ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В ПРОЄКТУВАННІ

В. О. Гагарін

Анотація


В роботі розглянуто актуальне питання використання хмарних сервісів в галузі проєктування та виробництва. Вивчено особливості роботи та переваги таких інструментів для сучасного інженера-проєктувальника. Доступність мережевих інформаційних сервісів CAM та CAD підготовки, таких як хмарні обчислення, управління великими базами даних, відкриті платформи і їх потенційні можливості мають більш активно використовуватись через переваги гнучкості та мобільності притаманні сучасному ринку. Розглянуто можливості паралельної розробки з можливістю доступу до ходу проєктування всіх учасників процесу розробки та виготовлення продукту.

Ключові слова: хмарні сервіси, паралельна розробка, проєктування, технологічна підготовка, обробка, обчислювальні операції.


Повний текст:

PDF

Посилання


Глазунова О.Г. (2017) Хмарні сервіси Microsoft та Google: організація групової проектної роботи студентів внз. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 3, 199-211

Карабін О. Й. (2016) Проектна діяльність у формуванні професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. «Молодий вчений», 12.1 (40), URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/100.pd

Lizhe Wang Cloud Computing: a Perspective Study/ Lizhe Wang. New Generation Computing volume 28, pages137–146(2010)Cite this article

Cloud computing — The business perspective/ Sean Marstona, Zhi Li. Decision Support Systems Volume 51, Issue 1, April 2011, Pages 176-189

References:

Glazunova О.H. (2017) Khmarni servisy Microsoft ta Google: orhanizatsiia hrupovoi proektnoi roboty studentiv vnz. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu, 3, 199-211

Karabin О. Y. (2016) Proektna diialnist u formuvanni profesiinoho samorozvytku maibutnikh fakhivtsiv u haluzi informatsiinykh tekhnolohii. «Molodyi vchenyi», 12.1 (40), URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/100.pd

Lizhe Wang Cloud Computing: a Perspective Study/ Lizhe Wang. New Generation Computing volume 28, pages137–146(2010)Cite this article

Cloud computing — The business perspective/ Sean Marstona, Zhi Li. Decision Support Systems Volume 51, Issue 1, April 2011, Pages 176-189


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org