СВІТОВА ФИНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ЯК НАСЛІДОК ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

О. С. Ривак

Анотація


Застосування шкідливих технологій, видів діяльності узаконюють недобросовісну конкуренцію. Нав’язування невигідних внутрішньо- і зовнішньоекономічних угод спричиняють значні витрати переливу в різних сферах життєдіяльності людини, окремих фірм, країн, світового господарства. Опираючись на найавторитетніші світові теорії і практики управління та економічного регулювання в окремих країнах, на рівні світового господарства уряд зобов’язаний забезпечити стабілізацію економіки, удосконалюючи фіскальну і митну політику відповідно до економічних принципів і законів, порушення яких виявляє негативний вплив на економічну систему країни. При виникненні пасток ліквідності скоординована фіскальна і монетарна політика спрямовується на зміцнення національної валюти, зменшення відкритості економіки, забезпечення сприятливого інвестиційного клімату для національного виробника.

Ключові слова: витрати переливу, мілітаризація, міжнародний тероризм, паритет купівельної спроможності, світові фінансові центри, пастки ліквідності, міжнародні організації, фінансовий тероризм і шахрайство, еміграція, бюджетні дефіцити, дефіцит платіжного балансу, девальвація, ревальвація, нерівність у розподілі доходів, зниження економічної ефективності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Стоколос В. (2020). Германия без Меркель и турбулентность на Дальнем востоке. Что ждет мир в 2021 году. Вести. Всеукраинский выпуск (23.12.2020), №195, с. 6-7.

С.В. Князь, Н.І. Георгіаді, О.Ю. Григор’єв, К.О. Дзюбіна, О.В. Князь, В.В. Лакіза (2013). Міжнародні фінанси: навч.посібник. О.Є. Кузьмін (Ред.) (с.с. 154, 132-133, 156, 171-172. – 364 с.). Львів: Видавництво Львівської політехніки

Власенко В. (2021). Геополітика. Новий шанс для Америки і світу. Урядовий кур’єр (22.01.2021), №14, с. 1-2.

Новости мира. Первый день Байдена: овальный кабинет по-новому и проблема тренажера. (2021). Вести. Всеукраинский выпуск (22.01.2021), с. 3.

Крамарчук О. (2020). Німеччина не відмовиться від «Північного потоку-2». Урядовий кур’єр (30.12.2020), №253, с. 3.

Стоколос Владислав. Конец эпохи железной фрау. Что ждет Европу без Меркель. (2021). Вести. Всеукраинский выпуск (18.02.2021), №029, с. 4

Актуальне інтерв’ю. Кущ Л. Заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков: «Енергетика має адаптуватися до кліматичних змін». (2020). Урядовий кур’єр (22.12.2020), № 249, с. 3.

Ядерна зброя і Крим – несумісні. (2020). Урядовий кур’єр (19.12.2020), № 248, с. 1.

Ворожі хакери отримують відсіч. Гібридна війна. (2021). Урядовий кур’єр (25.02.2021), №38, с. 1.

Відділ новин «Урядового кур’єра». Росія залишається агресором та окупантом. (2021). Урядовий кур’єр (22.01.2021), № 14, с. 2].

Козуб Тарас. Кто там следующий во «враги народа». (2021). Вести. Всеукраинский выпуск (18.02.2021), №029, с. 4

Новости Украины. Заблокируют 425 сайтов и четыре Telegram-канала. В Украине большая чистка интернета. (2021). Вести. Всеукраинский выпуск (26.02.2021), №035, с. 2.

Украинский «зловред» Egregor нанёс 150 компаниям убытков на $80 млн.дол. (2021). Вести. Всеукраинский выпуск (19.02.2021), № 30, с. 2.

Відділ новин «Урядового кур’єра». Наша країна та ОАЕ перезавантажують відносини. (2021). Урядовий кур’єр (16.02.2021), №31, с. 2.

Кипр стал популярным среди украинцев, желающих работать за границей. (2020). Вести. Всеукраинский выпуск (22.12.2020), №194, с. 2.

Новости мира. «Забыли об армии». 150 тысяч моряков застряли из-за карантина. (2020). Вести. Всеукраинский выпуск (9.06.2020), №057, с. 3.

