцова, Л. В., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Буценко, А. В., ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Україна, Старобільськ (Україна)
Бхіндер, Н. В., Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, Україна, м. Хмельницький (Україна)

В

В. Є., Гладчук, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького (Україна)
В. В., Боднар, Закарпатський художній інститут (Україна)
В. В., Польова, Українська державна академія залізничного транспорту, Україна, Харків (Україна)
В. О., Ореховський, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
В. Я., Козлова, Приазовський державний технічний університет, Україна, Маріуполь (Україна)
Вілюра., Т.С., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Вітриченко, А.А., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Вавдійчик, І. М., Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, Київ (Україна)
Ванін, О. В., Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, Україна, Первомайськ (Україна)
Ванін, О. В., Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна, Первомайськ (Україна)
Вардеванян, С. І., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Вардеванян, С. І., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Чернівці (Україна)
Варе, И. С., Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, Украина, Одесса (Україна)
Варе, И. С., Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского, Одесса, Украина (Україна)
Варивода, К. С., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна, Переяслав-Хмельницький (Україна)
Варивода, К. С., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна)
Васенко, В.В., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна, Переяслав-Хмельницький (Україна)
Василенко, Я. О., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків (Україна)
Васильева, Е.Н., Подольский аграрно-технический университет, Украина, г. Каменец-Подольский (Україна)
Вахнова, А.П., Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна, Київ (Україна)
Ващенко, Л. М., Центр експертизи освітніх реформ, Україна, Київ (Україна)
Ведмедюк, А. Д., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Україна)
Вежновець, Т. А., Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна, Київ (Україна)
Венгерук, Н. П., Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна, Київ (Україна)
Вергелес, А. В., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТУ, Україна, Вінниця (Україна)
Вергунова, Н. С., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Украина, Харьков (Україна)
Веретільник, В.В., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, м. Хмельницький (Україна)
Верещинська, Я. В., Українська інженерно-педагогічна академія, Україна, Харків (Україна)
Вишневська, Л.В., Уманський національний університет садівництва, Україна, м. Умань (Україна)
Войтенко, Г.М., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Войтко, В.В., Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського», Україна, Кропивницький (Україна)
Войтко, В.В., Комунальний заклад “Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”, Україна, м. Кропивницький (Україна)
Войтко, В.В., Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського» (Україна)
Волошина, Т. В., Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, Київ (Україна)
Воляк, Л.Р., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Воробйова, О., Інститут вищої освіти НАПН України, Україна, Київ (Україна)
Вороніна, Г. Л., Харківська академія неперервної освіти, Україна, Харків (Україна)
Воскобійник, Т. В., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтава, Україна (Україна)

Г

Г. І., Меднікова (Україна)
Г. В., Сафронова, Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Україна, м. Кривий Ріг (Україна)
Гаєвська, Л. А., Національна академія державного управління при Президентові України, Україна, Київ (Україна)
Гавриш, І.І., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, м. Чернівці (Україна)
Гайдученко, Т.М., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Гамаюнова, В. В., Миколаївський національний аграрний університет, Україна, Миколаїв (Україна)
Гарайда, Д. В., Львівська Національна академія мистецтв, Україна, Львів (Україна)
Гарбар, Л. А., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Гармаш, Т.А., Національний авіаційний університет, Україна, Київ (Україна)
Герасимчук, Б.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Герасимчук, Л. В., Національна академія внутрішніх справ, Україна, Київ (Україна)
Гергі, Д. С., Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, Київ (Україна)
Герлянд, Т. М., Інститут професійно-технічної освіти, Україна, Київ (Україна)
Гетало, О. В., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Гладун, О. В., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна, Вінниця (Україна)
Гладчук, В. Є., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна, Донецьк (Україна)
Гладчук, В. Е., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького (Україна)
Гладьо С. В., Чугу С. Д., Гладьо С. В., Чугу С. Д., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Гненюк, М. В., Национальный университет биоресурсов и природопользования, Украина г. Киев (Україна)
Гоблик, В. В., Мукачівський державний університет, Україна, м. Мукачево (Україна)
Гого, В. Б., Донецький национальный технический университет, Украина, Красноармейск (Україна)
Гого, В.Б., Донецкий национальный технический университет, Украина, Покровск (Україна)
Гого, Д. В., Донецький национальный технический университет, Украина, Красноармейск (Україна)
Гого, Д.В., Донецкий национальный технический университет, Украина, Покровск (Україна)
Годна, А. В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Годун, Н. І., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна)
Голобородько, Я. О., Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань. (Україна)
Головащенко, Л. В., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Вінниця (Україна)
Головешко, Б. Р., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків (Україна)
Голубев, М.И., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев (Україна)
Голубева, Т. А., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Голубева, Т.А., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев (Україна)
Голубка, М. М., Львівський кооперативний коледж економіки і права,Україна, Львів (Україна)
Гончар, Л. М., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ (Україна)
Гончар, Л. Н., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев (Україна)
Гончар, Л.М., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Гончаренко, І. Б., Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків (Україна)
Гончарова, О. А., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна, Мелітополь (Україна)
Горбатько, К.М., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Гордєєва, Т. Є., АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ (Україна)
Гордійко, Н. О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ, Національна Академія статистики, обліку та аудиту, Україна, Київ (Україна)
Горденко, С. І., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна)
Горлачук, В.В., Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Горожанкіна, О. Ю., Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна)
Гріньова, О. М., Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна (Україна)
Гріньова, О.М., Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, м. Київ (Україна)
Грам, О. М., Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Україна, м. Кіровоград (Україна)
Гребень, О. С., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Україна, Харків (Україна)
Гресь, Л. О., Українська інженерно-педагогічна академія, Україна, м. Харків (Україна)
Гречок, Л. М., Чернігівський національний технологічний університет, Україна, Чернігів (Україна)
Гриб, І. І., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Гринь, Я.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Грицай, Я.О., Кировоградская лётная академия Национального авиационного университета, Украина, Кировоград (Україна)
Грицай (Лоозе), Я. О., Научно-исследовательный центр Регионального управления и экономики, Украина, Кировоград (Україна)
Грома, В. Г., Государственное учреждение «Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева Национальной академии медицинских наук Украины», Украина, Харьков (Україна)
Грубінка, І. І., Львівський національний аграрний університет, Україна, Львів (Україна)
Гудима, Н. В., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Гужва, О. Ю., Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Гузун, О. В., Одесское областное базовое медицинское училище, Одесса, Украина (Україна)
Гузун, С. А., Одеське областне базове медучилище, Одеса, Україна (Україна)
Гузун, С. А., Одесское областное базовое медучилище, Одесса, Украина (Україна)
Гузун, С.А., Одесское областное базовое медицинское училище, Одесса, Украина (Україна)
Гуменюк, М.М., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, м. Чернівці (Україна)
Гумин, А. М., Научно-исследовательского Института права и психологии Национального Университета “Львовская Политехника”, Украина, г. Львов (Україна)
Гура, Т.В., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків (Україна)

