ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ КІБЕРТЕРОРИЗМУ: ДОСВІД ЄС

О. І. Зінченко

Анотація


Остання чверть XX століття ознаменувала собою вступ людства в епоху інформаційного суспільства, що мало наслідком використання інформаційних технологій та мережі Інтернет в усіх сферах суспільного та державного життя. Проте, поряд з очевидними перевагами інформатизація суспільства сприяла й  виникненню та поширенню особливих типів правопорушень із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних засобів, що порушують права як кожної окремої особи, наприклад, шляхом отримання доступу до конфіденційних даних, так і посягають на національну безпеку однієї чи декількох держав, наприклад, шляхом здійснення кібератак на інформаційні системи різних державних органів та установ. Таким чином, питання протидії проявам кібертероризму як всередині країни, так і в межах конкретного регіону та всього світу потребують невідкладного вирішення, що й зумовлює актуальність теми даного дослідження.

Ключові слова: кібербезпека, кіберпростір, кібертероризм,  інформаційні технології, регіональна безпека, тероризм.


Повний текст:

PDF

Посилання


Шаклеина Т.А. (2002). Внешняя политика и безопасность современной России: в 4т. Москва: Московский государственный институт международных отношений (У) МИД России, Российская ассоциация международных исследований, АНО «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование.)». Т. 2: Исследования. 446 с.

Фурашев В.М. (2012). Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, визначення, відмінності. Інформація і право. 2012. № 2. С. 162 –169

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 № 638-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15 (дата звернення 22.05.2021)

The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA). URL: https://www.enisa.europa.eu (Last Accessed 22.05.2021)

Convention on Cybercrime: Council of Europe. – 2311. URL: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf (Last Accessed 22.05.2021)

European Commission. Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace. The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA). 2013. URL: https://eeas.europa.eu/archives/docs/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf (Last Accessed 22.05.2021)

Europol. Our Thinking. A strategy for security. URL: https://www.europol.europa.eu/about-europol/our-thinking (Last Accessed: 22.05.2021).

EUROPOL. About EC3. URL: https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3(Last Accessed: 22.05.2021).

References:

Shakleyna T.A. (2002). Vneshnyaya polytyka y bezopasnostʹ sovremennoy Rossyy: v 4t. Moskva: Moskovskyy hosudarstvennyy ynstytut mezhdunarodnykh otnoshenyy (U) MYD Rossyy, Rossyyskaya assotsyatsyya mezhdunarodnykh yssledovanyy, ANO «YNO-Tsentr (Ynformatsyya. Nauka. Obrazovanye.)» T. 2: Yssledovanyya. 446 s.

Furashev V. M. Kiberprostir ta informatsiynyy prostir, kiberbezpeka ta informatsiyna bezpeka: sutnistʹ, vyznachennya, vidminnosti. Informatsiya i pravo. 2012. № 2. S. 162 –169

Pro borotʹbu z teroryzmom: Zakon Ukrayiny vid 20.03.2003 № 638-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15 (data zvernennya 22.05.2021)

The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA). URL: https://www.enisa.europa.eu (Last Accessed 22.05.2021)

Convention on Cybercrime: Council of Europe. – 2311. URL: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_en.pdf (Last Accessed 22.05.2021)

European Commission. Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace. The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA). 2013. URL: https://eeas.europa.eu/archives/docs/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf (Last Accessed 22.05.2021)

Europol. Our Thinking. A strategy for security. URL: https://www.europol.europa.eu/about-europol/our-thinking (Last Accessed: 22.05.2021).

EUROPOL. About EC3. URL: https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3(Last Accessed: 22.05.2021).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org