Джерело: Козуб Т. Вперед, в 30-е. (2020). Вести. Всеукраинский выпуск (21.11.2020), №193, с. 4

Кратко. Отчет. Среди нелегалов в Чехии больше всего украинцев. (2021). Вести. Всеукраинский выпуск (8.02.2021), №21, с. 2.

Политика. ЗЕ боится дипломатов Порошенко: почему не назначаются послы. Текст: Тарас Козуб. (2020). Вести. Всеукраинский выпуск (5.11.2020), №161, с.4.

Дранник А. Куда делись 11 млн. украинцев. «Умирает в два раза больше, чем рождается». (2020). Вести. Всеукраинский выпуск 924.01.2020), №10, с. 1, 6.

Джерело: Державна служба статистики України. Національні рахунки. ˂http://ukrstat.gov.ua.

Украина возглавила мировой рейтинг роста минималки, но по ее размеру оказалась в конце. (2021). Вести. Всеукраинский выпуск (19.01.2021), №007, с. 2.

Найзаможніші живуть у Макао. Колишню португальську колонію називають «китайським Лас-Вегасом. (2021). Високий замок (29-31.01. 2021), № 8, с.5.

Новости мира. Назван город, где живет больше всего миллионеров. (2021). Вести. Всеукраинский выпуск (26.02.2021), №035, с. 3.

Общественная экспертиза. Кому и почему украинцы платят баснословную коммуналку. (2021). Вести. Всеукраинский выпуск (4.02.2021), № 019, с. 6

Дранник А., Касьянова И. «Из банка украли всё, что я заработала за 20 лет». Вести. Всеукраинский выпуск (22.01.2021), №10, с. 8.

Что произошло в Украине и мире. Мошенники в интернете присвоили четверть миллиарда. Самые «модные» схемы. (2021). Вести. Всеукраинский выпуск (10.02.2021), №023, с. 2.

Группа хакеров взломала 150 тыс. камер в тюрьмах, больницах и на заводах Tesla. (2021). Вести. Всеукраинский выпуск (11.03.2021), № 043, с. 2.

Мир. «Оттуда на Марс»: Илон Маск заявил о создании нового города в Техасе. Вести. Всеукраинский выпуск (4.03.2021), № 39.с.2.

Новости Украины. (2020). Вести. Всеукраинский выпуск (22.12.2020), № 194, с. 2.

Джерело: Національний банк України

Позитивний сигнал для інвесторів. Капітал. (2021). Урядовий кур’єр (28.01.2021), № 16, с. 1.

Джерело: Національний банк України. Грошово-кредитна та фінансова статистика. Січень 2021 року. 15 с.

Інформація Міністерства фінансів України про виконання Державного бюджету України за 2020 рік. Урядовий кур'єр (26.02.2021), №39, с. 8-9.

References:

Stokolos V. (2020). Germany without Merkel and Turbulence in the Far East. What Awaits the World in 2021. Vesti. All-Ukrainian edition. December, 23, 2020. № 195., P.6-7.

Knyaz S. V., Georgiadi N.I., Grygoryev K.O., Dzyubina O.V., & Knyaz V.V. (2013) International Finance O.Y. Kuzmina (Ed.). (pp. 154, 132-133,156, 171-172; 364 P.) Lviv: Lviv Politehnic Publishing House.

Vlasenko V. Geopolitics. (2021). A New Chance for America and the World. Uriadovyy Courier. January, 22, 2021. № 14., P.1-2.

News of the World. The First Day of Biden: the Oval Office in a New Way and the Problem of the Simulator. (2021). Vesti. All-Ukrainian edition. January, 22, 2021., P.3.

Kramarchuk O. Germany will not Abandon “Nord Stream-2” (2020). Uriadovyy Courier. December, 30, 2020. № 253., P.3.

Stokolos V. (2021). End of the Era of the Iron Frau. What Awaits Europe without Merkel. Vesti. All-Ukrainian edition. February, 18, 2021. № 029., P.4.

Up to Date Interview. Kushch L. Deputy Minister of Energy of the European Integration Questions Yaroslav Demchenkov: "Energy Should Adapt to Climate change" (2020). Uriadovyy Courier. December, 22, 2020. № 249., P.3.

Nuclear Weapons and Crimea are Incompatible // Uriadovyy Courier. – December, 19, 2020. – № 248. – P.1.

