IT сленг в сучасній українській мові

Hanna Shayner, Mariana Pavliv

Анотація


У пропонованій статті досліджено особливості перекладу та формування сленгових одиниць ІТ сфери в українській мові. Окреслено методи перекладу та дано їх пояснення. Визначено причини використання сленгових одиниць та особливості їхнього застосунку в українській мові. Виявлено, що сленгові одиниці запозичені з англійської мови, в процесі їхнього використання асимілюються з українською мовою та набувають певних змін. Завдяки такому частому та глобальному використанні ІТ сленг є предметом дослідження багатьох науковців, саме тому, на відміну від інших соціолектів, його кодифікація відбувається частіше. Приклади з статті наведені не тільки з контексту комп’ютерної сфера, але й повсякденного життя, з метою показати розповсюдження лексики комп’ютерного походження в різні сфери діяльності. Перспективи подальших досліджень пропонованої теми вбачаємо в дослідженні ІТ сленгу в інших галузях спілкування.

Ключові слова: комп’ютерний сленг, жаргон, соціолект, методи перекладу, кодифікація, асиміляція.


Повний текст:

PDF

Посилання


Karaban V.I. (2004). Translation of English scientific and technical literature [Pereklad anhliiskoi naukovo-tekhnichnoi literatury]. Vinnytsia, Nova knyha. [in Ukrainian].

Karaman S. O., Karaman O. V., Pliushch, M Ya. (2011). Modern Ukrainian language [Suchasna ukrainska mova]. Kyiv, Vydavnytstvo litera. [in Ukrainian].

Karpilovska, Ye. The reaction of language to changing social stereotypes [Reaktsiia movy na zminu suspilnykh stereotypiv]. Retrieved from http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1969/Karpilovska_Reaktsiia_movy_na_zminu.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian]. (2012, лютий, 10).

Kerpatenko, Yu. (2009). Computer interjargon in the context of globalization [Kompiuternyy̆ interzharhon v umovakh hlobalizatsii]. Scientific journal of Drahomanov University [Naukovyy̆ chasopys universytetu imeni M. P. Drahomanova], 3. – p. 59–63. [in Ukrainian].

Klymenko, N., Karpilovska, Ye., & Kysliuk, L. (2008). Dynamic processes in the modern Ukrainian lexicon [Dynamichni protsesy v suchasnomu ukraïnskomu leksykoni]. Kyïv, Vydavnychyy̆ dim D. Buraho. [in Ukrainian].

Kocherhan M. P. (2010). General Linguistics [Zahalne movoznavstvo]. Kyiv, Vydavnychyi tsentr Akademiia. [in Ukrainian].

Ponomariv O. D. (1992). Stylistics of the modern Ukrainian language [Stylistyka suchasnoï ukraïnskoï movy]. Kyiv, Lybid. [in Ukrainian].

Styshov, O. (2012). The main trends in the development of the lexical structure of the Ukrainian language at the beginning of the XXI century [Osnovni tendentsiï rozvytku leksychnoho skladu ukraïnskiy̆ movi pochatku ХХІ stolittia]. Bulletin of Zaporizhia National University [Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu]. Philological Sciences [Filolohichni nauky], no. 1, 406-415. [in Ukrainian].

Cambridge Dictionary. Retrieved from

Illustrative material:

General regionally annotated corpus of the Ukrainian language [Heneralnyi rehionalno anotovanyi korpus ukrainskoi movy]. Retrieved from http://uacorpus.org/

Література:

Карабан В.І. Переклад англійської науково-технічної літератури / Kан В.І. – Вінниця: Нова книга, 2004.

Караман С. О., Караман О. В., Плющ, М Я. Сучасна українська мова. Київ: Видавництво літера, 2011.

Карпіловська, Є. Реакція мови на зміну суспільних стереотипів. < http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1969/Karpilovska_Reaktsiia_movy_na_zminu.pdf?sequence=1&isAllowed=y>(2012, лютий, 10).

Керпатенко, Ю. Комп’ютерний інтержаргон в умовах глобалізації. Науковий часопис університету імені М. П. Драгоманова, 3, 2009. – c. 59–63.

Клименко, Н., Карпіловська, Є., & Кислюк, Л. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. Київ: Видавничий дім Д. Бураго, 2008. – c. 10-12.

Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Київ: Видавничий центр «Академія», 2010. – с. 152-153.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. Київ: Либідь, 1992. – с. 220-229.

Стишов, О. Основні тенденції розвитку лексичного складу українській мові початку ХХІ століття. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 1, 2012. – с. 406-415.

Cambridge Dictionary.

Ілюстративний матеріал:

Генеральний регіонально анотований корпус української мови.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org