ОЦІНКА КЛІНІЧНОГО СТАНУ, КОГНІТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ТА КОМПЛАЄНТНОСТІ ДО БАЗИСНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХОЗЛ ІЗ СУПУТНЬОЮ ІХС

Олена Колеснікова

Анотація


          За темою дослідження обстежено 38 хворих на ХОЗЛ та супутню ІХС, 32 хворих на ізольований ХОЗЛ, 23 пацієнта з ізольованим  ІХС. Встановлено, що у хворих на ХОЗЛ як з супутньою ІХС так і без ІХС визначаються помірні когнітивні порушення та легкий ступень тривожності. Виявлено, що у пацієнтів усіх обстежених груп спостерігалась недостатня прихильність до базисної терапії захворювань. При оцінці показників прихильності до базисної терапії на візиті-2 у порівнянні з візитом-1 було відмічено зниження ризиків некомплаєнтності до базисної терапії у всіх групах спостереження. Відзначено, що на тлі покращення прихильності до базисної терапії зменшилась виразність диспноє при фізичному навантаженні у хворих на ХОЗЛ, ІХС та ХОЗЛ у поєднанні з ІХС. У всіх пацієнтів, що були опитані на другому візиті, спостерігаються середньо важкі тривожні розлади. Але неможливо пов`язати зростання тривоги виключно із соматичною патологією (ХОЗЛ та ІХС), так як на час опитування почалися та тривали бойові дії в Україні та безпосередньо в Харківській області.

         Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, ішемічна хвороба серця, когнітивна функція, тривога, депресія, комплаєнтність до терапії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Clarenbach, C. F., Sievi, N. A., & Kohler, M. (2017). Annual progression of endothelial dysfunction in patients with COPD. Respiratory medicine, 132, 15–20. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2017.09.005

Schnell, K., Weiss, C. O., Lee, T., Krishnan, J. A., Leff, B., Wolff, J. L., & Boyd, C. (2012). The prevalence of clinically-relevant comorbid conditions in patients with physician-diagnosed COPD: a cross-sectional study using data from NHANES 1999-2008. BMC pulmonary medicine, 12, 26. https://doi.org/10.1186/1471-2466-12-26

Войнаровська, Г., & Асанов, E. (2020). Ішемічна хвороба серця та хронічне обструктивне захворювання легень: актуальна проблема коморбідності у внутрішній медицині. ScienceRise: Medical Science, (3 (36)), 20-24. https://doi.org/ 10.15587/2519-4798.2020.203968

Треумова, С. І., Петров, Є. Є., Бурмак, Ю. Г., & Іваницька Т. А. (2017). Хронічне обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця: проблеми коморбідності (огляд літератури). Вістник проблем біології і медицини, випуск 4(141), 66-72. https://doi.org/10.29254/2077–4214–2017–4–3–141–66-72

Ахминеева, А.Х.( 2014). Биохимические маркеры дисфункции эндотелия при хронической обструктивной болезни легких в сочетании с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца. Терапевтический архив, 86(3), 20-23.

Амбатьелло, Л. Г., & Чазова, И. Е. (2020). Сердечно-сосудистые заболевания и хронические обструктивные болезни легких: патофизиологические особенности и выбор тактики лечения. Терапевтический архив, 92(3), 78-83. https://doi.org/10.26442/00403660.2020.03.000456

GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases, Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, revised. 2020. URL: http://www.goldcopd.org.

Higbee, D. H., & Dodd, J. W. (2021). Cognitive impairment in COPD: an often overlooked co-morbidity. Expert review of respiratory medicine, 15(1), 9–11. https://doi.org/10.1080/17476348.2020.1811090

Simargi, Y., Mansyur, M., Turana, Y., Harahap, A. R., Ramli, Y., Siste, K., Prasetyo, M., & Rumende, C. M. (2022). Risk of developing cognitive impairment on patients with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review. Medicine, 101(25), e29235. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000029235

Tudorache, E., Fildan, A. P., Frandes, M., Dantes, E., & Tofolean, D. E. (2017). Aging and extrapulmonary effects of chronic obstructive pulmonary disease. Clinical interventions in aging, 12, 1281–1287. https://doi.org/10.2147/CIA.S145002

World Health Organization. (2003). Adherence to long-term therapies: evidence for action. World Health Organization.

