НЕДОСКОНАЛА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА – ПЕРШОПРИЧИНА ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ КРАЇНИ І СВІТУ

О. С. Ривак

Анотація


Пролонгація дефіциту держбюджету в країнах позичальниках спричиняє дефіцит платіжного балансу, що означає накопичування внутрішнього і зовнішнього боргу, внаслідок пролонгації експансіоністської політики держави, яка спричиняє виникнення пасток ліквідності. Вирішення проблеми внутрішнього держборгу за рахунок сеньйоражу, а зовнішнього - за рахунок позик, спричиняє інфляцію, зростання зубожіння населення, погіршення демографічної ситуації внаслідок еміграції найпродуктивнішої частини населення, перевищення смертності над народжуваністю, погіршення структури виробництва, зростання безробіття, збільшення частки тіньового сектора економіки, знецінення національної валюти, відплив капіталу, зменшення вигід від зовнішньоекономічних відносин. Світова гібридна війна знижує ефективність використання економічних ресурсів.

Ключові слова: тіньовий сектор економіки, експансіоністська політика; шкідливі технології; фінансова нестабільність; дохід від власності, сплачений іншим країнам; дохід від власності, одержаний від інших країн; валовий внутрішній продукт; чисте заощадження; зміни чистого багатства за рахунок заощадження та капітальних трансфертів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Global Economic Prospects (June 2021). World Bank Group

Цифра дня. Урядовий кур’єр (4.06.2021), №106, с.1.

Миллиардеры увеличили свое состояние на $ 4,8 трлн. Вести. Всеукраинский выпуск (26.08.2021), №153.

Відділ новин «Урядового кур’єра». Депутати підтримали бюджетну декларацію на 2022 – 2024 роки. Урядовий кур’єр (16.07.2021), № 136, с.2.

Стало известно сколько украинцы из своих налогов заплатили за долги. Вести. Всеукраинский выпуск (1.09.2021), №157, с.2.

Зростання видатків – світова тенденція. Урядовий кур'єр (27.04.2021), №80, с.1.

Процес укладання запланованих контрактів і виконання ДОЗ-2021 необхідно прискорити. Нацбезпека і ВПК. Урядовий кур’єр (9.09.2021), №173, с.3.

Цитата дня. Урядовий кур’єр (9.09.2021), № 173, с.1.

Цитата дня. Урядовий кур’єр (22.07.2021), №140.

Ясинчук Л. Прожитковий мінімум – незаконний. Експрес (5-12 серпня 2021 року), с. 4.

Дранник А. Куда сбегают украинцы. Вести. Всеукраинский выпуск (29.07.2021), №135, с.9.

Схемы. Правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр с миллионным оборотом. Вести (7.09.2021), №161, с. 2.

Коваль Л. Уряди мають взяти лідерство. Урядовий кур’єр (11.09.2011), №175, с. 3.

Кобилюбакін В. То все таки 20 чи 14%? Урядовий кур’єр (31.08.2021), №166, с. 1, 6.

Дранник А. Денег на субсидии может не хватить. Вести. Всеукраинский выпуск (17.09.2021), №160, с. 5.

Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Урядовий кур’єр (24.09.2021), №183, с. 3.

Стоколос В. Дай пять! Зачем Украина в Польше подписала декларацию пяти государств. Вести. Всеукраинский выпуск (13.05.2021), №082, с. 8.

Козуб Т. «Ялта.2.0» Что дает саммит Байден-Путин и будет ли мир на Донбассе. Вести. Всеукраинский выпуск (31.05.2021), № 94, с. 4.

Козуб Т. Донбас, труба и НАТО. Что решат об Украине без Украины. Вести. Всеукраинский выпуск (14.06.2021), №104, с. 4.

Фаріон І. «Не знати, чи Путін щось зрозумів із попереджень Байдена…». Високий Замок (18-20.06.2021), № 48, с. 6.

Козуб Т. Доктрина Байдена: перестали США быть сверхдержавой. Вести (6.09.2021), № 160, с. 4.

