РИЗИКИ ВНАСЛІДОК ПОКРИТТЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ І ДЕФІЦИТУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ЗАПОЗИЧЕННЯМИ

О. С. Ривак

Анотація


Ненадійність управління економічною системою, дискоординація діяльності економічних та політичних структур, нестабільність і громісткість чинної законодавчої бази, участь у воєнних діях, дефіцит торговельного балансу означають низьку конкурентоспроможність національних товарів на зовнішніх ринках. Перевищення попиту на іноземні товари, а отже, на іноземну валюту, зумовлює стійку девальвацію національної валюти, посилює невигідність зовнішньоекономічних відносин.

Передумовою забезпечення позитивної динаміки розвитку економіки є згортання зовнішньоекономічних відносин задля забезпечення паритету купівельної спроможності національної валюти для підвищення ефективності зовнішньоекономічних відносин, застосування тарифних та нетарифних бар’єрів з метою захисту внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції.

Ключові слова: безпекова сфера, макрофінансова допомога, довготривалий дефіцит бюджету, еволюція кіберзагроз і тероризму, державний борг, ринок праці, інвестиційний клімат, гібридна війна, забруднене довкілля, глобальне потепління, порушення міжнародного права, сеньйораж, стратифікація населення за доходами, експансія іноземного капіталу, галопуюча інфляція, податковий терор, довготривалий дефіцит платіжного балансу, девальвація, кредитні і депозитні ставки, маржа, чиста міжнародна інвестиційна позиція, зміцни чистого багатства країни і світу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Цитата дня. Урядовий кур’єр (17.11.2021), № 221, с.1.

Адміністрація Президента України www.president.gov.ua

Писана Н. Сподівання на дипломатію та діалог. Запобігти війні. Весь світ продовжує переконувати Росію припинити брязкати зброєю біля кордонів України. Урядовий кур’єр (3.02.2022), № 21, с.2.

Цитата дня. Урядовий кур’єр (3.02.2022), № 21, с.1.

Козуб Т. Доктрина Байдена: перестанут ли США быть сверхдержавой. Вести (6.09.2021), № 160, с.4.

США розширює підтримку. Урядовий кур’єр (29.01.2022), № 18, с.1.

Канада розширює допомогу. Урядовий кур’єр (28.01.2022), № 17, с.1.

Цитата дня. Урядовий кур’єр (28.01.2022), № 17, с.1.

Цифра дня. Урядовий кур’єр (29.01.2022), № 18, с.1.

Цифра дня. Урядовий кур’єр (01.02.2022), № 19, с.1.

Національний банк України www.bank.gov.ua

Кущ П. Хоч добре знали, за кого голосували. Знову? Після участі у виборах сусідньої держави-агресора жителі окупованого Донбасу дуже розчаровані тим, що їх використали. Урядовий кур’єр (6.10.2021), № 193, с.3.

Кущ П. Налітай: наобіцяли! На дні. Нинішній економічний стан ОРДЛО гарантує спрощений доступ до Росії не власної продукції, а лише трудових мігрантів. Навряд чи продукція з Донбасу посуне лавиною до північного сусіда. Урядовий кур’єр (29.11.2021), № 250, с.3.

Малолєткова О. Україна та Ізраїль посилять взаємовигідне партнерство. Урядовий кур’єр (6.10.2021), № 209, с.2.

Козуб Т. “Крутят карусели”: кто и почему говорит о вторжении РФ. Вести. Всеукраинский выпуск (16.11.2021), № 209, с.5.

Кущ П. Екологія. Ливарна ложка рот дере. Повітряна тривога. У прифронтовому Маріуполі триває безкінечна битва за чисте довкілля. Урядовий кур’єр (11.12.2021), № 229, с.3.

Громов О. Україна прагне очищення довкілля. За Паризькою угодою. Урядовий кур’єр (17.11.2021), № 221, с.4.

Новости Украины. Впервые СБУ передала Минобороны изъятое оружие на 1 млрд. грн. Вести. Всеукраинский выпуск (12.11.2021), № 207, с.2.