Enemy Hackers are Repulsed. Hybrid War (2021). Uriadovyy Courier. February, 25, 2021. № 38., P.1.

Russia Remains the Aggressor and Occupier. Uriadovyy Courier News Department (2021). Uriadovyy Courier. January, 22, 2021. № 14., P.2.

Kozub T. Who is There Next to Become the "Enemy of the People" (2021). Vesti. All-Ukrainian edition. February, 18, 2021. № 029., P.4.

News of Ukraine. They will Block 425 Websites and Four Telegram Channels. There is a Big Cleaning of the Internet in Ukraine (2021). Vesti. All-Ukrainian edition. February, 26, 2021. № 035., P.2.

The Ukrainian "Malware" Egregor Inflicted Losses on 150 Companies for the Amount of $ 80 Million (2021). Vesti. All-Ukrainian edition. February, 19, 2021. № 030., P.2.

Our Country and the UAE are Resetting Relations. Uriadovyy Courier News Department (2021). Uriadovyy Courier. February, 16, 2021. № 31., P.2.

Cyprus has Become Popular among Ukrainians Wishing to Work Abroad (2020). Vesti. All-Ukrainian edition. December, 22, 2020. № 194., P.2.

News of the World. "Forgot about the Army." 150 Thousand Sailors were Stuck Due to Quarantine (2020). Vesti. All-Ukrainian edition. June, 9, 2020. № 057., P.3.

Kozub T. Forward into the 30s (2020). Vesti. All-Ukrainian edition. November, 21, 2020. № 193., P.4.

Briefly. Report. Most of the Illegal Immigrants in the Czech Republic are Ukrainians (2021). Vesti. All-Ukrainian edition. February, 8, 2021. № 21., P.2.

Kozub T. Z is Afraid of Poroshenko’s Diplomats: Why Ambassadors are not Appointed (2020). Vesti. All-Ukrainian edition. November, 5, 2020. № 161., P.4.

Dranyk A. Where did 11 Million Ukrainians Vanish? "Twice as Many Die as are Born" (2020). Vesti. All-Ukrainian edition. January, 24, 2020. № 10., P.1, 6.

State Statistics Service of Ukraine. National accounts. – URL: ˂http://ukrstat.gov.ua.

Ukraine Topped the World Minimum Wage Growth Rating, but in Terms of Its Size It was at the End (2021). Vesti. All-Ukrainian edition. January, 19, 2021. № 007., P.2.

The Wealthiest Live in Macau. The Former Portuguese Colony is Called “Chinese” Las Vegas (2021). Vysokyi Zamok. January, 29-31, 2021. № 8., P.5.

News of the World. The City with the Largest Number of Millionaires has Been Named (2021). Vesti. All-Ukrainian edition. February, 26, 2021. № 035., P.3.

Public Expertise. To Whom and Why do Ukrainians Pay a Fabulous Communal Apartment Fee (2021). Vesti. All-Ukrainian edition. February, 4, 2021. № 019., P.6.

Drannyk A. Kasyanova I. “Everything I Earned in 20 Years Was Stolen from the Bank” (2021). Vesti. All-Ukrainian edition. January, 22, 2021. № 10., P.8.

What Happened in Ukraine and the World. Internet Scammers Embezzled a Quarter of a Billion. The Most "Fashionable" Schemes (2021). Vesti. All-Ukrainian edition. February, 10, 2021. № 023., P.2.

A Group of Hackers Broke into 150 Thousand Cameras in Prisons, Hospitals and Tesla Factories. (2021). Vesti. All-Ukrainian edition. March, 11, 2021. № 043. P.2.

World. "From There to Mars": Elon Musk Announced the Creation of a New City in Texas. (2021). Vesti. All-Ukrainian edition. March, 4, 2021. № 39., P.2.

News of Ukraine. (2020). Vesti. All-Ukrainian edition. December, 22, 2020. № 194., P.2.

National Bank of Ukraine. URL:

A Positive Signal for Investors. Capital. (2021). Uriadovyy Courier. January, 28, 2021. № 16., P.1.

Monetary and Financial Statistics. January 2021. National Bank of Ukraine. URL:

Information of the Ministry of Finance of Ukraine on the Implementation of the State Budget of Ukraine for 2020. (2021). Uriadovyy Courier. February, 26, 2021. № 39., P.8.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org