ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Д. В. Мангушев, Д. О. Гороховатська

Анотація


Розкрито основні підходи до визначення понять «фінансовий ринок» та «ринок банківських послуг» та їх особливості. Охарактеризовано роль банківських установ у різних сегментах фінансового ринку – позичкового капіталу, цінних паперів тощо. Розкрито сутність та співвідношення понять банківська операція, банківський продукт та банківська послуга. Проведено аналіз сучасного стану ринку банківських послуг в Україні у розрізі основних груп банків – державних, з іноземним капіталом та з вітчизняним капіталом. Проаналізовано основні показники діяльності топ-20 банків України за розмірами активів.

Ключові слова: фінансовий ринок, ринок банківських послуг, банківська операція, банківський продукт, банківська послуга.


Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнян, С.С., (2018) Фінансовий ринок. Київ, 484.

Бондаренко, Д. (2016) Фінансовий ринок України : підходи до визначення дефініції. Проблеми і перспективи економіки та управління, 2, 357-364.

Коваленко, В. В. (2017) Фінансовий ринок України: сутнісний та функціональний аспекти. Економічний форум, 2, 286-295.

Коваленко, Ю. М. (2013) Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг: сутність, сегменти, суб’єкти. Фінанси України, 1, 101-112.

Рязанова, Н. С. (2015) Фінансовий ринок як економічна категорія: її характерні риси, суспільне призначення та функції у сучасному інформаційному суспільстві. Проблеми економіки, 1, 299-312.

Уманців, Ю. (2015) Фінансовий ринок у системі економічних відносин. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5, 72–82.

Васильєва, Т.А. (2014) Маркетинг у банку. Суми, 353.

Офіційний сайт Національного банку України ˂https://www.bank.gov.ua/˃ (2019, листопад, 29)

References:

Arutiunian, S.S., (2018) Finansovyi rynok. Kyiv, 484.

Bondarenko, D. (2016) Finansovyi rynok Ukrainy : pidkhody do vyznachennia definitsii. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, 2, 357-364.

Kovalenko, V. V. (2017) Finansovyi rynok Ukrainy: sutnisnyi ta funktsionalnyi aspekty. Ekonomichnyi forum, 2, 286-295.

Kovalenko, Yu. M. (2013) Finansovyi rynok i rynok finansovykh posluh: sutnist, sehmenty, sub’iekty. Finansy Ukrainy, 1, 101-112.

Riazanova, N. S. (2015) Finansovyi rynok yak ekonomichna katehoriia: yii kharakterni rysy, suspilne pryznachennia ta funktsii u suchasnomu informatsiinomu suspilstvi. Problemy ekonomiky, 1, 299-312.

Umantsiv, Yu. (2015) Finansovyi rynok u systemi ekonomichnykh vidnosyn. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 5, 72–82.

Vasylieva, T.A. (2014) Marketynh u banku. Sumy, 353.

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy ˂https://www.bank.gov.ua/˃ (2019, lystopad, 29)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org