Д

Д. І., Шариков, Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. (Україна)
Діомідова, Н. Ю., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Давлетханова, О. Х., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Далєвська, Т. А., Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, Київ (Україна)
Данильчук, Р. К., Національний технічний університет Украіїни «Киіївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Украіїна, Киіїв (Україна)
Данченко, І. О., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна, Харків (Україна)
Данченко, І.О., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна, Харків (Україна)
Дарій, В. І., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Дарій, В.І., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Дарвай, В. В., Івано-Франківській національно-технічний університет нафти і газу, Україна, Івано – Франківськ (Україна)
Дармограй, П. В., Інститут кримінально-виконавчої служби, м. Київ (Україна)
Даценко, А.В., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Дев’ятко, О. С., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Дегтяр, Д. О., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
Дегтярьова, Г. А., Харківська академія неперервної освіти, Україна, Харків (Україна)
Дейнега, І. О., Рівненський державний гуманітарний університет, Україна, Рівне (Україна)
Дейнега, О. В., Рівненський державний гуманітарний університет, Україна, Рівне (Україна)
Демидюк, О. Б., Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна, Харків (Україна)
Демидюк, Ю. В., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Украина, Харьков (Україна)
Демський, В. В., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Демченко, . О., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Демченко, А.В., Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного Університету цивільного захисту України, Україна, Черкаси (Україна)
Демченко, В. О., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Демченко, В. О., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Демченко, В.О., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Демченко, П.С., КНУ ім. Тараса Шевченка, Україна, Київ (Україна)
Демчук, А., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Демчук, Л. Б., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, Тернопіль (Україна)
Денисюк С. Г., Бобрук А. М., Денисюк С. Г., Бобрук А. М., Вінницький національний технічний університет, Україна, Вінниця Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна, Київ (Україна)
Дещенко, О.М., Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, Україна, Глухів (Україна)
Дзюбіна К. О., Ляля О. В., Дзюбіна К. О., Ляля О. В.,, Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)
Дзюба, Т. А., Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ (Україна)
Дикань, О. В., Український державний університет залізничного транспорту Україна, м. Харків (Україна)
Дмитренко, Л. І., Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Україна, Київ (Україна)
Долженко, І. І., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Домбровська, Т. М., Київський національний університет імені Тараса Шевченка Україна, Київ (Україна)
Дорогань-Писаренко, Л. О., Полтавська державна аграрна академія, Україна, Полтава (Україна)
Доцевич, Т. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків (Україна)
Доцевич, Т. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Дружинін, М. А., Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, Київ (Україна)
Дубінін І. С., Карабиньош С. С.,, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна)
Дублей, В.В., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, м. Чернівці (Україна)
Дубровін, В. О., Національний університет біоресурсів та природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Дубровіна, І. В., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань (Україна)
Дудікова, Л. В., Національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Україна, Вінниця (Україна)
Дуда, Н. З., Львівський національний університет ім. І.Франка, Україна, Львів (Україна)
Дяченко, А.В., Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі,Україна, Київ (Україна)
Дяченко, М. Д., Класичний приватний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)

Ж

Жалій, Р.В., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна, Полтава (Україна)
Жалій, Т. В., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтава, Україна (Україна)
Жалій, Т.В., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Україна, Полтава (Україна)
Жарун, О. В., Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань (Україна)
Жарун О. В., Соколюк С. Ю., Ткачук С. П., Жарун О. В., Соколюк С. Ю., Ткачук С. П., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Жданова, О. Г., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Жданова, О.Г., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Жерновникова, О. А., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна)
Жиленко, И. И., Государственное учреждение «Институт общей и неотложной хирургии имени В. Т. Зайцева Национальной академии медицинских наук Украины», Украина, Харьков (Україна)
Жицька, С.А., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Жуковський, В. М., Національний університет «Острозька академія», Україна, Острог (Україна)
Жураковська, О. С., Національний технічний університет Украіїни «Киіївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Украіїна, Киіїв (Україна)

З

Забитівський, В. П., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, Тернопіль (Україна)
Заболотна, Т. В., «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Україна, Переяслав – Хмельницький (Україна)
Заболотна А. В., Заболотний О. І.,, Уманський національний університет садівництва (Україна)
Завальнюк, В. В., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (Україна)
Загребельна, О. О., Донбаський державний педагогічний університет (Україна)
Закусилова, Т. О., Медичний коледж Запорізького державного медичного університету, м. Запоріжжя (Україна)
Заріпова, О. В., Запорізький національний технічний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Заставецька, Л.Б., Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Україна, Тернопіль (Україна)
Заставецька, Л.Б., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, Тернопіль (Україна)
Зельдіс, В. В., Миколаївський міжрегіональний інститут Відкритого міжрегіонального університету розвитку людини "Україна", Україна, Миколаїв (Україна)
Зливков, В. Л., Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Україна, м. Київ (Україна)
Зосімова, А.В., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Україна, Харків (Україна)
Зубач, И. Н., Научно-исследовательского Института права и психологии Национального Университета “Львовская Политехника”, Украина, г. Львов (Україна)
Зубков, Р.С., Державне підприємство Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря”-“Машпроект”,Україна, м. Миколаїв (Україна)

