МОДИФІКОВАНИЙ АЛГОРИТМ БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ЧАСТКОВО-ПЕРЕСІЧНИХ МАРШРУТІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

О. О. Калюжний

Анотація


В даній роботі запропоновано модифікований алгоритм балансування навантаження, за допомогою якого можна оптимізувати навантаження на мережу та зменшити затримку передачі даних. Даний алгоритм спрямований на балансування навантаження між частково-пересічними маршрутами передачі даних. В основі лежить модифікований алгоритм ECMP з корекцією навантаження на мережу та врахуванням довжини можливих шляхів. Даний алгоритм є оптимальним при централізованому керуванні мережею, а тому запропоновано його використання у SDN мережах. Проведено тестування даної розробки для порівняння з існучим рішенням та представлено переваги даної модифікації.


Повний текст:

PDF

Посилання


W. J. Dally and B. Towles (2004). Principles and Practices of Interconnection Networks. Morgan Kaufmann Publisher, 2004

Hopps, C. E. (2000). Analysis of an equal-cost multi-path algorithm

Xia, W., Wen, Y., Foh, C. H., Niyato, D., & Xie, H. (2014). A survey on software-defined networking. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(1), 27-51.

Калюжний О. О. (2019). Алгоритм балансування навантаження для використання з частково-пересічними шляхами передачі даних. Міжнародний науковий журнал "Науковий огляд", 6(59), Київ, ТК Меганом.

Калюжний О. О., Кулаков Ю. О., Диброва М. О. (2018). Спосіб організації багатошляхової маршрутизації з використанням частково-пересічних шляхів. The International Conference on Security, Fault Tolerance, Intelligence: зб. наук. праць міжнародної науково- технічної конференції., 2018р., 310-314.

References:

W. J. Dally and B. Towles (2010). Principles and Practices of Interconnection Networks. Morgan Kaufmann Publisher, 2004

Hopps, C. E. (2000). Analysis of an equal-cost multi-path algorithm

Xia, W., Wen, Y., Foh, C. H., Niyato, D., & Xie, H. (2014). A survey on software-defined networking. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(1), 27-51.

Kaliuzhnyi O.O. (2019). Alhorytm balansuvannia navantazhennia dlia vykorystannia z chastkovo-peresichnymy shliakhamy peredachi danykh. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Naukovyi ohliad", 6(59), Kyiv, TK Meganom.

Kaliuzhnyi O. O., Kulakov Yu. O., Dybrova M. O. (2018) Sposib orhanizatsii bahatoshliakhovoi marshrutyzatsii z vykorystanniam chastkovo-peresichnykh shliakhiv. The International Conference on Security, Fault Tolerance, Intelligence: zb. nauk. prats mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii., 2018r., 310-314


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org