Коментар для “ВЗ”. Олександр Мусієнко, директор центру військово-правових досліджень “Росія може реалізувати комбінований сценарій”. Високий замок. Тижневик (23-29.12.2021), № 76, с.3.

Власенко В. Що хоче і чого боїться РФ? Геополітика. Кремлівський режим лякає не НАТО, а встановлення демократії в Україні, Грузії, Молдові та Білорусі. Урядовий кур’єр (27.01.2022), № 16, с.2.

Відділ новин ”Урядового кур’єра”. Країна трансформується і втілює реформи. Урядовий кур’єр (8.10.2021), № 195, с.2.

Кратко. Компенсация. Вести. Всеукраинский выпуск (6.10.2021), № 182, с.2.

Новости Украины. Зарплаты в Украине: в каких областях платят больше всего. Вести. Всеукраинский выпуск (2.11.2021), № 199, с.2.

Міністерство фінансів України www.minfin.gov.ua

Новости Украины. Украина получила от ЕС транш макрофинансовой помощи на 600 млн. евро. Вести. Всеукраинский выпуск (26.10.2021), № 194, с.2.

Якісну інфраструктуру фондового ринку буде створено впродовж наступних двох років. Міжнародна співпраця. Урядовий кур’єр (27.11.2021), № 229, с.2.

Кабінет міністрів України www.kmu.gov.ua

Писана Н. Упевнений рух до інтеграції з європейською енергомережею. Урядовий кур’єр (12.10.2021), № 197, с.2.

Мороз О., Скляров В. Майбутнє енергетики України Інструменти революції в наших руках. Голос України (06.08.2021), № 148, с.4.

Ткаченко С. Голова правління АТ “Чернівгаз” Віктор Горда: “Газова мережа без належного професійного нагляду – це бомба під нашими містами та селами”. Урядовий кур’єр (27.04.2021), № 80, с.5.

Дранник А. Экономика. Украинцам – налоги, олигархам – скидка. Как нас снова обвели вокруг пальца. Вести (16.11.2021), № 209, с.6.

Офіційно. Виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України “Поруч зі словом “Україна” завжди має бути слово “вперше”. Урядовий кур’єр (2.12.2021), № 232, с.2-3.

Кабінет Міністрів України. Постанова від 2 грудня 2021 р., № 1262. Київ. “Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2021 році”. Прем’єр міністр України Д.Шмигаль. Урядовий кур’єр (4.12.2021), № 234.

Національний банк України www.bank.gov.ua

Дранник А. Угрозы близким и долг на миллион: цена онлайн-кредитов. Вести. Всеукраинский выпуск (28.10.2021), № 196, с.5.

Національний банк України. Грошово-кредитна та фінансова статистика. Жовтень 2021 року, с.10 www.bank.gov.ua

Державна служба статистики України www.ukrstat.gov.ua

Фаріон І. За 5 хвилин до війни. Рішучими діями на захист миру Захід змусив Путіна зупинитись. Високий замок. Тижневик (17-23.02.2022), № 7, с.1, 3.

References:

Tsyfra dnya [Number of the day]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 221 (2021), 1 [in Ukrainian].

Administration of the President of Ukraine

Pysana N. Spodivannya na dyplomatiyu ta dialog. Zapobigty vijni. Ves svit prodovzhuye perekonuvaty Rosiyu prypynyty bryazkaty zbroyeyu bilya kordonic Ukrayiny [Hopes for diplomacy and dialogue. Prevent war. The whole world continues to persuade Russia to stop brandishing weapons near Ukraine's borders]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 21 (2022), 2 [in Ukrainian].

Tsytata dnya [Quote of the day]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 21 (2022), 1 [in Ukrainian].

Kozub T. Doktrina Baydena: perestanut li SSHA byt svjerhdjetzhavoj [Biden Doctrine: Will the US cease to be a superpower]. Vesti [News], no. 160 (2021), 4 [in Russian].

SSHA rozshyryuye pidtrymku [The United States is expanding its support]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 18 (2022), 1 [in Ukrainian].

Kanada rozshyryuye dopomogu [Canada expands aid]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 17 (2022), 1 [in Ukrainian].

