ВІЗУАЛЬНІ ЗАСОБИ ДИЗАЙНУ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Марченко А. А., Ємельова А. П.

Анотація


Робота присвячена головним складовим системи візуальної ідентифікації корпоративного стилю, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку суспільства і виникаючих нових вимог до дизайн-продукту. Визначено основні функції та призначення брендингу, як одного з методів забезпечення ефективного формування іміджу підприємства. Проаналізовано процес комплексної розробки фірмових констант корпоративної айдентики, як засобу надання індивідуальності та ексклюзивності при ідентифікації підприємства.

Ключові слова: візуальна ідентифікація, айдентика, фірмовий стиль, корпоративний стиль, дизайн, бренд.


Повний текст:

PDF

Посилання


Амосов О. Ю., Діденко Н. В., Лебєдєва Ю., (2015). Брендинг як основний інструмент маркетингу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. Київ.Вип. 12. С.10-12.

Ванова А. (2008). PR: Как создать корпоративную идентичность? Методическое пособие. Москва. Изд-во «Безопасность труда и жизни». 40с.

Добробабенко, Н. С. (2003). Фирменный стиль: принципы разработки. Москва. Инфра-М. 278 с.

Мосякин С. (2017). Разновидности айдентики. Учебный крс по разработке визуальной айдентики. Москва. Школа Орфографика. 47 с.

Чайка Г.Л. (2005). Культура ділового спілкування менеджера. Київ. Знання. 422 с.

References:

Amosov O. Yu., Didenko N. V., Lebiedieva Yu., (2015). Brendynh yak osnovnyi instrument marketynhu v Ukraini. Investytsii: praktyka ta dosvid, no.12, 10-12. [in Ukrainian].

Vanova A. (2008). PR: Kak sozdat korporatyvnuiu ydentychnost? Metodycheskoe posobye. Moskva, Bezopasnost truda y zhyzny. [in Russian].

Dobrobabenko, N. S. (2003). Fyrmennyi styl: pryntsypy razrabotky. Moskva, Ynfra-M. [in Russian].

Mosiakyn S. (2017). Raznovydnosty aidentyky. Uchebnyi krs po razrabotke vyzualnoi aidentyky. Moskva, Shkola Orfohrafyka. [in Russian].

Chaika H.L. (2005) Kultura dilovoho spilkuvannia menedzhera. Kyiv, Znannia [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org