Міжнародний науковий журнал Науковий огляд


Засновники журналу: Центр міжнародного наукового співробітництва, видавництво "ТК Меганом " (м. Київ (Україна), Люблінський технологічний університет (м. Люблін, Польща), Інститут наукового прогнозування (м. Київ), кафедра суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця), кафедра економічної теорії Львівської комерційної академії (м. Львів), кафедра філософських та соціальних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (м. Чернівці), Інститут реклами (м. Київ), Асоціація " Аналітікум " (м. Вінниця), Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут (м. Хмельницький)

Тематика: у журналі публікуються наукові огляди, статті проблемного та науково-практичного характеру з питань економіки, сільського та лісового господарства, географії, технічних наук, медицини, будівництва та архітектури, психології, педагогіки, філософії, історії, політології, права, мистецтва та мистецтвознавства, філологічних наук.

Рік заснування: 2013

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20878-10678Р

Мови журналу: українська, російська, англійська

Редакція є членом CrossRef

Індексація журналу: 

CORE - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових статей (Велика Британія) (посилання)

 

 

OpenAir Європейська база даних


Road Directory of Open Access Scholarly Resources (посилання - база Міжнародного центру ISSN за підтримки Сектора комунікації та інформації ЮНЕСКО. Надає доступ до ресурсів у відкритому доступі: журнали, матеріали конференцій і академічні репозиторії.

 

ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців. (посилання)


Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - пошукова служба (Німеччина), яка є одним з потужних постачальників актуальних даних про наукові публікації європейських вчених. Більш детально з публікаціями можна ознайомитися тут (посилання)


Directory Indexing of International Research Journals - це сервіс, який надає доступ журналам, що контролюють якість публікацій з відкритим доступом. Каталог, індексуючи журнали, прагне бути всеосяжним і охоплювати всі наукові та академічні журнали відкритого доступу, які використовують відповідні системи контролю якості. (посилання)


Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань за всіма тематичними напрямками. (посилання)


WorldCat - найбільша в світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів про всіх видах творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center. (посилання)


Directory of Research Journals Indexing – міжнародна багатопрофільна бібліографічна база даних. (посилання)


Polish Scholarly Bibliography (PBN) -  наукова база даних польського Міністерства науки та вищої совіти. PBN є частною POL-on - The System of Information on Higher Education. (посилання)


Open Academic Journals Index (OAJI) - міжнародна платформа для індексації наукових журналів, що здійснюють політику відкритого доступу. (посилання)


Scientific Indexing Services (SIS) - база фокусується на: індексації, аналізі цитованості, і підтримує цитування баз даних, що охоплюють тисячі наукових журналів. SIS забезпечує кількісний і якісний інструмент для рейтингу, оцінки та категоризації журналів для академічної оцінки та передового досвіду. (посилання)


Академія Google робить всі статті більш помітними для наукової спільноти в усьому світі. У співпраці з видавцями наукової літератури Google sholar індексує роботи з усіх галузей знань та робить їх доступними для пошуку в Google Академії. (посилання)

 

Періодичність виходу: 10 разів на рік

Журнал публікується в двох версіях: друкованій та електронній

ISSN 2311-4509 (Print)

ISSN 2311-4517 (Online)

До публікації в журналі запрошуємо студентів, викладачів, аспірантів, докторантів, кандидатів і докторів наук, наукових співробітників.

Сайт електронної версії журналу http:naukajournal.org створений на базі Open Journal Sistems (OJS)  - система управління та публікації журналів "Publik Knowledge Project"  для поліпшення доступу до наукових досліджень. OJS забезпечує більш повну індексацію наукового видання пошуковими системами в інтернеті, такими як google sholar, scopus, sciencedirect та іншими.

Редакційна колегія журналу:

Економічні науки

Барський Юрій Миколайович, доктор економічних наук, профессор, Луцький Національний технічний університет;

Швець Наталія Романівна, доктор економічних наук, професор,

директор Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ "Університет банківської справи";

Шевчук Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету;

Вдовенко Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

Загорна Тетяна Олегівна, доктор економічних наук, професор;

Коваль Л. М. кандидат економічних наук, доцент, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут;

Медичні науки

Бочаров Василь Андрійович, доктор медичних наук, професор, Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету;

Пекліна Галина Петрівна, доктор медичних наук, професор, Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету;

Жалко-Титаренко В.А., доктор медичних наук, головний науковий співробітник Інституту епідеміології і інфекційних захворювань ім. Громашевського;

Технічні науки

Вальдемар Вуйцик, доктор технічних наук, професор, Люблінський технологічний університет;

Барановський Віктор Миколайович, доктор технічних наук, професор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Гого Володимир Бейлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Природничих наук, Донецький національний технічний університет;

Alatoom Mohammad Fayiz Ahmad, доктор технічних наук;

