ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНУ В КАСПІЙСЬКОМУ РЕГІОНІ

П. Т. Мустафазаде

Анотація


На основі здобутих спостережень здійснений практичний аналіз зовнішньої політики Азербайджану, визначені основні пріоритети держави, обґрунтована стратегічна важливість Каспійського регіону в системі сучасних міжнародних відносин. Аналізуються основні пріоритети зовнішньої політики Азербайджану в Каспійському регіоні. Досліджується особливість Каспійського регіону в сучасній системі міжнародних відносин, визначається його транскордонна специфіка та інтеграційна особливість. Підтверджується ефективне регіональне співробітництво між прибережними державами та особливе значення енергетичних проектів. Підкреслюється стратегічна значимість підписання Конвенції про правовий статус Каспійського моря, здійснено політико-правовий аналіз документу.

Проведено аналіз основних факторів на формування зовнішньої політики Азербайджанської Республіки в Каспійському регіоні. Доведено, що наявність нафти та газу, а також транспортний потенціал Азербайджану вплинули на побудову зовнішньополітичного курсу держави. Реалізація стратегічно важливих проектів в Каспійському регіоні за ініціативою Азербайджану посилюють регіональний та міжнародний статус держави. Визначено, що багатовекторна та збалансована зовнішня політика Азербайджану сприяє подоланню зовнішніх загроз та можливих конфліктів з різними центрами сили.

Ключові слова: Каспійський регіон, зовнішня політика, нафта і газ, енергетичні проекти, енергетична безпека


Повний текст:

PDF

Посилання


Абдулзаде, Ф. (2013) Гейдар Алиев. Политический портрет. Международная конференция «Азербайджан Украина». Харьков.

Дарабади, П.Г., Алиев Н.А. (2017) Геополитика в Кавказско-Каспийском регионе и Азербайджане. – Баку.

Эйвазов Д., (2004) Безопасность Кавказа и стабильность развития Азербайджанской Республики. Баку: Нурлан.

Концепция развития “Азербайджан – 2020: взгляд в будущее”. Офіційний сайт Президента Азербайджану [электронный ресурс]: http://www.president.az/files/future_ru.pdf

Мехтиев Р. (2004) Азербайджан: вызовы глобализации: уроки прошлого, реалии настоящего и перспективы будущего / Р. Э. Мехтиев. Баку.

Мехтиев Р. (2008) Определяя стратегию будущего. – Баку.

Пономарёва Е.Г., Рудов Г.А. (2010) Края дуги нестабильности: политическое развитие Балкан и Центральной Азии. М.: Изд-во Восток-Запад.

Чернявский С.И.(2003) Внешняя политика Азербайджанской Республики (1988–2003). Баку: Адилоглы.

Əliyev H. (1995) Neft müqaviləsinin imzalanmağa hazırlanması ilə bağlı brifinqdə bəyanat.

Hüseynova İ. (2004) Müstəqil Azərbaycan döv lətinin qurucusu. Bakı: Təhsil.

Məmmədov N. (2013) Xarici siyasət: rellıqlar və gələcəyə baxış. Baki: Qanun.

Prezident İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində enerji təhlükəsizliyinə dair “dəyirmimasa”da iştirak edib: 12.02.2016. [Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası]. – S. 45.

Qaraşova S. (2018) ABŞ – Rusya: postsovet məkanı uğrunda mübarizə. – Baki: Sada.

Qasımov İ., Məmmədli T., Muxtarova İ. (2008) Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətləri, Heydər Əliyev Irsini Araşdırma Mərkəzi. Baki.

Foreign Minister Elmar Mammadyarov’s interview to “The Business Year” journal (2016) - http://www.mfa.gov.az/news/909/3765

References:

Abdulzade F. (2013) H.Aliyev. Politicheskyy portret, Kharkiv. [In Russian]

Darabadi P.G., Aliyev N.A. (2017) Geopolitika v Kavkazko-Kaspiyskom regione i Azerbaydjane. Baku [In Russian]

Eyvazov D. (2004) Bezopasnost Kavkaza i stabilnost razvitiya Azerbaidjanskoy Respubliki. Baku: Nurlan. [In Russian]

Konsepsiya Razvitiya: Azerbaidjan 2020 – Vzglad v budushcheye. [Ofitsialniy sayt Prezidenta Azerbaidjana].

Mextiyev R. (2004) Azerbaidjan: vizovi globalizatsiyi: uriki proshlogo, realiyii nastoyashchego i perspektivi budushchego. Baku. [In Russian]

Mextiyev R. (2008) Opredelaya strategiyu budushchego. Baku: Vostok-Zapad. [In Russian]

Ponomareva E.G.; Rudov G.A., (2010) Kraya dugi nestabilnosti: politicheskoye razvitiye Balkan I Sentralnoy Aziyii. Moskva: Vostok-Zapad. [In Russian]

Chernavskii S.I. (2003) Vneshnaya politika Azerbaydjanskoy Respubliki 1988-2003. Baku:Adiloglu. [In Russian]

Əliyev H. (1995) Neft müqaviləsinin imzalanmağa hazırlanması ilə bağlı brifinqdə bəyanat. [In Azerbaijani]

Hüseynova İ. (2004) Müstəqil Azərbaycan döv lətinin qurucusu. – Bakı: Təhsil.[In Azerbaijani]

Məmmədov N. (2013) Xarici siyasət: rellıqlar və gələcəyə baxış. – Baki: Qanun.[In Azerbaijani]

Prezident İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində enerji təhlükəsizliyinə dair “dəyirmimasa”da iştirak edib: 12.02.2016. [Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası]. [In Azerbaijani]

Qaraşova S. (2018) ABŞ – Rusya: postsovet məkanı uğrunda mübarizə. – Baki: Sada. [In Azerbaijani]

Qasımov İ., Məmmədli T., Muxtarova İ. (2008) Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətləri, Heydər Əliyev Irsini Araşdırma Mərkəzi. – Baki.[In Azerbaijani]

Foreign Minister Elmar Mammadyarov’s interview to “The Business Year” journal (2016) -http://www.mfa.gov.az/news/909/3765 [In English]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org