Tsytata dnya [Quote of the day]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 17 (2022), 1 [in Ukrainian].

Tsyfra dnya [Number of the day]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 18 (2022), 1 [in Ukrainian].

Tsyfra dnya [Number of the day]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 19 (2022), 1 [in Ukrainian].

National Bank of Ukraine < www.bank.gov.ua

Kushch P. Hoch dobre znaly, za kogo holosuvaly. Znovu? Pislya uchasti u vyborah susidnjoji derzhavy-agresora zhyteli okupavanogo Donbasu duzhe rozcharovani tym, shcho jih vykorystaly [Although they knew well who they voted for. Again? After participating in the elections of the neighboring aggressor state, the residents of the occupied Donbass are very disappointed that they were used]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 193 (2021), 3 [in Ukrainian].

Kushch P. Nalitaj: naobitsjaly! Na dni. Nynishnij ekonomichnyi stan ORDLO garantuye sproshchenyi dustup do Rosiji ne vlasnoji produktsiyi, a lyshe trudovykh migrantiv. Navryad chy produkktsiya z Donbasu posune lavynoyu do pivnichnogo susida [Pour: promised! At the bottom. The current economic situation of ORDLO guarantees simplified access to Russia not for its own products, but only for migrant workers. It is unlikely that products from Donbass will move in an avalanche to the northern neighbor]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 250 (2021), 3 [in Ukrainian].

Malolyetkova O. Ukrayina ta Izrayil posylyat vzayemovygidne partnerstvo [Ukraine and Israel will strengthen mutually beneficial partnership]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 209 (2021), 2 [in Ukrainian].

Kozub T. “Krutjat karuseli”: kto i pochjemu govorit o vtorzheniyi RF [“Carousels are spinning”: who and why is talking about the invasion of the RF]. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no. 209 (2021), 5 [in Russian].

Kushch P. Ekologiya. Lyvarna lozhka rot dere. Povitryana tryvoga. U pryfrontovomu Mariupoli tryvaye bezkinechna bytva za chyxte dovkillya [Foundry spoon mouth dere. Air alarm. An endless battle for a clean environment continues in frontline Mariupol]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 229 (2021), 3 [in Ukrainian].

Hromov O. Ukrayina prahne ochyshchennja dovkillja. Za Paryzjkoyu ugodoyu [Ukraine seeks to clean up the environment. Under the Paris Agreement]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 221 (2021), 4 [in Ukrainian].

Novosti Ukrayiny. Vpjervyje SBU pjerjedala Minoborony izjatoje oruzhyje na 1 mlrd. hrn. [News of Ukraine. For the first time, the SBU handed over to the Ministry of Defense seized weapons worth UAH 1 billion.]. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no. 207 (2021), 2 [in Russian].

Komentar dlya “VZ”. Oleksandr Musiyenko, dyrektor tsentru vijskovo-pravovykh doslidzhen “Rosiya mozhe realizuvaty kombinovanyi stzenarii” [Comment for "VZ". Alexander Musienko, Director of the Center for Military and Legal Studies "Russia can implement a combined scenario"]. Vysokyi Zamok [High Castle], no. 76 (2021), 3 [in Ukrainian].

Vkasenko V. Shcho hoche I choho boyitsja RF? Geopolityka. Kremlivskyi rezhym lyakaye ne NATO, a vstanovlennya demokratiyi v Ukrayini, Gruziyi, Moldovi ta Bilorusi [What does Russia want and what is it afraid of? Geopolitics. The Kremlin regime is not afraid of NATO, but of establishing democracy in Ukraine, Georgia, Moldova and Belarus]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 16 (2022), 2 [in Ukrainian].

Viddil novyn “Uryadovoho kuriera”. Krayina transformuyetsya I vtilyuye reform [“Government Courier” News Department. The country is transforming and implementing reforms]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 195 (2021), 2 [in Ukrainian].

Kratko. Kompjensatsiya [Comment for "VZ". Alexander Musienko, Director of the Center for Military and Legal Studies "Russia can implement a combined scenario Briefly. Compensation] Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no. 182 (2021), 2 [in Russian].