Walsh, C. A., Cahir, C., Tecklenborg, S., Byrne, C., Culbertson, M. A., & Bennett, K. E. (2019). The association between medication non-adherence and adverse health outcomes in ageing populations: A systematic review and meta-analysis. British journal of clinical pharmacology, 85(11), 2464–2478. https://doi.org/10.1111/bcp.14075

Потабашній, В. А., Князєва, О. В., & Маркова, О. Я. (2021). Проблеми діагностики та лікування хронічної ішемічної хвороби серця в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень за даними ретроспективного аналізу. Медичні перспективи, 26(2), 72-79. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.2.234517

References:

Clarenbach, C. F., Sievi, N. A., & Kohler, M. (2017). Annual progression of endothelial dysfunction in patients with COPD. Respiratory medicine, 132, 15–20. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2017.09.005

Schnell, K., Weiss, C. O., Lee, T., Krishnan, J. A., Leff, B., Wolff, J. L., & Boyd, C. (2012). The prevalence of clinically-relevant comorbid conditions in patients with physician-diagnosed COPD: a cross-sectional study using data from NHANES 1999-2008. BMC pulmonary medicine, 12, 26. https://doi.org/10.1186/1471-2466-12-26

Voinarovska, G., & Asanov, E. (2020). Іshemіchna hvoroba sercja ta hronіchne obstruktivne zahvorjuvannja legen': aktual'na problema komorbіdnostі u vnutrіshnіj medicinі [Coronary heart disease and chronic obstructive pulmonary disease: an actual problem of comorbidity in internal medicine]. ScienceRise: Medical Science, (3 (36)), 20-24. https://doi.org/10.15587/2519-4798.2020.203968 [in Ukrainian].

Treumova, S. І., Petrov, Є. Є., Burmak, Ju. G., &Іvanic'ka T. A. (2017). Hronіchne obstruktivne zahvorjuvannja legen' і іshemіchna hvoroba sercja: problemi komorbіdnostі (ogljad lіteraturi) [Chronic obstructive pulmonary disease and ischemic heart disease: the problems of comorbidity (literature review]. Bulletin of problems biology and medicine, vipusk 4(141), 66-72. https://doi.org/10.29254/2077–4214–2017–4–3–141–66-72 [in Ukrainian].

Ahmineeva, A.H.( 2014). Biohimicheskie markery disfunkcii jendotelija pri hronicheskoj obstruktivnoj bolezni legkih v sochetanii s gipertonicheskoj bolezn'ju, ishemicheskoj bolezn'ju serdca [Biochemical markers of endothelial dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease concurrent with hypertensive disease or coronary heart disease]. Therapeutic Archive, 86(3), 2 0-23. [in Russian].

Ambatiello L.G., Chazova I.E. Cardiovascular and chronic obstructive pulmonary diseases: pathophysiological processes and treatment tactics. Therapeutic Archive. 2020; 92 (3): 78–83. DOI: 10.26442/00403660.2020.03.000456 [in Russian].

GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases, Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, revised. 2020. URL: http://www.goldcopd.org.

Higbee, D. H., & Dodd, J. W. (2021). Cognitive impairment in COPD: an often overlooked co-morbidity. Expert review of respiratory medicine, 15(1), 9–11. https://doi.org/10.1080/17476348.2020.1811090

Simargi, Y., Mansyur, M., Turana, Y., Harahap, A. R., Ramli, Y., Siste, K., Prasetyo, M., & Rumende, C. M. (2022). Risk of developing cognitive impairment on patients with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review. Medicine, 101(25), e29235. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000029235

Tudorache, E., Fildan, A. P., Frandes, M., Dantes, E., & Tofolean, D. E. (2017). Aging and extrapulmonary effects of chronic obstructive pulmonary disease. Clinical interventions in aging, 12, 1281–1287. https://doi.org/10.2147/CIA.S145002

World Health Organization. (2003). Adherence to long-term therapies: evidence for action. World Health Organization.

Walsh, C. A., Cahir, C., Tecklenborg, S., Byrne, C., Culbertson, M. A., & Bennett, K. E. (2019). The association between medication non-adherence and adverse health outcomes in ageing populations: A systematic review and meta-analysis. British journal of clinical pharmacology, 85(11), 2464–2478. https://doi.org/10.1111/bcp.14075

Potabashnіj, V. A., Knjazєva, O. V., & Markova, O. Ja. (2021). Problemi dіagnostiki ta lіkuvannja hronіchnoї іshemіchnoї hvorobi sercja v poєdnannі z hronіchnim obstruktivnim zahvorjuvannjam legen' za danimi retrospektivnogo analіzu [Problems of diagnosis and treatment of chronic ischaemic heart disease combined with chronic obstructive pulmonary disease according to retrospective analysis]. Medicni perspektivi, 26(2), 72-79. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.2.234517 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.26886/2311-4517.4(84)2022.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org