ГІПЕРБОЛІЗАЦІЯ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Д. ТРАМПА

Чеботар Т. В.

Анотація


У статті проаналізовано особливості гіперболізації як характерного риторичного прийому у політичному дискурсі Д. Трампа, що застосовувався політиком з персуазивною та маніпулятивною метою. Було доведено ознаки гіперболізовано-позитивної автопрезентації у дискурсі Д. Трампа, про що свідчить використання численних суперлативів, позитивно-оцінних конструкцій, лексичних одиниць із суперлативною семантикою, емоційно-забарвлених епітетів та інтенсифікаторів при описі числових значень. 

Ключові слова: гіпербола, гіперболізація, політичний дискурс, президентський дискурс, суперлатив, персуазивність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голубева Т. М. (2019). Персуазивность гиперболы в политическом дискурсе (на материале высказываний британских политиков) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 18, № 3. С. 195–205.

Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/persuazivnost-giperboly-v-politicheskom-diskurse-na-materiale-vyskazyvaniy-britanskih-politikov

Куліш Т.В. (2017). Паранояльна риторика в американському політичному дискурсі. Автореф. дис. … канд. філол. наук, Київ, 16 с.

Левина Н.Н. (2017). Гипербола в политическом дискурсе. Режим доступу: https://pgu.ru/upload/iblock/88f/30.pdf

Навроцька І. (2017). Політичний дискурс промов Дональда Трампа та Хілларі Клінтон: порівняльний аспект. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2017_34_22.

Abbas A. H. (2019). Super-hyperbolic man: hyperbole as an ideological discourse strategy in Trump's speeches. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/332699464_Super-Hyperbolic_Man_Hyperbole_as_an_Ideological_Discourse_Strategy_in_Trump's_Speeches

Claridge C. (2011). Hyperbole in English. A corpus-based study of exaggeration. Cambridge: Cambridge University Press. 325 p.

Lakoff, G. (2016, November 22). A minority president: Why the polls failed, and what the majority can do [blog post]. Режи доступу: https://georgelakoff.com/2016/11/22/a-minority-presidentwhy-the-polls-failed-and-what-the-majority-can-do/

Ritter J. (2010). Recoreving hyperbole: re-imagining the limits of rhetoric for an age of excess. Dissertation. Atlanta: Georgia State University. 326 p.

References:

Golubeva T.M. (2019). Persuazivnost' v politicheskom diskurse (na materiale vyskazyvaniy britannskih politikov). Vestnik of Volgograd State university. Series 2, Linguistics. Volume 18, № 3. p. 195–205. Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/persuazivnost-giperboly-v-politicheskom-diskurse-na-materiale-vyskazyvaniy-britanskih-politikov. [in Russian].

Kulish T.V. (2017). Paranoyal'na rytoryka v amerykans'komu politychnomu dyskursi. Kyiv, Abstract of diss. 16 p. [in Ukrainian].

Levina N.N. (2017). Giperbola v politicheskom diskurse. Access mode: https://pgu.ru/upload/iblock/88f/30.pdf

Navrots'ka I. (2017). Politychnyi diskurs promov Donal'da Trampa ta Hillari Klinton: porivnyal'niy aspekt. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2017_34_22. [in Ukrainian].

Abbas A. H. (2019). Super-hyperbolic man: hyperbole as an ideological discourse strategy in Trump's speeches. Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/332699464_Super-Hyperbolic_Man_Hyperbole_as_an_Ideological_Discourse_Strategy_in_Trump's_Speeches. [in English].

Claridge C. (2011). Hyperbole in English. A corpus-based study of exaggeration. Cambridge: Cambridge University Press. 325 p. [in English].

Lakoff, G. (2016, November 22). A minority president: Why the polls failed, and what the majority can do [blog post]. Режи доступу: https://georgelakoff.com/2016/11/22/a-minority-presidentwhy-the-polls-failed-and-what-the-majority-can-do/ [in English].

Ritter J. (2010). Recoreving hyperbole: re-imagining the limits of rhetoric for an age of excess. Dissertation. Atlanta: Georgia State University. 326 p. [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org