КОРПОРАТИВНА ФОРМА ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В. Волошина

Анотація


Стаття присвячена визначенню поняття та специфіки корпоративної (інституційної) форми державно-приватного партнерства. Виявляються ключові ознаки, моделі, засоби саморегулювання, система інтересів, стан правового забезпечення саморегулювання у відносинах державно-приватного партнерства, проблеми та необхідність закріплення даної форми в національному законодавстві, а також переваги та недоліки корпоративної (інституційної) форми державно-приватного партнерства. Крім цього, окремо розглядається така модель державно-приватного партнерства як корпоратизація або акціонування підприємств з урахуванням зарубіжного досвіду та наводяться приклади її застосування в багатьох країнах світу.

Ключові слова: державно-приватне партнерство (ДПП), інституційна (корпоративна) форма ДПП, засоби саморегулювання ДПП, угода ДПП, установчі та внутрішні документи, корпоратизація, акціонування підприємств.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вінник О.М. (2012). Корпоратизація як модель інституційного державно-приватного партнерства. Право і громадянське суспільство, 1, 15-21.

Про публічно-приватне партнерство 2019 (Сейм Латвії). Вилучено з https://likumi.lv/ta/en/en/id/194597-law-on-public-private-partnership

Вінник О.М. (2011). Інституційна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання. Актуальні питання інноваційного розвитку, 1, 6-19.

Про публічно-приватне партнерство 2006 (Парламент Словенії). Вилучено з

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/slovenia-public-private-partnership-act-zjzp-2006

Про публічно-приватне партнерство 2006 (Парламент Фіджі). Вилучено з

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/ppp_testdumb/documents/fiji_concessions_act_2006_english.pdf

Сороченко А. (2019). Співвідношення корпоративних інтересів у разі використання інституційної форми державно-приватного партнерства. Юрист і Закон, 2. Вилучено з https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012323

Вінник О.М. (2014). Правові засоби саморегулювання за інституційного державно-приватного партнерства. Вісник Національної академії правових наук України, 4 (79). Вилучено з http://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/ilovepdf_com-84-95.pdf

References:

Vinnyk O.M. (2012). Korporatyzatsiia yak model instytutsiinoho derzhavno-pryvatnoho partnerstva. Pravo i hromadianske suspilstvo, 1, 15-21.

Pro publichno-pryvatne partnerstvo 2019 (Seim Latvii). [Law on Public-Private Partnership (Saeima)]. Retrieved from https://likumi.lv/ta/en/en/id/194597-law-on-public-private-partnership

Vinnyk O.M. (2011). Instytutsiina forma derzhavno-pryvatnoho partnerstva: problemy pravovoho rehuliuvannia. Aktualni pytannia innovatsiinoho rozvytku, 1, 6-19.

Pro publichno-pryvatne partnerstvo 2006 (Parlament Slovenii) [(Public-private partnership act (ZJZP) (Državni zbor Republike Slovenije)]. Retrieved from https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/slovenia-public-private-partnership-act-zjzp-2006

Pro publichno-pryvatne partnerstvo 2006 (Parlament Fidzhi) [(Public-private partnerships act (Parliament of Fiji Islands). Retrieved from https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/ppp_testdumb/documents/fiji_concessions_act_2006_english.pdf

Sorochenko A. (2019). Spivvidnoshennia korporatyvnykh interesiv u razi vykorystannia instytutsiinoi formy derzhavno-pryvatnoho partnerstva. Yuryst i Zakon, 2. Retrived from https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012323

Vinnyk O.M. (2014). Pravovi zasoby samorehuliuvannia za instytutsiinoho derzhavno-pryvatnoho partnerstva. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 4 (79). Retrived from http://visnyk.kh.ua/web/uploads/pdf/ilovepdf_com-84-95.pdf
DOI: https://doi.org/10.26886/2311-4517.7(79)2021.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org