Політичні науки

Корнієнко Валерій Олександрович, академік Української академії політичних наук, президент Асоціації "Аналітікум",доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри суспільно - політичних наук Вінницького національного технічного університету;

Денисюк С. Г., доктор політичних наук, кафедра суспільно - політичних наук Вінницького національного технічного університету;

Ткач Олег Іванович, доктор політичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Докаш О. Ю., кандидат політичних наук, доцент, Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського Національного торговельно - економічного університету;

Історичні науки

Ореховський В. О., доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри філософських і соціальних наук Чернівецького торговельно - економічного інституту Київського Національного торговельно - економічного університету;

Коцур Надія Іванівна, доктор історичних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності;

Юрій М. Ф., доктор історичних наук, професор, академік АН України, Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського Національного торговельно - економічного університету;

Циганенко Лілія Федорівна, доктор історичних наук, професор, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, декан факультету української філології та історії, завідувач кафедри всесвітньої історії;

Робак Ігор Юрійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук, Харківський національний медичний університет;

Нікітенко Костянтин Вікторович, доктор історичних наук, завідувач кафедрою менеджменту мистецтва, Львівська національна академія мистецтв;

Дацків Ігор Богданович, доктор історичних наук, професор, Тернопільський національний економічний університет;

Безаров О. Т., кандидат історичних наук, доцент, Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського Національного торговельно - економічного університету;

Філософські науки

Alatoom Mohammad Fayiz Ahmad, доктор філософських наук;

Чікарькова М. Ю., доктор філософських наук, професор, кандидат філологічних наук, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;

Андрієнко Олена Володимирівна, доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Україна, м. Київ;

Дулин Петро Георгійович, доктор філософських наук, Миколаївський національний університет  ім. В. Сухомлинского,  завідувач кафедри філософії;

Правові науки

Криницький  Ігор  Євгенович, доктор  юридичних  наук, професор, завідувач  науково- дослідної  лабораторії  № 1, Науково-дослідний  інститут  фінансового  права;

Гумін Олексій Михайлович, доктор  юридичних  наук, професор, завідувач кафедри Кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного Університету «Львівська Політехніка»;

Биков А. Н., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту законодавства Верховної Ради України;

Педагогічні науки

Бельмаз Ярослава Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології , "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради;

Власенко Катерина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, Донбаська державна машинобудівна  академія;

Пріма Раїса Миколаївна,  доктор педагогічних наук, профессор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;

Кожевников Віктор Михайлович, доктор педагогічних наук, профессор;

Тарнопольський Олег Борисович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, Університет ім. Альфреда Нобеля;

Полубоярина Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського;

Амурський Е. Е., кандидат педагогічних наук, директор Інституту наукового прогнозування, академік МАБЕТ;

Антонович Є. А., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри графічного дизайну і реклами Інституту реклами;

Психологічні науки

Волженцева  Ірина  Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, академік Української технологічної академії, університет Г. Сковороди в Переяславі;

Симоненко Світлана Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;

Murat Elioz, Ondokuz Mayis University, Yasar Dogu Faculty Of Sport Sciences, Samsun, Turkey;

Мистецтво та мистецтвознавство

Станіславська Катерина Ігорівна, доктор мистецтвознавства, професор, Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв;

Сізова Олена Равільєвна, доктор мистецтвознавства, професор, Державна бюджетна освітня установа вищої освіти «Південно-Уральський державний університет мистецтв ім. П.І. Чайковського»;

Пучков Андрій Олександрович, доктор мистецтвознавства, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Круль Петро Франкович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інструментально-виконавського мистецтва Інституту культури і мистецтв Прикарпатського університету ім.В.Стефаника;

Прокопова Наталія Леонідівна, доктор культурології, доцент, декан факультету режисури і акторського мистецтва, Кемеровський державний інститут культури;

Русудан Кварацхелія, доктор мистецтвознавства, Кавказький Міжнародний Університет (Грузія);

Прищенко Світлана Валеріївна, доктор наук у галузі дизайну, професор кафедри графічного дизайну і реклами Інституту реклами, член Спілки дизайнерів України;

Бадалов Олег Павлович, кандидат мистецтвознавства, Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;

Кущ Євген Вадимович, кандидат мистецтвознавства, Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв;

Філологічні науки

Абрамович Семен Дмитрович,  доктор філологічних наук, професор, академік АН Вищої освіти України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства;

Іваницька Наталія Борисівна, доктор філологічних наук, професор, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, завідувач кафедри сучасних європейських мов;

Іліаді Олександр Іванович, доктор філологічних наук, професор, Центральноукраїнський педагогічний університет імені Володимира Винниченка;

Географічні науки

Ільїн Леонід Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства  Східноєвропейського національного університету  імені Лесі Українки;