ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

І. М. Пивоварчик, І. В. Пухкан

Анотація


У статті розглянуто важливість проблеми саморегуляції особистості в сучасних умовах. Представлено визначення поняття саморегуляції як інтегральної властивості особистості. Метою дослідження було емпіричне вивчення особливостей саморегуляції особистості в сучасних умовахДля проведення дослідженні було використано методику Опитувальник «Саморегуляція» (ОС) (модифікація методики А. К. Осницького). За результатами визначено, що такі показники саморегуляції як оптимальність регуляції зусиль, цілепокладання та орієнтованість на оцінний бал є найбільш виражиними у сучасних умовах.

Ключові слова: психічна саморегуляція,  саморегуляція особистості, оптимальність регуляції, цілепокладання, орієнтованість на оцінний бал.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кандыба В.М. (2001). Психическая саморегуляция. Санкт-Петербург, Лань, 448.

Моросанова В. И., Плахотникова И. В., Аронова Е. А. (2006). Личностные и когнитивные аспекты саморегуляции деятельности человека. Москва, Психологический ин-т РАО, 320.

Періг І.М., Дроздюк В.Д. (2017). Емоційна саморегуляція у підлітковому віці. Матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій (16-17 листопада 2017 р., м. Тернопіль). https://core.ac.uk/download/pdf/161262289.pdf (2017, листопад 16-17).

Прохоров А. О. (2005). Саморегуляция психических состояний: феноменология, механизмы, закономерности. Москва, Знание, 231.

Прядеин В. П. (2013). Психодиагностика личности: избранные психологические методики и тесты. Сургут, РИО СурГПУ, 245.

Сергієнко Н.П., Сугак О.С. (2017). Психологічні особливості саморегуляції особисті. Проблеми екстремальної та кризової психології. Вип. 21.

https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/ vol21/sergienko_suhak.pdf

Hacker D. J., Bol L., Bahbahani K. (2008). Explaining calibration in classroom contexts: The effects of incentives, reflection, and explanatory style. Metacognition and Learning. Vol. 3. 101–121.

References:

Kandyba V.M. (2001). Psihicheskaja samoreguljacija. Sankt-Peterburg, Lan', 448. [in Russian].

Morosanova V. I., Plahotnikova I. V., Aronova E. A. (2006). Lichnostnye i kognitivnye aspekty samoreguljacii dejatel'nosti cheloveka. Moskva, Psihologicheskij in-t RAO, 320. [in Russian].

Perіg І.M., Drozdjuk V.D. (2017). Emocіjna samoreguljacіja u pіdlіtkovomu vіcі. Materіali VІ Mіzhnarodnoї naukovo-tehnіchnoї konferencії molodih uchenih ta studentіv. Aktual'nі zadachі suchasnih tehnologіj (16-17 listopada 2017 r., m. Ternopіl'). Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/161262289.pdf in Ukrainian. (2017, November, 16-17).

Prjadein V. P. (2013). Psihodiagnostika lichnosti: izbrannye psihologicheskie metodiki i testy. Surgut, RIO SurGPU, 245. [in Russian].

Prohorov A. O. (2005). Samoreguljacija psihicheskih sostojanij: fenomenologija, mehanizmy, zakonomernosti. Moskva, Znanie, 231. [in Russian].

Sergієnko N.P., Sugak O.S. (2017). Psihologіchnі osoblivostі samoreguljacії osobistі. Problemi ekstremal'noї ta krizovoї psihologії. no. 21. Retrieved from

https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol21/sergienko_suhak.pdf in Ukrainian.

Hacker D. J., Bol L., Bahbahani K. (2008). Explaining calibration in classroom contexts: The effects of incentives, reflection, and explanatory style. Metacognition and Learning. Vol. 3. 101–121. [in English].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org