Vol 2, No 21 (2018)

Table of Contents

ECONOMICAL SCIENCES

I. V. Babiy
PDF
5-17

PEDAGOGICAL SCIENCES

O. Vorobyova
PDF
74-85
O. Ivantsova
PDF
85-94
Y. Korol
PDF
94-107
M. Korotkich
PDF
107-120
O. Lytvynova
PDF
121-129
О. Rezunova
PDF
130-139
O. Feshchenko
PDF
139-156
I. V. Firsova
PDF
156-172
O. Filonenko
PDF
173-188
N. Tytova, O. Subina
PDF
188-203

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

I. Volzhentseva
PDF
58-73

MEDICAL SCIENCES

M. Koteliukh
PDF
47-57

AGRICULTURE

Yu. Grytsay
PDF
17-33
V. Baranovsky, A. Spirin
PDF
33-46