Міжнародний науковий журнал "Науковий огляд"


Засновники журналу: Інститут наукового прогнозування (м. Київ), Кримський інститут економіки та господарського права (м. Севастополь), кафедра суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця) , кафедра економічної теорії Львівської комерційної академії (м. Львів) , кафедра філософських та соціальних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (м. Чернівці), Хмельницький кооперативний торговельно-економічний університет ( м. Хмельницький) , Інститут реклами ( м. Київ) , Асоціація " Аналітікум " (м. Вінниця) , Центр міжнародного наукового співробітництва, видавництво "ТК Меганом " (м. Київ).

Тематика: у журналі публікуються наукові огляди, статті проблемного та науково-практичного характеру з питань економіки, соціології,  сільського та лісового господарства, технічних наук, медицини, фізичної культури та спорту, будівництва та архітектури, психології та педагогіки, філософії, історії, політології, права, мистецтва та мистецтвознавства, філологічних наук.

Рік заснування: 2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 20878-10678Р

Мови журналу: українська, російська, польська, англійська

Індексація журналу: 

Журнал включено до наукометричної бази даних "Російський індекс наукового цитування ("РІНЦ SCIENCE INDEX"). Ліцензійний договір № 630-10/2013 (посилання)

 


ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців. (посилання)


Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - пошукова служба (Німеччина), яка є одним з потужних постачальників актуальних даних про наукові публікації європейських вчених. Більш детально з публікаціями можна ознайомитися тут (посилання)


Directory Indexing of International Research Journals - це сервіс, який надає доступ журналам, що контролюють якість публікацій з відкритим доступом. Каталог, індексуючи журнали, прагне бути всеосяжним і охоплювати всі наукові та академічні журнали відкритого доступу, які використовують відповідні системи контролю якості. (посилання)


Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань за всіма тематичними напрямками. (посилання)


WorldCat - найбільша в світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів про всіх видах творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center. (посилання)


Directory of Research Journals Indexing – міжнародна багатопрофільна бібліографічна база даних. (посилання)


Polish Scholarly Bibliography (PBN) -  наукова база даних польського Міністерства науки та вищої совіти. PBN є частною POL-on - The System of Information on Higher Education. (посилання)


Open Academic Journals Index (OAJI) - міжнародна платформа для індексації наукових журналів, що здійснюють політику відкритого доступу. (посилання)


Scientific Indexing Services (SIS) - база фокусується на: індексації, аналізі цитованості, і підтримує цитування баз даних, що охоплюють тисячі наукових журналів. SIS забезпечує кількісний і якісний інструмент для рейтингу, оцінки та категоризації журналів для академічної оцінки та передового досвіду. (посилання)


Академія Google робить всі статті більш помітними для наукової спільноти в усьому світі. У співпраці з видавцями наукової літератури Google sholar індексує роботи з усіх галузей знань та робить їх доступними для пошуку в Google Академії. (посилання)

Періодичність виходу: 10 разів на рік

Журнал публікується в двох версіях: друкованій та електронній

ISSN 2311-4509 (Print)

ISSN 2311-4517 (Online)

До публікації в журналі запрошуємо студентів, викладачів, аспірантів, докторантів, кандидатів і докторів наук, наукових співробітників.

Сайт електронної версії журналу http:naukajournal.org створений на базі Open Journal Sistems (OJS)  - система управління та публікації журналів "Publik Knowledge Project"  для поліпшення доступу до наукових досліджень. OJS забезпечує більш повну індексацію наукового видання пошуковими системами в інтернеті, такими як google sholar, scopus, sciencedirect та іншими.

Редакційна колегія журналу:

Башнянин Г. І. , доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії;

Барський Юрій Миколайович, доктор економічних наук, профессор, Луцький Національний технічний університет;

Швець Наталія Романівна, доктор економічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Шевчук Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету;

Вдовенко Наталія Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

Загорна Тетяна Олегівна, доктор економічних наук, професор, Макіївський економіко-гуманітарний інститут;

Храпкіна Валентина Валентинівна, доктор економічних наук, Макіївський економіко-гуманітарний інститут;

Бабенко А. Г., доктор економічних наук, професор Кримського інституту економіки та господарського права;

Коваль Л. М. кандидат економічних наук, доцент, ректор Хмельницького кооперативного торговельно- економічного університету;


Корнієнко В. А., академік Української академії політичних наук, президент Асоціації " Аналітікум ", доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри суспільно - політичних наук Вінницького національного технічного університету;

Денисюк С. Г., доктор політичних наук, кафедра суспільно - політичних наук Вінницького національного технічного університету;

Докаш О. Ю., кандидат політичних наук, доцент, Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського Національного торговельно - економічного університету;

Ореховський В. О., доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри філософських і соціальних наук Чернівецького торговельно - економічного інституту Київського Національного торговельно - економічного університету;

Юрій М. Ф., доктор історичних наук, професор, академік АН України, Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського Національного торговельно - економічного університету;

Безаров О. Т., кандидат історичних наук, доцент, Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського Національного торговельно - економічного університету;

Чікарькова М. Ю., доктор філософських наук, професор, кандидат філологічних наук, Чернівецький торговельно - економічний інститут Київського Національного торговельно - економічного університету;

Бельмаз Ярослава Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології , "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради;

Власенко Катерина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, Донбаська державна машинобудівна  академія;

Пріма Раїса Миколаївна,  доктор педагогічних наук, профессор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;

Кожевников Віктор Михайлович, доктор педагогічних наук, профессор, Макіївський економіко-гуманітарний інститут;

Тарнопольський Олег Борисович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов, Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля;

Полубоярина Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського;

Амурський Е. Е., кандидат педагогічних наук, директор Інституту наукового прогнозування, академік МАБЕТ;
Антонович Є. А., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри графічного дизайну і реклами Інституту реклами;

Волженцева  Ірина  Вікторівна, доктор психологічних наук, профессор, завідувач кафедри психології Макіївського економіко-гуманітарного інституту;

Бочаров Василь Андрійович, доктор медичних наук, професор, Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету;

Жалко-Титаренко В.А., доктор медичних наук, головний науковий співробітник Інституту епідеміології і інфекційних захворювань ім. Громашевського;

Барановський Віктор Миколайович, доктор технічних наук, професор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Гого Володимир Бейлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Природничих наук, Донецький національний технічний університет;

Ільїн Леонід Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства,  Східноєвропейський національний університет  імені Лесі Українки;

Прищенко С. В., доктор наук у галузі дизайну, професор кафедри графічного дизайну і реклами Інституту реклами, член Спілки дизайнерів України;

та інші ...

 

 

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org