Гопко Г. Коментар для «ВЗ». Високий замок (18-20.06.2021), №48, с. 6.

Стоколос В. Шанхайська відповідь Євросоюзу. Вести. Всеукраинский выпуск (9.09.2021), № 163, с. 8.

Цитата дня. Урядовий кур’єр (19.06.2021), №117, с. 1.

Стоколос В. Почему Грузия отдалилась от ЕС и находится на пороге серьезного политического кризиса. Вести. Всеукраинский выпуск (22.07.2021), № 130, с. 11.

Джерело: Спільна заява щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки. Урядовий кур’єр (3.09.2021), № 169, с. 3.

Абрашина К. Журнал Time: Друг Трампа хотел создать в Украине частную армию и отжать ГП «Антонов». Вести. Всеукраинский выпуск (9.08.2021), №121, с. 2.

Відділ новин «Урядового кур’єра». Різні погляди на одну проблему. Дипломатія. Урядовий кур’єр (14.07.2021), №134, с. 2.

Стоколос В. Сайгон 2.0. Как победа «Талибана» в Афганистане повлияет на ситуацию в мире. Вести (19.08.2021), № 150, с. 8.

Інтернет-атаки не пройшли. Держбезпека. Урядовий кур’єр (22.07.2021), № 140, с. 1.

Львівський національний університет імені Івана Франка ˂econom.lnu.edu.ua.

Гулик І. У пошуках «шпарини Овертона». Високий замок. Тижневик (26 серпня – 1 вересня 2021 року), №59, с. 2.

Фаріон І. Екс чиновників Зеленського рознімали як бойових півнів, скандалів в оточенні президента додалося. Високий Замок (5-11.08.2020), №56, с. 2.

Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 14 липня 2021 року № 800-р. Київ. «Про схвалення Концепції державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року». Прем’єр-міністр Д. Шмигаль. Урядовий кур’єр (22.07.2021), № 140, с. 11.

Дунина А. Судьям вынесут приговор. Служителей Фемиды заставят возмещать ущерб за некорректные решения, которые потом опротестовал Евросуд. Юристы ждут правового хаоса. Вести. Всеукраинский выпуск (01.06.2021), № 85, с. 6.

В США могли вести слежку за Меркель и датскими политиками. Вести. Всеукраинский выпуск (1.06.2021), №095, с. 3.

Куфрик Б. А Пегас усе бачить. Експрес (5-12.08.2021) с. 12.

Неделя в цифрах. Вести. Всеукраинский выпуск (10.06.2021), №102, с.2.

Указ Президента України від 11 серпня 2021 року №347/2021. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року». Урядовий кур’єр (13.08.2021), №156, с. 7-9.

Державна служба статистики України. Національні рахунки.

Джерело: Громов О. Сільгоспугіддя у позику: банки ще приглядаються. Урядовий кур’єр (19.08.2021), №160, с. 1-4.

Наркобізнес у Європі став конкурентнішим і жорсткішим. Урядовий кур’єр (10.09.2021), №174, с. 12.

References:

Global Economic Prospects. Retrieved from http://www.worldbank.org [in English]. (2021, June).

Tsyfra dnya [Number of the day]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.106 (2021), 1 [in Ukrainian].

Milliardery uvjelichili svojo sostojanije na $ 4,8 trln. [Billionaires have increased their fortune by $ 4.8 trillion]. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no.153 (2021) [in Russian].

Viddil novyn “Uryadovoho kuriera”. Deputaty pidtrymaly bjudzhetnu deklaratsiyu na 2022 – 2024 [“Government Courier” News Department. Deputies supported the budget declaration for 2022 - 2024]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.136 (2021), 2 [in Ukrainian].

Stalo izvjestno skolko ukraintsy iz svoih nalohov zaplatili za dolgi [It became known how much the Ukrainians paid for their debts from their taxes]. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no.157, 2 (2021) [in Russian].

Zrostannya vydatkiv – svitova tendentsiya [Rising expenditures - a global trend]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.80 (2021), 1 [in Ukrainian].

