Міжнародний науковий журнал "Науковий огляд"


Засновники журналу: Інститут наукового прогнозування (м. Київ), Кримський інститут економіки та господарського права (м. Севастополь), кафедра суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця) , кафедра економічної теорії Львівської комерційної академії (м. Львів) , кафедра філософських та соціальних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (м. Чернівці), Хмельницький кооперативний торговельно-економічний університет ( м. Хмельницький) , Інститут реклами ( м. Київ) , Асоціація " Аналітікум " (м. Вінниця) , Центр міжнародного наукового співробітництва, видавництво "ТК Меганом " (м. Київ).

Тематика: у журналі публікуються наукові огляди, статті проблемного та науково-практичного характеру з питань економіки, соціології,  сільського та лісового господарства, технічних наук, медицини, фізичної культури та спорту, будівництва та архітектури, психології та педагогіки.

Рік заснування: 2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 20878-10678Р

Мови журналу: українська, російська, польська, англійська

Індексація журналу: 

Журнал включено до наукометричної бази даних "Російський індекс наукового цитування ("РІНЦ SCIENCE INDEX"). Ліцензійний договір № 630-10/2013 (посилання)

 


ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців. (посилання)


Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - пошукова служба (Німеччина), яка є одним з потужних постачальників актуальних даних про наукові публікації європейських вчених. Більш детально з публікаціями можна ознайомитися тут (посилання)


Directory Indexing of International Research Journals - це сервіс, який надає доступ журналам, що контролюють якість публікацій з відкритим доступом. Каталог, індексуючи журнали, прагне бути всеосяжним і охоплювати всі наукові та академічні журнали відкритого доступу, які використовують відповідні системи контролю якості. (посилання)


Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань за всіма тематичними напрямками. (посилання)


WorldCat - найбільша в світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів про всіх видах творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center. (посилання)


Directory of Research Journals Indexing – міжнародна багатопрофільна бібліографічна база даних. (посилання)


Polish Scholarly Bibliography (PBN) -  наукова база даних польського Міністерства науки та вищої совіти. PBN є частною POL-on - The System of Information on Higher Education. (посилання)


Open Academic Journals Index (OAJI) - міжнародна платформа для індексації наукових журналів, що здійснюють політику відкритого доступу. (посилання)


Scientific Indexing Services (SIS) - база фокусується на: індексації, аналізі цитованості, і підтримує цитування баз даних, що охоплюють тисячі наукових журналів. SIS забезпечує кількісний і якісний інструмент для рейтингу, оцінки та категоризації журналів для академічної оцінки та передового досвіду. (посилання)


Академія Google робить всі статті більш помітними для наукової спільноти в усьому світі. У співпраці з видавцями наукової літератури Google sholar індексує роботи з усіх галузей знань та робить їх доступними для пошуку в Google Академії. (посилання)

Періодичність виходу: 10 разів на рік

Журнал публікується в двох версіях: друкованій та електронній

ISSN 2311-4509 (Print)

ISSN 2311-4517 (Online)

До публікації в журналі запрошуємо студентів, викладачів, аспірантів, докторантів, кандидатів і докторів наук, наукових співробітників.

Сайт електронної версії журналу http:naukajournal.org створений на базі Open Journal Sistems (OJS)  - система управління та публікації журналів "Publik Knowledge Project"  для поліпшення доступу до наукових досліджень. OJS забезпечує більш повну індексацію наукового видання пошуковими системами в інтернеті, такими як google sholar, scopus, sciencedirect та іншими.

Редакційна колегія журналу:

Башнянин Г. І. , доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії;

Барський Юрій Миколайович, доктор економічних наук, профессор, Луцький Національний технічний університет;

Швець Наталія Романівна, доктор економічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Шевчук Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету;

Вдовенко Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

Загорна Тетяна Олегівна, доктор економічних наук, професор, Макіївський економіко-гуманітарний інститут;

Храпкіна Валентина Валентинівна, доктор економічних наук, Макіївський економіко-гуманітарний інститут;

Бабенко А. Г., доктор економічних наук, професор Кримського інституту економіки та господарського права;

Коваль Л. М. кандидат економічних наук, доцент, ректор Хмельницького кооперативного торговельно- економічного університету;


Корнієнко В. А., академік Української академії політичних наук, президент Асоціації " Аналітікум ", доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри суспільно - політичних наук Вінницького національного технічного університету;

Денисюк С. Г., доктор політичних наук, кафедра суспільно - політичних наук Вінницького національного технічного університету;

Докаш О. Ю., кандидат політичних наук, доцент, Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського Національного торговельно - економічного університету;

Ореховський В. О., доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри філософських і соціальних наук Чернівецького торговельно - економічного інституту Київського Національного торговельно - економічного університету;

Юрій М. Ф., доктор історичних наук, професор, академік АН України, Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського Національного торговельно - економічного університету;

Безаров О. Т., кандидат історичних наук, доцент, Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського Національного торговельно - економічного університету;

Чікарькова М. Ю., доктор філософських наук, професор, кандидат філологічних наук, Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського Національного торговельно - економічного університету;

Бельмаз Ярослава Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики мовлення та інформаційних технологій, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;

Власенко Катерина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, Донбаська державна машинобудівна  академія;

Пріма Раїса Миколаївна,  доктор педагогічних наук, профессор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;

Кожевников Віктор Михайлович, доктор педагогічних наук, профессор, Макіївський економіко-гуманітарний інститут;

Тарнопольський Олег Борисович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля;

Полубоярина Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського;

Амурський Е. Е., кандидат педагогічних наук, директор Інституту наукового прогнозування, академік МАБЕТ;
Антонович Є. А., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри графічного дизайну і реклами Інституту реклами;

Волженцева  Ірина  Вікторівна, доктор психологічних наук, профессор, завідувач кафедри психології Макіївського економіко-гуманітарного інституту;

Бочаров Василь Андрійович, доктор медичних наук, професор, Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету;

Жалко-Титаренко В.А., доктор медичних наук, головний науковий співробітник Інституту епідеміології і інфекційних захворювань ім. Громашевського;

Барановський Віктор Миколайович, доктор технічних наук, професор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Гого Володимир Бейлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Природничих наук, Донецький національний технічний університет;

Ільїн Леонід Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства,  Східноєвропейський національний університет  імені Лесі Українки;

Прищенко С. В., доктор наук у галузі дизайну, професор кафедри графічного дизайну і реклами Інституту реклами, член Спілки дизайнерів України;

та інші ...

 

 

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org