ЗБЕРЕЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ У ПЕРЕКЛАДІ

Д. Ю. Степанець

Анотація


У статті представлено основні завдання та проблеми збереження комунікативно-прагматичного потенціалу художнього тексту. Описано основні положення прагматики мови, як перекладознавчої проблеми. Установлено поняття та засоби досягнення комунікативної мети перекладу. Розглянуто комунікативну модель та методи перекладу тексту. Для аналізу комунікативно-прагматичного потенціалу обрано художній твір Рея Бредбері «Усмішка». Проведено зіставний аналіз художніх текстів перекладачів. У статті обумовлено позитивну роль синхронної перекладацької множинності. В статті також розглядаються перекладацькі трансформації,   якими користується перекладач для досягнення адекватного перекладу.

Ключові слова: прагматика, художній текст, перекладач, перекладацькі трансформації, комунікативна мета, перекладацька множинність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Neubert A. (1968). Pragmatische Aspekte der Übersetzung. Leipzig. Verlag Sprache und Literatur, 1968.

Baker, Mona, Saldanha, Gabriela. (2011). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. New York. Routledge.

Hatim. B and Mason, (1990). Discourse and the Translator, Longman, Edinburg Gate. Harlow.

Бредбері Р. (1999). Усмішка. Зарубіжна література. 6 клас. Посібник хрестоматія. пер. з англ. Я. Веприняк. Тернопіль. Навчальна книга, Богдан.

Бредбері Р. (1999). Усмішка. Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. пер. з англ. Л.В. Коломієць. № 3 (227). К. Педагогічна преса.

Бредбері Р. (2011). Усмішка. Світова література 6 клас. За ред. Гарбуз В. М., пер. з англ. А. Євси. Х. ФОП Співак В. Л.

References:

Noibert A. (1968). Pragmatic Aspects of Translation. Leipsic. Language and Literature Publishing house. [in German].

Baker, Mona, Saldanha, Gabriela. (2011). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. New York. Routledge. [in English].

Hatim. B and Mason, (1990), Discourse and the Translator, Longman, Edinburg Gate. Harlow. [in English].

Bradbury R. (1999). Smile. Foreign Literature. 6th grade. Handbook of hyrestomatia. Trans. from English J. Veprinyak. Ternopil. Textbook, Bogdan. [in Ukrainian].

Bradbury R. (1999). Smile. World Literature in Secondary Schools of Ukraine. Trans. from English L.V. Kolomiets. № 3 (227). K. Pedagogical Press, 1999. [in Ukrainian].

Bradbury R. (2011). Smile. World Literature 6th grade. Edited by Harbuz B. M., trans. from English A. Evsi. H. FOP Spivak V. L. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org