ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРОХОДИВШИХ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ

А. М. Яцишина, С. П. Рибаченко

Анотація


Роботу присвячено надзвичайно актуальній темі, як в теоретичному так і прикладному аспекті. Метою роботи стало: дослідження військово-професійної мотивації військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом у прикордонних військах. Аналізується кілька підходів, до розуміння психологічного змісту військово-професійної мотитвації: перший підхід, базується на суто лінгвістичних підходах розуміння даної категорії; другий підхід, розглядає військово-професійну мотивацію з напряму діяльності; третій підхід, прослідковує при визначенні військово-професійної мотивації іншими, схожими за назвами тлумачення. У роботі розкрито, психологічну сутність змісту військово-професійної мотивації, як: психофізіологічний процес, який керує поведінкою людини і визначає її організованість, спрямованість, стійкість і активність.

Ключові слова: військово-професійна мотивація, прикордонна служба, військовослужбовці, служба за контрактом, соціальні дермінанти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вилюнас В. (2006). Психология развития мотивации. СПб.: Пітер, 63.

Военная педагогика / Под ред. О.Ю. Ефремова. (2008) СПб.: Питер, 25.

Губин В.А., Загорюев А.Л., (2012) Направленность на военно-профессиональную деятельность как категорія психологи развития, № 4 (51), 26-28.

Ильин Е.П. (2000). Мотивация и мотивы. СПб.: «Питер», 34.

Максименко С.Д., Соловієнко В.О. (2000). Загальна психологія. Київ, МАУП, 256.

Талынев В.Е. (2007). Социальный механизм формирования ценностно-мотивационной структуры личности руководителя органов государственной военной службы, №5, 88-91.

References:

Vilyunas V. (2006). Psikchologiya razvitiya motivatsii [Psychology of development of motivation] Saint-Petersburg: Piter. 63[in Russian].

Efremov O.Yu. (2008). Voennaya pedagogika [Military pedagogy] Saint-Petersburg: Piter. 25 [in Russian].

Gubin V.A, Zagoruev A.L. (2012). Napravlennost' na voyenno-professional'nuyu deyatel'nost' kak kategoríya psikhologi razvitiya [Focus on military professional activaty as a category of developmental psychologists] 4 (51), 26-28 [in Russian].

Ilyin E.P. (2000). Motivatsiya i motivy [Motivation and motives] Saint-Petersburg: Piter. 34 [in Russian].

Maksimenko S.D., Solovinko V.O. (2000). Zagal'na psikhologíya [The general psychology] Kiev, MAUP, 256 [in Ukrainian]

Talynev V.E. (2007). Sotsial'nyy mekhanizm formirovaniya tsennostno-motivatsionnoy struktury lichnosti rukovoditelya organov gosudarstvennoy voyennoy sluzhby [The social mechanism of the formation of the value-motivational structure of the personality of the head of state military service bodies] 5, 88-91
DOI: https://doi.org/10.26886/2311-4517.8(80)2021.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org