К

К. М., Білецька, Вінницький фінансово-економічний університет (Україна)
Кізима, В. Л., Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна, Львів (Україна)
Кізлова А. А., Скороход Т. О.,, НТУУ «КПІ», Видавничо-поліграфічний інститут (Україна)
Кінєва, Т. С., Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ (Україна)
Кіт, Ю. В., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Кіт, Ю.В., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Кава, Л. П., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ. (Україна)
Кава, Л. П., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Каличева, Н. Є., Українська державна академія залізничного транспорту, Україна, Харків (Україна)
Каличева, Н. Є., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна (Україна)
Каличева, Н.Є., Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна (Україна)
Кальнік, О. П., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна, Полтава (Україна)
Кальницький, Р.І., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Камінчан, Г. В., Чорноморський державний університет імені Петра Могили Україна, м. Миколаїв (Україна)
Каменська, І. С., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», Україна, Переяслав-Хмельницький (Україна)
Каменська, І.С., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», Україна, Переяслав-Хмельницький (Україна)
Карабін, О. Й., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Україна)
Карабинеш, С. С., Национальный университет биоресурсов и природопользования, Украина г. Киев (Україна)
Карасевич, М. М., Вінницький Фінансово-Економічний університет, Україна, Вінниця (Україна)
Карелін, М. В., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна, Слов’янськ (Україна)
Каричковская, С.П., Уманский национальный университет садоводства, Украина, Умань (Україна)
Каричковский, В.Д., Уманский национальный университет садоводства, Украина, Умань (Україна)
Карпінський, Б.А., Львівський національний університет ім. І. Франка, Україна, Львів (Україна)
Карпова, С. М., Одеська державна академія будівництва та архітектури, Архітектурно-художній інститут (Україна)
Катревич, Л. В., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Катрич, Д. О., Національний технічний університет України «КПІ», Україна, Київ (Україна)
Киндря, Н.А. (Україна)
Кириленко, О. П., Тернопільський національний економічний університет, Україна,Тернопіль (Україна)
Кириченко, Ю. В. (Україна)
Кириченко, Ю. В., Center for International Scientific Cooperation "TK Meganom" (Україна)
Клівода, І. В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Клапоущак, О.І., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна, Івано-Франківськ (Україна)
Клименко, Т. Д., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна, м. Кривий Ріг (Україна)
Кобильник, Т.О., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Вінниця (Україна)
Кобильник, Т.О., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Коваленко, М. А., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна)
Ковальська, Р. С., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Вінниця (Україна)
Ковальчук, В. А., Криворожский национальный университет, Украина, Кривой Рог (Україна)
Ковальчук, В. В., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Ковальчук, Н.А., Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Ковальчук, Т. А., Вінницький національний аграрний університет, Україна, Вінниця (Україна)
Когут, А. Л., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (Україна)
Козинятко, Т. А., Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна, Київ. (Україна)
Колбаско, Ю. О., Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут» (Україна)
Коленіченко, Т. І., Чернігівський національний технологічний університет, Україна, Чернігів (Україна)
Коленко, А. В., Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Україна, Київ (Україна)
Колесніков В. С., Ковальчук Н. О.,, Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна, м. Чернівці (Україна)
Коломієць, О. В., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Колотуха, С. М., Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань (Україна)
Колчигіна, А. В., Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків (Україна)
Колчигіна, А.В., Українська інженерно-педагогічна академія, Україна, Харків (Україна)
Комаров, В. І., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Комаров, В.І., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Коптєва, О.М., Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна, Кропивницький (Україна)
Корбутяк, А.Г., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, Чернівці (Україна)
Корж, Г. І., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Корж, Н.В., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Корнійчук, В.І., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Корнега, А. О., Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань (Україна)
Корнило, І. М., Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна, Одеса (Україна)
Коростильова, Ю. С., Навчально-спортивна база літніх видів спорту, Україна, Львів
Короткіх, М. А., Одеська військова академія, Україна, м. Одеса (Україна)
Коршун, О. М., Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Україна, Київ (Україна)
Коршун, О. М., Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Україна, Київ (Україна)
Коршун М. М., Коршун М. М., Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна, Київ (Україна)
Косовська, В.В., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Костікова, І. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Костенко, О. С., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна, Харків (Україна)
Костенчук, В.О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Костиря, І.В., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків (Україна)
Костишин, Е.І., Львівський Національний Університет імені І. Франка, Україна, Львів (Україна)
Косьянова, О.Ю., Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Україна, Одеса (Україна)
Котегова, Л. І., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Україна)
Котова, Н. В., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,Україна, Київ (Україна)
Коцур, Н. І., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна, Переяслав-Хмельницький (Україна)
Коцюрко, Р. В., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, Тернопіль (Україна)
Кошевая, С. П., Национальный медицинский университет им. А. А.Богомольца, Украина, Киев (Україна)
Кравченко, В. І., Державний університет телекомунікацій, Україна, Київ (Україна)
Кравченко, В. И., Государственный университет телекоммуникаций, Украина, Киев (Україна)
Кравченко, В.М., Класичний приватний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Кравченко, В.С., Уманський національний університет садівництва, Україна, м. Умань (Україна)
Крамаренко, Т. В., Дніпропетровський Державний Аграрно-Економічний університет, Україна, м. Дніпропетровськ (Україна)
Крамаренко, Т. В., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна, м. Дніпропетровськ (Україна)
Крамаренко К. М., Крамаренко К. М., Національна академія Національної гвардії України, Україна, Харків (Україна)
Краснопольська, Н.В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Краснощек, Е.Ю., Харьковская Гуманитарно-педагогическая академия, Украина, Харьков (Україна)
Краснюк, Л. В., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Красько, М. П., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Красько, М. П., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Красько, М.П., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Крейдич, І. М., Національний технічний університет України «КПІ», Україна, Київ (Україна)
Крижановський, В. І., Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, Київ (Україна)
Крисенко, О. О., Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Кронда, О. Ю., Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Кудіяров, В.І., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Кузнецов, О. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Кузнецов, О. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковроди, Україна, Харків (Україна)
Кузнецов, О. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Кузьменко, А. В., Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків (Україна)
Кузьменко, Б. П., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Кузьменко, О. Б., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Кулаков, Ю. А., Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского», Украина, Киев (Україна)
Кулик, М. Г., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Кульганік, О.М., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Кульганік, О.М., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Вінниця (Україна)
Кульчицька, А. Ю., Вінницький Фінансово-Економічний університет, Україна, Вінниця (Україна)
Курдась, В. І., Запорізький національний технічний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Куриляк, В. В., Національний університет «Острозька академія, Україна, Остріг (Україна)
Курочка, В.М., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, Київ (Україна)
Кух, К.Ю., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна (Україна)
Куц, Л. В., Сумской государственный университет (Україна)
Куц, Л. В., Медичний інститут Сумського державного університету, Україна, Суми (Україна)
Куц, Л. В., Сумський державний університет, Україна, Суми (Україна)
Куц Л. В., Бочарова В. В., Куц Л. В., Бочарова В. В., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Кучер, Л. І., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Украиїна, м. Київ (Україна)
Кучерук, О. Я., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Кушер, В. О. (Україна)