Novosti Ukrayiny. Zarplaty v Ukrayinje: v kakikh oblastyakh platyat bolshe vsjeho Kompjensatsiya [News of Ukraine. Salaries in Ukraine: which areas pay the most] Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no. 199 (2021), 2 [in Russian].

Ministry of Finance of Ukraine < www.minfin.gov.ua

Novosti Ukrayiny. Uktayina poluchila ot ES transh makrofinansovoj pomoshchi na 600 mln. Euro [News of Ukraine. Ukraine received a tranche of macro-financial assistance from the EU for 600 mln.] Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no. 194 (2021), 2 [in Russian].

Yakisnu infrastrukturu fondovogo rynku bude stvoreno vprodovzh nastupnykh dvokh rokiv. Mizhnarodna spivpratsya [Quality stock market infrastructure will be established over the next two years. International cooperation]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 229 (2021), 2 [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine

Pysana N. Upevnenyi rukh do integratsiyi z yevropeyskoyu energomerezheyu [Confident movement towards integration with the European grid]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 197 (2021), 2 [in Ukrainian].

Moroz O., Sklyarov V. Maybutnye energetyky Ukrayiny. Instrumenty revolyutsiyi v nashykh rukakh [The future of Ukraine's energy sector. The tools of the revolution are in our hands]. Holos Ukrayiny [Voice of Ukraine], no. 148 (2021), 4 [in Ukrainian].

Tkachenko S. Holova pravlinnya AT “Chernivhaz” Viktor Horda: “Hazova merezha bez nalezhnoho profesijnoho nahlyadu – tse bomba pid nashymy mistamy ta selamy” [Viktor Gorda, Chairman of the Board of Chernivgaz JSC: "The gas network without proper professional supervision is a bomb under our cities and villages"]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 80 (2021), 5 [in Ukrainian].

Drannyk A. Ekonomika. Ukraintsam – nalogi, oligarkham – skidka. Kak nas snova obvjeli vokrug paltsa [Economy. Ukrainians get taxes, oligarchs get a discount. How we got fooled again] Vesti [News], no. 209 (2021), 6 [in Russian].

Ofitsiyno. Vystup Volodymyra Zelenskogo u Verkhovnij Radi z shchorichnym Poslannyam pro vnutrishnye I zovnishnye stanovyshche Ukrayiny “Poruch zi slovom “Ukrayina” zavzhdy maye buty slovo “vpershe” [Officially. Speech by Volodymyr Zelensky in the Verkhovna Rada with the Annual Message on the Internal and External Situation of Ukraine The word “for the first time” should always be next to the word “Ukraine”]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 232 (2021), 2-3 [in Ukrainian].

Kabinet Ministriv Ukrayiny. Postanova vid 2 hrudnya 2021 r., no. 1262. Kyiv. “Pro nadannya derzhavnukh harantii na portfelnii osnovi u 2021 rotsi”. Premyer ministr Ukrayinu D. Shmygal [Cabinet of Ministers of Ukraine. Resolution of December 2, 2021, № 1262. Kyiv. "On the provision of state guarantees on a portfolio basis in 2021." The Prime Minister of Ukraine D. Shmygal]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no. 234 (2021) [in Ukrainian].

National Bank of Ukraine

Drannyk A. Ugrozy blizkim i dolg na million: tsena onlayn-krjeditov [Threats to relatives and debt per million: the price of online loans]. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no. 196 (2021), 5 [in Russian].

Natsionalnyi bank Ukrayiny. Hroshovo-kredytna ta finansova statystyka. Zhovten 2021 roku [National Bank of Ukraine. Monetary and financial statistics. October 2021], 10 www.bank.gov.ua

State Statistic Service of Ukraine

Farion I. Za 5 khvylyn do vijny. Rishuchymy diyamy na zahyst myru Zahid zmusyv Putina zupynytys [5 minutes before the war. By taking decisive action to protect peace, the West has forced Putin to stop]. Vysokyi Zamok. Tyzhnevyk [Hagh Castle. Weekly], no. 7 (2022), 1,3 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.26886/2311-4517.2(82)2022.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org