ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОРТРЕТ ПОЛІТИКА-ДЕМАГОГА (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОМОВ Д. ТРАМПА 2016-2021 р.)

Чеботар Т. В.

Анотація


У статті проаналізовано особливості реалізації стратегії демагогії у передвиборчій риториці Дональда Трампа у 2016-2021 р., яка найбільше демонструє інтенцію боротьби політика за електоральну підтримку. Було описано основні стратегії демагогії у дискурсі Д. Трампа, а саме популізм, вербальні маніпуляції та підкреслено розважальний характер публічних виступів (фасцинація або шоунізація дискурсу). Найпоширенішими мовленнєвими тактиками для реалізації стратегії популізму є тактика пустих обіцянок та неправди. Стратегія маніпуляції реалізується за допомогою вербальної агресії, інвективності дискурсу, використання вульгарної і табуйованої лексики, спрощення дискурсу (використання еліптичних речень), а також стратегії суб’єктивації, пов’язаної з гіперболізовано-позитивною самопрезентацією у дискурсі Д. Трампа.

Ключові слова: демагогія, політичний дискурс, маніпуляція, фасцинація, популізм, вербальна агресія.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрюхина Н.В., Четаева М.А. (2017). Демагогия как манипулятивная тактика в англоязычных политических текстах. https://sfk-mn.ru/06sfk417.html

Популізм. Історія питання. https://uchoose.info/populizm-istoriya-pytannya/

Карасик В.И. (2002). Язык социального статуса: (Социолингвистический аспект. Прагмалингвистический аспект. Лингвосемантический аспект.). М.: Гнозис. 330 с.

Соковнин В. М. (2003). Фасцинация как наука // Фасцинология. Вып. 1. С. 9–14.

Хамаршех А. Ш. (2019). Стратегія демагогії у подячній промові Дональда Трампа. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Випуск 90. С. 33-41.

Mercieca (2020). Demagogue for president. The rhetorical genius of Donald Trump. Texas A&M University Press. 320 p.

References:

Andriukhina N.V., Chetaieva M.A. (2017). Demagogiya kak manipuliativnaya taktika v angloyazichnikh politicheskih tekstah [Demagogy as a manipulative tactic in political texts in English]. Retrieved from https://sfk-mn.ru/06sfk417.html. [in Russian].

Popilizm. Istoriya pytannia [Populism. The history of the issue]. Retrieved from . https://uchoose.info/populizm-istoriya-pytannya/ [in Ukrainian].

Karasik V.I. (2002). Yazik sotsial’nogo statusa [The language of the social status]: (Sociolinguistic, pragralinguistic, linguosemantic aspects). Moscow, Gnozis, 330 p. [in Russian].

Sokovnin V.M. (2003). Fastsinatsiya kak nauka [Fascination as a science]. Fascionology. Issue 1, p. 9-14. [in Russian].

Kharamshekh A.Sh. (2019). Strategiya demagogiyi u podyachniy promovi D. Trampa [Strategy of demagogy in Donald Trump’s thankful speech]. Visnyk Kharkivs’kogo natsional’nogo universytetu imeni V.N. Karazina. Issue 90. P. 33-41. [in Ukrainian].

Mercieca (2020). Demagogue for president. The rhetorical genius of Donald Trump. Texas A&M University Press. 320 p. [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org