Л

Л. І., Кучер, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, м. Київ. (Україна)
Л. А., Гарбар, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна)
Л. В., Войтова, Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, Украина, Умань (Україна)
Ліпавська, А. О., Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Україна, Київ (Україна)
Ліпавська, А. О., Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Україна, Київ (Україна)
Лісіна, Л. О., Бердянський державний педагогічний університет, Україна, м. Бердянськ (Україна)
Лісніченко, Ю. М., Одеська військова академія, Україна, Одеса (Україна)
Лазарєва, О. В., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Лазуренко, О. О., Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Україна, Київ (Україна)
Латковська, О. С., Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Лашук, Н. М., Чернігівський національний технологічний університет, Україна, Чернігів (Україна)
Лебідь, В. С., Вінницький національний аграрний університет (Україна)
Лебедюк, М. М., Одеський національний медичний університет, Україна, Одеса (Україна)
Левчук, Н. П., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Леженіна, Л. М., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Україна, Харків (Україна)
Леженіна, Л. М., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (Україна)
Лемешко, О. В., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, м. Хмельницький (Україна)
Лимарєва, Ю. М., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна)
Липка, А.О., Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль (Україна)
Лисюк, Т. В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Литвинова, О. В., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна, Дніпропетровськ (Україна)
Лоїк, Г. Б., відокремлений підрозділ Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтва, Україна, Львів (Україна)
Лободко, М. М., Національний університет біоресурсів та природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Лозовський, О. М., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Ломакіна, М. Є., Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Україна, Кіровоград (Україна)
Ломоносов, Ю. В., Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Украина, Харьков (Україна)
Ломоносова, Ж. В., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Украина, Харьков (Україна)
Лопушен, Е. Ю., Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского», Украина, Киев (Україна)
Лукащук, І.М., Хмельницький національний університет, викладач хімії базового медичного коледжу, Україна, Рівне (Україна)
Лук’яненко, Г. В., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна, Мелітополь (Україна)
Лучейко, І. Д., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, Тернопіль (Україна)
Любезна, І. В., Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль
Любич В. В., Руденко Л. Д., Новіков В.В., Любич В. В., Руденко Л. Д., Новіков В.В., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Любчинський, А. В., Институт права и психологии Национального университета «Львовская политехника», Украина, г. Львов (Україна)
Люта, М.В., Київський національний університет технологій та дизайну (ЧФ), Україна, Черкаси (Україна)
Лях, Г. Р., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна, Слов’янськ (Україна)
Ляшко, Д. Ю., Національний університет біоресурсів та природокористування України, Україна, Київ

М

М. В., Бугайова, Кіровоградський національний технічний університет (Україна)
М. В., Смаль, Луцький національний технічний університет (Україна)
М. М., Губай, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна, м. Київ (Україна)
М. С., Захарченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, м.Київ (Україна)
Мікіна, О. Г., Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, м. Київ (Україна)
Міляр, Л. Ф., Житомирський державний технологічний університет, Україна, Житомир (Україна)
Маlykhyna, O. (Україна)
Мазур, Ю. Я., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Мазур, Ю.Я., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Майданик, О. В., Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж, Україна, Вінниця (Україна)
Майстренко К. С., Майстренко К. С., Київський національний університет будівництва та архітектури, Україна, Київ (Україна)
Майхрук, Х.І., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, Тернопіль (Україна)
Майхрук, Х.І., Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Україна, Тернопіль (Україна)
Макаренко, Л. П., ДВНЗ «Київський університет управління і підприємництва» , Україна, Київ (Україна)
Макаренко, Л. П., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, Київ (Україна)
Макарчук, О. Г., Национальный университет биоресурсов и природопользования, Украина, Киев (Україна)
Макарчук, О.Г., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Маковецька, Л.О., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна (Україна)
Маленко, А. О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Малишкін, А. М., Харківська державна академія фізичної культури, Україна, Харків. (Україна)
Малишкін, А. М., Харківська державна академія фізичної культури, Україна, Харків (Україна)
Малишкін, А. М., Харківська державна академія фізичної культури, Харків, Україна (Україна)
Малков, Д. Ю., Київський університет імені Бориса Грінченка Україна, Київ (Україна)
Мальбє, В.В., Чернігівський національний технологічний університет, Україна, Чернігів (Україна)
Мамонов, П. Д., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТУ, Україна, Вінниця (Україна)
Мамонов, П. Д., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Маначинська, Ю. А., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Чернівці (Україна)
Мариніна, Л. І., Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого», Київська обл., смт Дослідницьке (Україна)
Мариненко, С. І., Черкаський державний технологічний університет, Україна, Черкаси (Україна)
Марцева, Л. А., Винницкий технический колледж, Украина, г. Винница (Україна)
Марченко, О. Г., Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна, Харків (Україна)
Марченко, О. Г., Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, Украина, Харьков (Україна)
Марчук, У. О., Вінницький національний аграрний університет, Україна, Вінниця (Україна)
Маслова, Т. М., Київський національний університет культури і мистецтв Україна, Київ (Україна)
Маслова А. В., Мартинова Р. Ю.,, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Україна, м. Одеса (Україна)
Матоліч, І. Я., аспірант Інституту мистецтв, Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (Україна)
Махлюк, В. М., Національний університет «Острозька академія», Україна, Острог (Україна)
Махначова, Н. М., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Вінниця (Україна)
Машинник, О. О., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Мащенко О. М., Гарбар Л. А.,, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Маянцева, Т.О., Національний університет «Острозька академія», Україна, Острог (Україна)
Мегега, Г.Б., Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна, Дніпро (Україна)
Мегем, Є.І., Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, Україна, Глухів (Україна)
Меднікова, Г. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна)
Мельников А. Ю., Шевченко Н. Ю., Мельников А. Ю., Шевченко Н. Ю., Донбасская государственная машиностроительная академия (Україна)
Мельничук, Л. С., Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Мерлянова, О. А., Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв, Україна, Миколаїв (Україна)
Миздренко, О. М., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна)
Микитюк, М. В., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ Україна, м. Чернівці (Україна)
Микитюк, М. В., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Чернівці (Україна)
Миколайчук, Я. Л., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Михайлов, А.И., Донецкий национальный технический университет, Украина, Покровск (Україна)
Михайлов, В. В., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Михайлов, В. В., Навчально-спортивна база літніх видів спорту, Україна, Львів (Україна)
Михайлов В. В., Коростильова Ю.С., Михайлов В. В.,, Кандидат педагогічних наук, доцент Михайлов В. В. Національний університет «Львівська політехніка» Кандидат наук з фізичного виховання та спорту Михайлов В. В. Навчально-спортивна база літніх видів спорту, Львів Кандидат наук з фізичного виховання та (Україна)
Михайлюк, Є. О., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Мищишин, М. М., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Мовчан, Я. О., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків (Україна)
Мокиенко, С. В., Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета, Украина, Одесса (Україна)
Молчанов И., Бацук В., (Україна)
Мороз Д. В., Мельников А. Ю.,, Донбасская государственная машиностроительная академия (Україна)
Москальов, А. А., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Чернівці (Україна)
Мулик, Т. О., Вінницький національний аграрний університет, Україна, Вінниця (Україна)
Муратова, Д.Б., Національна академія внутрішніх справ, Україна, Київ (Україна)
Мусієнко, М.О., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Мустеца, І. В., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)