Protses ukladannya zaplanovanyh kontraktiv i vykonannya DOZ-2021 neobhidno pryskoryty. Natsbezpeka i VPK [The process of concluding planned contracts and implementing DOZ-2021 needs to be accelerated. National Security and the military-industrial complex]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.173 (2021), 3 [in Ukrainian].

Tsytata dnya [Quote of the day]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.173 (2021), 1 [in Ukrainian].

Tsytata dnya [Quote of the day]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.140 (2021) [in Ukrainian].

Yasynchuk L. (2021). Prozhytkovyi minimum – nezakonnyi [The subsistence level is illegal]. Express [Express], 4 [in Ukrainian].

Drannyk A. (2021). Kuda sbehayut ukrayintsy [Where do Ukrainians flee]. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no.135, 9 [in Russian].

Shjemi. Pravoohranitjeli razoblachili moshennicheskiy kol-tsentr s millionnym oborotom [Schemes. Law enforcement officers exposed a fraudulent call center with a million turnover]. Vesti [News], no.161 (2021), 2 [in Russian].

Koval L. Uryady mayut vzyaty liderstvo [Governments must take the lead]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.175 (2011), 3 [in Ukrainian].

Kobylyubakin V. (2021). To vse taky 20 xb 14 %? [Is it still 20 or 14%?]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.166, 1,6 [in Ukrainian].

Drannyk A. (2021). Deneh na subsidiji mozhet ne hvatit [There may not be enough money for subsidies]. Vesti [News], no.160, 5 [in Russian].

Vystup Prezydenta Ukrayiny Volodymyra Zelenskogo na zahalnyh debatah 76-yi sesiyi Generalnoyi Asambleyi OON [Speech of the President of Ukraine Volodymyr Zelensky at the general debate of the 76th session of the UN General Assembly]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.183 (2021), 3 [in Ukrainian].

Stokolos V. (2021). Daj pjat! Zachjem Ukraina v Polshe podpisala djeklaratsyju pyati hosudarstv [High five! Why Ukraine in Poland signed the declaration of five states]. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no.082, 8 [in Russian].

Kozub T. (2021). “Yalta.2.0” Chto dajot sammit Bayden-Putin i budet li mir na Donbassje ["Yalta.2.0" What gives the Biden-Putin summit and will there be peace in Donbass]. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no.94, 4 [in Russian].

Kozub T. (2021). Donbas, truba i NATO. Chto rjeshayut ob Ukrainje bjez Ukrainy [Donbas, pipe and NATO. What will be decided about Ukraine without Ukraine]. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no.104, 4 [in Russian].

Farion I. (2021). “Ne znaty, chy Putin shchos zrozumiv iz poperedzhen Baydena…” ["Unclear if Putin understood anything from Biden's warnings…"]. Vysokyi Zamok [High Castle], no.48 (2021), 6 [in Ukrainian].

Kozub T. (2021). Doktrina Baydena: pjerjestali SSHA byt svjerhdjerzhavoj [The Biden Doctrine: The United States is no longer a superpower]. Vesti [News], no.160, 4 [in Russian].

Hopko H. (2021). Komentar dly “VZ” [Сomments for “VZ”]. Vysokyi Zamok [High Castle], no.48, 6 [in Ukrainian].

Stokolos V. (2021). Shanhajska vidpovid Yevrosoyuzu [The Shanghai response to the European Union]. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no.163, 8 [in Ukrainian].

Tsytata dnya [Quote of the day]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.117 (2021), 1 [in Ukrainian].

Stokolos V. (2021). Pochemu Gruziya otdalilas ot ES i nahoditsa na porogje serjoznogo politichjeskogo krizisa [Why Georgia has moved away from the EU and is on the verge of a serious political crisis]. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no. 130, 11 [in Russian].

Spilna zayava shchodo stratehichnogo partnerstva Ukrayiny ta Spoluchenyh Shtativ Ameryky [Joint statement on the strategic partnership between Ukraine and the United States of America]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.169 (2021), 3 [in Ukrainian].

