ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МЕГАН МАРКЛ В АНГЛОМОВНИХ МАС-МЕДІА

Т. В. Чеботар

Анотація


У статті проаналізовано функціонування антропоніму “Meghan Markle” та його деривативів у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі, здійснено лінгвістичний аналіз медійної репрезентації змішаної етнічності герцогині Сассекської, досліджено негативно-марковану стереотипізацію за етнічною та гендерною ознакою в мас-медіа, зокрема, за допомогою конструкцій з ад’єктивним компонентом “black” та інвективних номінацій, а також окреслено перспективні подальші дослідження відонімної лексики в системі англійської мови.

Ключові слова: антропонім, дериватив, оказіоналізм, мас-медійний дискурс, стереотипна репрезентація етнічності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гнаповська Л.В. (1999). Лінгвокогнітивні та лінгвокультурологічні характеристики англійських антропонімів германського походження: автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 16 с.

Клименко О.Л. (2014). Антропоніми як основа для деривації в сучасній англійській мові. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. №1, с. 209-218.

Куліш Т.В. (2014). Функціонування антропонімів "McCarthy" та "Nixon" і їхніх дериватів в американському мас-медійному дискурсі. Наукові записки. Філологічні науки (мовознавство), Кіровоград, 130, с. 286-290.

Сизонов Д.Ю. (2017). Функціонально-стилістична парадигма медійної фразеології. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 35, 56- с. 69.

Стасюк, Т.В. (2005). Відонімні утворення: структурно-семантичні і функціонально-стилістичні аспекти у мові сучасної публіцистики: автореф. дис. … канд. філол. наук, Дніпро, с. 18.

Ribot, A. F. (2019). A linguistic analysis of the representation of Kate Middleton and Meghan Markle in the British press: A corpus-based study. 26 pp. Режим доступу: https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/150229/Fullana_Ribot_Aina.pdf?isAllowed=y&sequence=1

References:

Hnapovska L.V. (1999). Lingvokognityvni ta lingvokulturologichni kharakterystyky angliyskykh antroponimiv germanskogo pohodzhennia. [Linguocognitive and linguacultural characteristics of English anthroponyms of Germanic origin]. Kyiv, abstract of diss. 16 p. [in Ukrainian].

Klymenko O.L. (2014). Antroponimy yak osnova dlya deryvatsiyi v suchasniy angliyskiy movi. [Anthroponyms as a basis for derivation in modern English language]. Visnyk of Zaporizhzhya national university. Philology. №1, p. 209-218. [in Ukrainian].

Kulish T.V. (2014). Funktsionuvannia antroponimiv “McCarthy” ta “Nixon” ta yikhnikh deryvativ v amerykans’komu mas-mediynomu dyskursi. [Functioning of anthroponyms “McCarthy” and “Nixon” and their derivatives in American mass-media discourse]. Naukovi zapysky. Philology. Kirovohrad, №130, p. 286-290. [in Ukrainian].

Syzonov D. Yu. (2017). Funktsional’no-stylistychna paradygma mediynoyi frazeologiyi. [Functional and stylistic paradigm of media phraseology]. Aktualni problemy ukrayinskoyi lingvistyky: teoriya i praktyka, №35, p. 56-69. [in Ukrainian].

Stasiuk T.V. (2005). Vidonimni utvorennia: strukturno-semantychni ta funktsional’no-stylistuchni aspekty u movi suchasnoyi publitsystyky. [Anthroponymic constructions: structural-semantic and functional- stylistic aspects in the language of modern journalism]. Abstract of diss. Dnipro, 18 p. [in Ukrainian].

Ribot, A. F. (2019). A linguistic analysis of the representation of Kate Middleton and Meghan Markle in the British press: A corpus-based study. 26 pp. Режим доступу:https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/150229/Fullana_Ribot_Aina.pdf?isAllowed=y&sequence=1. [in English].

Ілюстративний матеріал:

www.nytimes.com

www.elle.com.uk

www.theguardian.com

www.nypost.com

www.thedailyexpress.com

www.chicagotribune.com

www.insider.com

www.dailystar.co.uk

www.quora.com

www.washingtonpost.com

https://medium.com/perceive-more/meghan-markle-a-case-study-in-colorism-and-anti-black-racism-83a8825a7a72

https://zora.medium.com/light-is-light-but-it-aint-white-colorism-lessons-from-the-meghan-markle-interview-66307b221a6f

thesun.co.uk

www.usmagazine.com

www.people.com

www.canoe.com

www.stuff.co.nz

www.oprahdaily.com


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org