Н

Н. В., Новицька, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна)
Н. В., Скрипник, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Н. П., Ющенко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (Україна)
Н. С., Хоменко, Вінницький фінансово-економічний університет (Україна)
Ніколаєнко, Л. І., Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Україна, Суми (Україна)
Надвинична, Т. Л., Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль (Україна)
Надутенко, О. Л., Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна, м. Кропивницький (Україна)
Найчук, Г.О., Національна академія внутрішніх справ, Україна, Київ (Україна)
Накашидзе, І. С., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. А. Лазаряна (Україна)
Намісняк О. М., Мельничук І. М.,, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського (Україна)
Науменко, Л. В., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна)
Наумова О. З., Олефіренко С. В., Наумова О. З., Олефіренко С. В., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна)
Нгуен, М. К., Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна, м. Київ (Україна)
Непочатенко, О. О., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Нечипор Н. М., Нечипор Н. М., Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна, Львів (Україна)
Ничипорук, О.А., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Новак Л. Л., Гайдай Г. С., Гайдай І. В.,, Уманський національний університет садівництва (Україна)
Новохацька Л. В., Заюков І. В.,, Вінницький національний технічний університет (Україна)
Носова, К. В., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Україна, Старобільськ (Україна)
Нудченко, Л.А., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)

О

О. І., Гуренко, Бердянський державний педагогічний університет, Україна, Бердянськ (Україна)
О. І., Стріхар, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського (Україна)
О. А., Жерновникова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
О. В., Сидоренко, Національний університет біоресурсів і природокористування (Україна)
О. В., Томішина, Вінницький фінансово-економічний університет (Україна)
О. Г., Штонда, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
О. М., Абразумова, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (Україна)
О. М., Миздренко, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна)
О. О., Вальчук, Вінницький фінансово-економічний університет (Україна)
О. О., Джемула, Вінницький фінансово- економічний університет (Україна)
О. О., Колесник, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (Україна)
О. О., Русанова, Донецький відкритий університет (Україна)
О. С., Харченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, м.Київ (Україна)
О. Я., Кучерук, Хмельницький національний університет (Україна)
Окольнича, Т. В., Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна, Кропивницький (Україна)
Олійник, К. С., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Олійник, О. С., Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, Україна, м. Кам’янець-Подільський (Україна)
Олійник, С. О., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Олійник, С. О., Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна, Київ (Україна)
Олійник, С.О., Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна, Київ (Україна)
Оліяр, М. П., Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Україна, Івано-Франківськ (Україна)
Омельчук, Я. А., Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», Україна, Київ (Україна)
Оніщук, І. М., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Оніщук, А.А., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Онищук, Н. В., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Онищук, Н.В., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Онопрієнко, О. В., Черкаський державний технологічний університет, Україна, Черкаси (Україна)
Онопрієнко, О. М., Черкаський державний технологічний університет, Україна, Черкаси (Україна)
Опанасенко, Н.І., Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна, Переяслав-Хмельницький (Україна)
Орел-Халік, Ю. В., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Ореховський, В. О., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, м. Чернівці (Україна)
Ореховський, В. О., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Орленко, Н. А., Національний авіаційний університет, Україна, Київ (Україна)
Осіпенко, Д. С., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Осадець, О. М., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, Чернівці (Україна)
Осипенко, М.В., Житомирський національний агроекологічний університет, Україна, Житомир (Україна)
Остапенко, А. Д., Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ (Україна)
Остапенко, А. О., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Остапенко, А. О., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Остапенко, А.О., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Островська, Г. Й., Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль (Україна)
Островська, Г. О., Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна, Івано-Франківськ (Україна)

