АКТУАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ В ТЕКСТАХ ПУБЛІЦЕСТИЧНОГО СТИЛЮ

Р. М. Кондратьев

Анотація


У статті розглядається актуальне членування англійського речення в текстах публіцистичного стилю.  Однією з мовних категорій, що сприяють передачі сенсу повідомлення, є актуальне членування речення, яке, в свою чергу, може бути реалізовано просодическими особливостями, що і визначає актуальність даної теми статті. Актуальне членування речення в контексті на вихідну частину повідомлення-тему (дане) і на те, що стверджується про неї — рему (нове). Предметом дослідження виступає членування англійської речення в текстах публіцистичного стилю. Метою статті є аналіз членування англійської речення в текстах публіцистичного стилю.

Ключові слова: членування речення, публіцистичний стиль, особливості членування, переклад тексту, особливості публіцистичного тексту в англійській мові.


Повний текст:

PDF

Посилання


Комісаров В. Н. (1990). Теорія перекладу (лінгвістичні аспекти). М., Высш. шк.

Паршин А. С. (2002). Теорія і практика перекладу. М., Р. Валент.

Ухтомський А. В. (2007). Фразеологічний аспект професійної компетенції перекладача (на матеріалі текстів сучасної англійської преси). Челябінськ, Вид-во ЧДПУ.

Мова засобів масової інформації: Навчальний посібник для вузів. (2008). За ред. М. М. Володіної. М., Академічний Проект; Альма Матер.

Стилістичний енциклопедичний словник української мови. (2003). М. Флінта, Наука. Під редакцією М. Н. Кожиной.

References:

Komisarov V. N. (1990). Teoriia perekladu (linhvistychni aspekty). M., Vyssh. shk.

Parshyn A. S. (2002). Teoriia i praktyka perekladu. M., R. Valent.

Ukhtomskyi A. V. (2007). Frazeolohichnyi aspekt profesiinoi kompetentsii perekladacha (na materiali tekstiv suchasnoi anhliiskoi presy). Cheliabinsk, Vyd-vo ChDPU.

Mova zasobiv masovoi informatsii: Navchalnyi posibnyk dlia vuziv. (2008). Za red. M. M.Volodinoi. M., Akademichnyi Proekt; Alma Mater.

Stylistychnyi entsyklopedychnyi slovnyk ukrainskoi movy. (2003). M. Flinta, Nauka. Pid redaktsiieiu M. N. Kozhynoi.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org