ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ

А. В. Кізіцька, Є. В. Долинський

Анотація


У статті розглядається специфіка перекладу юридичної термінології в офіційно-діловому мовленні. Різноманіття і неоднозначність юридичної термінології ставить перед установами вищої освіти складну і комплексну задачу по серйозній мовній підготовці юристів, а також формуванню у них великих глибоких знань в області як вітчизняного, так і зарубіжного права.

Ключові слова: право, переклад, транслітерація, транскрипція, описовий переклад, калька.


Повний текст:

PDF

Посилання


Павлова, И.П.(2011). Современный учебник иностранного языка для неязыкового вуза: проблемы и перспективы. И.П. Павлова. Приоритетные направления в обучении иностранным языкам. М. ИПК МГЛУ «Рема», 43–60.

Левитан, К.М. (2011). Юридический перевод: основы теории и практики: Учеб. пособие К.М. Левитан. М. Проспект; Екатеринбург, УГЮА, 352.

Озюменко, В.И. (2015). Полисемантичность английской юридической лексики как проблема перевода. В. И. Озюменко. Вестник Российского университета дружбы народов. № 2. 92-94.

Латышев, Л.К., Семенов, А.Л. (2008). Перевод: Теория, практика и методика преподавания. Л.К. Латышев, А.Л. Семенов. М. Академия, 310.

Вербицкий, А.А.(2011). Структура содержания обучения иностранному языку специальности: контекстный подходю А.А. Вербицкий, Н.П. Хомякова. Приоритетные направления в обучении иностранным языкам. М. ИПК МГЛУ «Рема», 61–71.

References:

Pavlova, I.P. (2011). Modern textbook of a foreign language for a non-linguistic university: problems and prospects. I. P. Pavlova. Priority directions in teaching foreign languages. M. IPK MGLU "Rema", 43-60.

Levitan, K.M. (2011). Legal translation: the basics of theory and practice: Textbook. Manual. K.M. Levitan. M. Prospect; Yekaterinburg, UGYUA, 35.

Ozyumenko, V.I. (2015). Polysemanticity of English legal vocabulary as a problem of translation. V.I. Ozyumenko. Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. No. 2. 92-94.

Latyshev, L.K., Semenov, A.L. (2008). Translation: Theory, practice and teaching methods. L.K. Latyshev, A.L. Semyonov. Moscow. Academy, 310.

Verbitsky, A.A. (2011). The structure of the content of teaching a foreign language specialty: a contextual approach. A.A. Verbitsky, N.P. Khomyakova. Priority directions in teaching foreign languages. M.: IPK MGLU "Rema", 61–71.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org