П

Підберезький, І. В., Івано-Франківській національно-технічний університет нафти і газу, Україна, Івано – Франківськ (Україна)
Піддубцева, О.І., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна, Дніпро (Україна)
Підопригора, І. В., Український державний університет залізничного транспорту, Україна, Харків (Україна)
Пірус, Т. Р., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (Україна)
Піскурська, Г. В., Донецький національний технічний університет, Україна, Красноармійськ (Україна)
Павловська, Т. С., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Павловська, Т.С., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Павловський, С.М., Одеська національна академія харчових технологій, Україна, Одеса (Україна)
Павлюк, В. І., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань (Україна)
Павлюк, В. І., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна)
Павлюк, С. М., Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Україна, Чернівці (Україна)
Павлюк, Т.І., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, м. Вінниця (Україна)
Пак, Н.Т., Львівський національний університет ім. І. Франка, Україна, Львів (Україна)
Пак, Н.Т., Львівський Національний Університет імені І. Франка, Україна, Львів (Україна)
Палагнюк, М.Г., Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Пандас, А. В., Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна, Одеса (Україна)
Пантєлєєв, К.В., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, м. Хмельницький (Україна)
Панчук, О.Ю., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна, Вінниця (Україна)
Папаєвич, Н.М., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Паржницький, О. В., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник», заступник директора з навчально-виробничої роботи, м. Запоріжжя (Україна)
Пархоменко, К. О., Відокремлений підрозділ «Коледж технологій та дизайну» Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Пасевич, Ю. В., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Пашко, Є. О., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Пашко, О. Є., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Пеклина, Г. П., Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета, Украина, Одесса (Україна)
Пелехатий, М.С., Житомирський національний агроекологічний університет, Україна, Житомир (Україна)
Пенюк, В. О., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Чернівці (Україна)
Передерій, О.Л., Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна, Дніпро (Україна)
Петрищенко, Н.А., Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна, Одеса (Україна)
Петровська, К. В., Бердянський державний педагогічний університет (Україна)
Петровська, К.В., Бердянський державний педагогічний університет, Україна, Бердянськ (Україна)
Пивовар, Ю. О., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, м. Харків (Україна)
Пивовар, Ю.О., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна, м. Харків (Україна)
Пивовар, Ю.О., Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Україна, м. Харків (Україна)
Плахотнюк, В. Г., Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв, Україна, Миколаїв (Україна)
Побірченко, Н. С., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна, Умань (Україна)
Погребняк, І.В., Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ (Україна)
Позняковский, Ю. В., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Позняковский, Ю.В., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев (Україна)
Полілуєва, І.В., Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Поліщук, В. М., Національний університет біоресурсів та природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Польова, О. Л., Вінницький національний агарний університет, Україна, Вінниця (Україна)
Понзель, У. В., Мукачівський державний університет, Україна, м. Мукачево (Україна)
Пономаренко, Н. П., Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна, Київ (Україна)
Пономаренко, Н. П., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна, Київ Головне управління Держсанепідслужби у Чернігівській області, Чернігів (Україна)
Попович, М. І., Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», Україна, м. Львів (Україна)
Поручинська, І. В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Поручинський, В. І., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Постернак, И. М., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина, Одесса (Україна)
Постернак, С. А., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина, Одесса (Україна)
Потієнко, М. О., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, Луганськ (Україна)
Потапкіна, Л. В., ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», Україна, Хмельницький (Україна)
Похмурко, О. О., Університет митної справи та фінансів, Україна, Дніпропетровськ (Україна)
Привала, В. О., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Пригожа, Г. В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Приступа, О. В., Луцький національний технічний університет, Україна, Луцьк (Україна)
Притолюк, С., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Притолюк, С.А., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Прищенко, С. В., Інститут реклами, Україна, Київ (Україна)
Прядко, Т. П., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Україна)
Прядко Т. П., Прядко О. О.,, Інститут археології НАН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Переяслав-Хмельницький, Україна (Україна)
Пташник М. М., Господаренко Г. Н.,, Уманский национальный университет садоводства, Украина, Умань (Україна)
Пшенична, О.О., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, м. Хмельницький (Україна)

Р

Р. Я., Ріжняк, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Україна)
Рідкозубова, С. О., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна, Харків (Україна)
Рідкозубова, С. О. (Україна)
Равков А. В., Денисюк С. Г., Кривоніс О. М.,, Вінницький національний технічний університет (Україна)
Радкевич, М. М., Луцький педагогічний коледж (Україна)
Разантовська, О. М., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Ратич, Б. Я., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Ребрина, А.А., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Редько, Н. В., Університет «Україна», Україна, Київ (Україна)
Резніченко, Ю. Г., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Резніченко, Ю. Г., Запорізький державний медичний університет (Україна)
Резунова, О. С., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна, Дніпропетровськ (Україна)
Рибалко, Т. П., Запорізький державний медичний університет, Україна, м. Запоріжжя (Україна)
Ривак, О. С., Львівський інститут економіки і туризму, Україна, Львів (Україна)
Рижакова, Г. М., Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, Київ (Україна)
Рогальський, С.В., Уманський національний університет садівництва, Україна, м. Умань (Україна)
Розкиданий, В.Р., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Розломій, І.О., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна, Черкаси (Україна)
Розум, Р. І., Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль (Україна)
Романишина, О. Я., Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Україна, Тернопіль (Україна)
Романовский, А. Е., Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета, Украина, Одесса (Україна)
Романовська, Л.І., Хмельницький національний університет, Україна, м. Хмельницький (Україна)
Ростовська, В. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Руда, Т. В., Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Україна, Київ (Україна)
Руда, Т. В., Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Україна, Київ (Україна)
Руда Т. В., Неліпович О. В., Руда Т. В., Неліпович О. В., Державний науково-дослідний інститут митної справи (Україна)
Рудавка, Д. В., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Україна, Київ (Україна)
Руденченко, А. А., Київський університет імені Б. Грінченка, Україна, Богуслав (Україна)
Руденченко, А.А., Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна, м. Київ (Україна)
Рудик, О. В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Рудик, О.В., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Руднєва, І. С., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Русіна, Н.Г., ВП «Рівненський коледж» НУБіП України , Україна, Рівне (Україна)
Русіна, Н.Г., ВП «Рівненський коледж» НУБіП України, Україна, Рівне (Україна)
Русанова, О. О., Донецький відкритий університет (Україна)
Ручинська, Ю. М., Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, Київ (Україна)
Рябенька, М. О., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (Україна)
Рябовол, Л. Т., Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Україна)
Рябоконь Б.А., Рябоконь Н. П., Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна (Україна)