Abrashyna K. (2021). Zhurnal “Time”: Druh hotjel sozdat v Ukrajinje chastnuyu armiju i otzhat HP “Antonov” [Time magazine: Trump's friend wanted to create a private army in Ukraine and squeeze out the Antonov state enterprise]. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no. 121, 2 [in Russian].

Viddil novyn “Uryadovoho kuriera”. Rizni pohlyady na odnu problemu. Dyplomatiya [“Government Courier” News Department. Different views on one problem. Diplomacy]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.134 (2021), 2 [in Ukrainian].

Stokolos V. (2021). Saygon 2.0. Kak pobjeda “Talibana” v Afganistanje povliyayet na situatsyyu v mirje [Saigon 2.0. How a Taliban victory in Afghanistan will affect the world]. Vesti [News], no.150, 8 [in Russian].

Internet-ataky ne proyshly. Derzhbezpeka [Internet attacks failed. Derzhbezpeka.]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.140 (2021), 1 [in Ukrainian].

Ivan Franko Lviv National University Site. Retrieved from http://www.econom.lnu.edu.ua [in Ukrainian]. (2021, June).

Hulyk I. (2021). U poshukah “shparyny Overtona” [In search of "Overton wells"]. Vysokyi Zamok [High Castle], no.59, 2 [in Ukrainian].

Farion I. (2020). Eks chynovnykiv Zelenskogo roznimaly yak boyovyh pivniv, skandaliv v otochenni prezydenta dodalosya [Ex-officials of Zelensky were dismembered as fighting cocks, scandals surrounding the president were added]. Vysokyi Zamok [High Castle], no.56, 2 [in Ukrainian].

Kabinet Ministriv Ukrayiny. Rozporyadzhennya vid 14 lypnya 2021 roku № 800-p. Kyyiv “Pro shvalennya Kontseptsiyi derzhavnoyi tsilyovoyi sotsialnoyi prohramy protydiyi torhivli lyudmy na period do 2025 roku ”. Premyar-ministr D. Shmyhal [Cabinet of Ministers of Ukraine. Order of July 14, 2021 № 800-r. Kiev. "On approval of the Concept of the state targeted social program to combat human trafficking until 2025"]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.140 (2021), 11[in Ukrainian].

Dunina A. (2021). Sudjam vynjesut prigovor. Sluzhytjeljey Fjemidy zastavjat vozmeshchjat ushcherb za nekorrektnyje rjesheniya, kotoryje potom oprotjestoval Evrosud. Uristy zhdut pravovogo haosa [The judges will be sentenced. Servants of Themis will be forced to compensate for the incorrect decisions, which were later challenged by the European Court. Lawyers are waiting for legal chaos]. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no.85, 6 [in Russian].

V SSHA mogli vjesti sljezhku za Mjerkjel i datskimi politikami [In the United States, they could be spying on Merkel and Danish politicians]. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no.095 (2021), 3 [in Russian].

Kufryk B. A Pegas use bachyt [And Pegasus sees everything]. Express [Express], (2021), 12.

Njedjelja v tsyfrah. Vesti. Vsieukrainskii vypusk [News. All-Ukrainian Edition], no.102 (2021), 2 [in Russian].

Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 11 serpnya 2021 roku №347/2021. Pro rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i obotony Ukrayiny vid 11 serpnya 2021 roku “Pro Stratehiyu ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny na period do 2025 roku” [Decree of the President of Ukraine of August 11th, 2021 №347 / 2021. On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of August 11th, 2021 "On the Strategy of economic security of Ukraine for the period up to 2025"]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.156 (2021), 7-9 [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine National accounts

Hromov O (2021). Silhospuhiddya u pozyku: banky shche pryhlyadayutsya [Agricultural land on loan: banks are still watching]. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.160, 1-4 [in Ukrainian].

Narkobisnes u Yevropi stav konkurentnishym I zhorstkishym [The drug business in Europe has become more competitive and tougher. Uryadovyi kurier [Government Courier], no.174 (2021), 12 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org