С

С. Є., Трегуб, Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Сєводнєва, К. О., Класичний приватний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Сікорська, І. М., Донецький державний університет управління, Україна, Маріуполь (Україна)
Січкар, А.О., Уманський національний університет садівництва, Україна, м. Умань (Україна)
Саган, Я.П., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна (Україна)
Салавеліс, А.Д., Одеська національна академія харчових технологій, Україна, Одеса (Україна)
Самойленко, Н. Б., Севастопольський міський гуманітарний університет (Україна)
Сваричевская, А.П. (Україна)
Сватюк, О. Р., Інститут права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ (Україна)
Свешникова, Г. А., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна, Сєвєродонецьк (Україна)
Свиридюк, С. М., Інститут № 1 Національної академії внутрішніх справ, Україна, Київ (Україна)
Семак, Л.А., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Україна, Дніпро (Україна)
Семененко, І. Є., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна, Харків (Україна)
Семенчук, І.М., Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Сидорова, Ю. Р., Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна, Харків (Україна)
Сизоненко, І. Г., Бердянський державний педагогічний університет (Україна)
Сироткіна, Ж. Є., Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна, Ізмаїл (Україна)
Сироткіна, Ж.Є., Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна, Ізмаїл (Україна)
Сич, Р.В., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького,Україна, Хмельницький (Україна)
Сичов, М. Ю., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ (Україна)
Скворчевська, Є. Л., Українська інженерно-педагогічна академія, Україна, Харків (Україна)
Скворчевська, Є. Л., Українська інженерно-педагогічна академія (Україна)
Скрипник, Є.М., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, Чернівці (Україна)
Скрипник, М. Є., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Чернівці (Україна)
Скрипник, М. Є., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна,Чернівці (Україна)
Скрипник, М.Є., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Чернівці (Україна)
Скрипник, Н. В., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна,Чернівці (Україна)
Скрипник О. А., Боровик П. М., (Україна)
Скубіліна, А. В., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна, м. Кривий Ріг (Україна)
Сліпа, О. З., Львівський державний університет внутрішніх справ (Україна)
Слухенська, Р.В., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці (Україна)
Смачило, В. В., Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна, Харків (Україна)
Смоляр, І.І., Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна, Київ (Україна)
Смочко, Н. М., Мукачівський державний університет, Україна, м. Мукачево (Україна)
Сніца, Т. Є., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Сніца, Т. Є., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Собкова, Н. Д., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, Чернівці (Україна)
Сога, Л. В., ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна)
Сога, Л. В., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна)
Сога Л. В., Сога Л. В., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна)
Соколов, А. В., Запорізький національний технічний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Сокольцов, В.Ю., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Соколюк С. Ю., Соколюк С. Ю., Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань (Україна)
Сокотун, В.С., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Соловій, Х. Я., Національний університет «Львівська політехніка», Україна, Львів (Україна)
Соляннік, К. В., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна (Україна)
Сопівник, Р. В., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ (Україна)
Сосницька, Я. С., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк. (Україна)
Сосницька, Я.С., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна (Україна)
Сперкач, М. О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Сперкач, М.О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Станкевич, С. В., Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна, Харків. (Україна)
Стародуб-Підберезна, Т. С., Київська гуманітарна академія, Україна, м. Київ (Україна)
Степанов, С.П., Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна, м. Хмельницький (Україна)
Стефанишин, О. Б., Львівський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Україна, Львів (Україна)
Стеценко, І. М., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Шевченка, Україна, Чернігів (Україна)
Стеценко, І.М., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Україна, Чернігів (Україна)
Столярчук, О. А., Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ (Україна)
Сторожук, І. М., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Стріхар, О. І., Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, Україна, Миколаїв. (Україна)
Суркова, К. В., Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Україна, м. Кіровоград (Україна)
Суховієнко, Н.А., Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна, Хмельницький (Україна)
Сыроватченко, В. А., Донецький национальный технический университет, Украина, Красноармейск (Україна)
Сыроватченко, В.А., Донецкий национальный технический университет, Украина, Покровск (Україна)
Сюсюкало, З. М., Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, Львів (Україна)
Сяська, Н. В., Рівненський державний гуманітарний університет, Україна, Рівне (Україна)

Т

Т. І., Поверляк, Львівський національний аграрний університет (Україна)
Т. В., Антал, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна)
Таранник, А. О., Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, м. Київ (Україна)
Тарасевич, Д. В., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина, Одесса (Україна)
Тарасевич, Д.В., Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Украина, Одесса (Україна)
Тарасенко, О. О., Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна (Україна)
Тараторкіна, Ю. В., Національний університет «Острозька академія», Україна, Острог (Україна)
Тарнопольський, О. Б., Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, Україна, Дніпропетровськ (Україна)
Тележенко, Л.М., Одеська національна академія харчових технологій, Україна, Одеса (Україна)
Терещук, О. С., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк (Україна)
Тернавська, І. Б., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Тернавський, А. Г., Уманський національний університет садівництва (Україна)
Тетеря, В. Ю., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна, м. Кривий Ріг (Україна)
Тимків, П. О., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, Тернопіль (Україна)
Тимофєєва, О.Я., Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», Україна, Ізмаїл (Україна)
Тишин, Р. А., Донецький национальный технический университет, Украина, Красноармейск (Україна)
Ткалич, Ю. В., Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, Україна, Крути (Україна)
Ткач, К. М., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, Чернівці (Україна)
Ткачук, С. П., Уманський національний університет садівництва, Україна, Умань (Україна)
Товмасян, В. Р., Національний технічний університет України «КПІ», Україна, Київ (Україна)
Тогочинський, О. М., Департамент по роботі з персоналом Державної пенітенціарної служби України, начальник Департаменту, м. Київ (Україна)
Тогочинський, О. М., Департамент по роботі з персоналом Державної пенітенціарної служби України, м. Київ (Україна)
Токарчук, В. В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Токарчук, В.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Токмакова, І. В., Український державний університет залізничного транспорту Україна, м Харків (Україна)
Токуєва, Н. В., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна, Полтава (Україна)
Толкунов, И. А., Национальный университет гражданской защиты Украины, Харьков (Україна)
Томашевська, Т. В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ, Національна Академія статистики, обліку та аудиту, Україна, Київ (Україна)
Томчевска-Попович, Н. Є., Сілезький Університет в Катовицях, Польща (Україна)
Томчевска-Попович, Н. Є., Сілезький Університет, Факультет Наук про Землю, Сосновець, Польща (Україна)
Трегуб, С. Є., Запорізький державний медичний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Тронь, Т.В., Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна (Україна)
Троян, О. М., Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький (Україна)
Труфен А. О., Брідель В. В., Труфен А. О., Брідель В. В.,, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Труфен А. О., Мельник Ю. В., Труфен А. О., Мельник Ю. В., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Труфен А. О., Миндреску К. М., Труфен А. О., Миндреску К. М., Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна)
Трушкіна, Н. В., Інститут економіки промисловості НАН України, Київ (Україна)
Тулімова, О. Г., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна, Київ (Україна)
Туревич, О. А., Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Україна, Тернопіль (Україна)
Турлакова, Н. Б., Харківський національний університет будівництва та архітектури, Україна, Харків (Україна)
Туряниця, З. В., Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Україна, Глухів (Україна)
Туряниця, К. С., Ужгородський національний університет (Україна)

У

Удовенко, Ж.В., Національна академія внутрішніх справ, Україна, Київ (Україна)
Удовицька, Є.А., Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна (Україна)
Удовицька, Є.А., Національний технічний університет України «КПІ», Україна, Київ (Україна)
Урбанович, В. А., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, м. Вінниця (Україна)
Урбанович, В.А., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, м. Вінниця (Україна)
Усатова, І.А., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна, Черкаси (Україна)
Усок, О. В., Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Україна, Глухів (Україна)
Устілкін, В.В., Київський національний університет технологій та дизайну (ЧФ), Україна, Черкаси (Україна)

Ф

Федорко, І. П., Українська державна академія залізничного транспорту (Україна)
Федоров, А.О., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Чернівці (Україна)
Федорова В.О., Шевчук Ж.С., Федоров А.О., Федорова В.О., Шевчук Ж.С., Федоров А.О., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, м. Чернівці (Україна)
Флейшер, Г. Ю., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна, Київ (Україна)
Флейшер, Г.Ю., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, Київ (Україна)
Фоменко, К. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковроди, Україна, Харків (Україна)
Фоменко, К. І., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)
Фотинюк, В.Г., Національний авіаційний університет, Україна, Київ (Україна)
Фугело, Н.А., Государственный университет фискальной службы Украины, Каменец-Подольский учебно-научный институт, Украина, г. Каменец-Подольский (Україна)
Фурман, А.А., Одеський національний політехнічний університет, Україна, Одеса (Україна)
Фурман, О.Є., Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль (Україна)
Фурман О. Є., Фурман О. Є., Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль (Україна)

Х

Хабарова О. О., Куліченко А. К.,, Запорізький державний медичний університет (Україна)
Халипова, Н. В., Университет таможенного дела и финансов, Украина, г. Днепропетровск (Україна)
Холодницька, А.В., Чернігівський національний технологічний університет, Україна, Чернігів (Україна)
Хребто, Т.С., Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)

Ц

Цікал, А.С., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, Чернівці (Україна)
Ціко, І. Г., Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна, Слов’янськ (Україна)
Цаподой, C. В., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Україна)
Цегелик, Г. Г., доктор фізико-математичних наук, професор, Львівський національний університет ім. І.Франка, Україна, Львів
Цепова, І. В., Харківський національний педагогічний університет, Україна, Харків (Україна)
Цепова, І.В., Харківський національний педагогічний університет, Україна, Харків (Україна)
Цзиці, Лі, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна, м. Київ (Україна)

Ч

Чаграк, Н. І., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна, Івано-Франківськ (Україна)
Чан-хі, О. С., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ (Україна)
Чебакова, Ю. Г., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна, Харків (Україна)
Червінська, Л. М., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, Київ (Україна)
Чередниченко, А. О., Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Україна, м Харків (Україна)
Черненко, Г. М., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Україна, Переяслав-Хмельницький» (Україна)
Чернишев, Д.О., Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна, Київ (Україна)
Чернявська, К. В., Запорізький національний технічний університет, Україна, Запоріжжя (Україна)
Чигріна, К. О., Чорноморський державний університет імені Петра Могили Україна, м. Миколаїв (Україна)
Чигринюк, Т. А., Луцький педагогічний коледж (Україна)
Чихурський, А.С., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Україна, Луцьк (Україна)
Чкан, І. О., Таврійський державний агротехнологічний університет (Україна)
Чоповенко, А. О., Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Украина, Киев (Україна)
Чоповенко, А. О., Center for International Scientific Cooperation "TK Meganom" (Україна)
Чорнобрива, Н. В., Рокитнівське медичне училище, Україна, м. Рокитне (Україна)
Чудик, А. В., Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, України, Хмельницький (Україна)
Чучмій, І. І., Національний університет садівництва, Україна, м.Умань (Україна)

Ш

Шайнер, А.І., Національний університет «Львівська політехніка» Україна, Львів (Україна)
Шандрук, С. К., Тернопільський національний економічний університет, Україна, м. Тернопіль (Україна)
Шандрук, С.К., Тернопільський національний економічний університет, Україна, Тернопіль (Україна)
Шапаренко, М. В., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ (Україна)
Шаповалова, Т. Г., Бердянський державний педагогічний університет (Україна)
Шаповалова В. С., Шаповалова В. С., асистент кафедри педагогіки та психології, Національного фармацевтичного університету, Україна, м. Харків (Україна)
Шаргун, Т. О., Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В. А. Лазаряна, Україна, м. Львів (Україна)
Шариков, Д. І., Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. (Україна)
Шариков, Д. І., Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна)
Швачко, Т. І., Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна, Київ (Україна)
Швець, Д. В., Національна академія внутрішніх справ, Україна, Київ (Україна)
Швець, Н. Р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, Чернівці (Україна)
Швець, Н. Р., Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», Україна, Київ (Україна)
Швець, Н. Р., доктор економічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, Чернівці (Україна)
Швець, Н.Р., Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», Україна, Київ (Україна)
Шевель, В. І., Миколаївський національний аграрний університет, Україна, Миколаїв (Україна)
Шевчук, А. А., Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна, Київ (Україна)
Шевчук, В. А., Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, Львів (Україна)
Шевчук, Л. П., Вінницький фінансово-економічний університет,Україна, Вінниця (Україна)
Шевчук, О. П., Вінницький фінансово-економічний університет,Україна, Вінниця (Україна)
Шеремета, Л. П., Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського (Україна)
Шкабаріна, М.А., Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С.Дем’янчука, Україна, Рівне (Україна)
Шмигер, Г. П., Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Україна, Тернопіль (Україна)
Штаєр, Л.О., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна, Івано-Франківськ (Україна)
Штефан, Л. В., Українська інженерно-педагогічна академія, Україна, Харків (Україна)
Шульга, К.Л., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ (Україна)
Шумакова, О. С., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Шумовецька, С.П., Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького, Україна, Хмельницький (Україна)
Шум’як, Г. В., Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Чернівці (Україна)

Щ

Щербакова, Е. Н., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев (Україна)
Щербакова, О. М., Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ (Україна)
Щербакова, О. О., Харківська гімназія №169, Україна, м. Харків (Україна)
Щербакова, О. О., ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України" (Україна)
Щербан, Т. Д., Мукачівський державний університет, Україна, м. Мукачево (Україна)

Ю

Ю. М., Стаскевич, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Україна)
Ю. Ю., Сахневич, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна, м. Київ (Україна)
Юдкевич, К.І., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Вінниця (Україна)
Юрчик, І. Б., Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, м. Вінниця (Україна)
Юшкалюк, А.А., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, Чернівці (Україна)

Я

Яворська, А. О., Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ (Україна)
Яненкова, І. Г., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна, Миколаїв (Україна)
Яочен, Цзя, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна, м. Київ (Україна)
Яременко С. С.,, Кірова А. О., Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Україна, Дніпропетровськ (Україна)
Яремчук, С. М., Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)
Ярмоленко, М.В., Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Черкаси (Україна)
Ярошевська, Л. В., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна, Миколаїв (Україна)
Ястремська, С. О., Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Україна, Тернопіль (Україна)
Ястремська, С. О., Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України», Україна, Тернопіль (Україна)
Яськевич Т. Б., Юрченко Н. Б.,, Інститут економіки та управління в нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (Україна)
Яценко, О. М., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна, Харків (Україна)
Яцинік, А. В., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків (Україна)