ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

В. В. Волошина-Сідей, К. С. Новак, А. В. Яковенко

Анотація


З одного боку, загалом, процес глобалізації, особливо процес європейської інтеграції, є важливим фактором, який впливає на розвиток вимог системи бухгалтерського обліку щодо формування та надання інформації. З іншого боку, розвиток інформаційних технологій та сильна тенденція до соціальної комп’ютеризації (оцифрування) вимагають використання сучасних програмних засобів для відображення інформації в прийнятному електронному форматі через систему бухгалтерського обліку. Ця стаття зосереджується на характеристиках впливу глобалізації на розвиток світового бухгалтерського обліку та аналізує сучасний стан використання МСФЗ.

Ключові слова: глобалізація, міжнародні стандарти обліку, методологія бухгалтерського обліку, бухгалтерський облік, положення (стандарт) бухгалтерського обліку.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бессонова Г.П. (2019). Вплив процесів глобалізації на розвиток бухгалтерського обліку в україні. Причорноморські економічні студії, 48-3, 128-132.

Бутинець Ф.Ф. (2007). Альфа і омега бухгалтерського обліку. Житомир: ПП «РУТА».

Кірейцев Г.Г. (2008). Глобалізація економіки та уніфікація методології бухгалтерського обліку. Житомир: ЖГТУ.

Снігир Л.П. (2018). Проблеми та перспективи глобалізації економічних відносин. Інфраструктура ринку, 22, 33-36.

Щирба І. (2016). Вплив глобалізації на систему бухгалтерського обліку в Україні. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 4, 19-26.

References:

Bessonova G.P. (2019). Vpliv protsesiv globalizatsiyi na rozvitok buhgalterskogo obliku v ukrayini [The impact of globalization on the development of accounting in Ukraine]. Prichornomorski ekonomichni studiyi [Black Sea Economic Studies], no. 48-3, 128-132. [in Ukrainian]

Butinets F.F. (2007). Alfa i omega buhgalterskogo obliku [Alpha and omega accounting]. Zhitomir: PP «RUTA». [in Ukrainian]

Kireytsev G.G. (2008). Globalizatsiya ekonomiki ta unifikatsiya metodologiyi buhgalterskogo obliku [Globalization of the economy and unification of accounting methodology]. Zhitomir: ZhGTU. [in Ukrainian]

Snigir L.P. (2018). Problemi ta perspektivi globalizatsiyi ekonomichnih vidnosin [Problems and prospects of globalization of economic relations]. Infrastruktura rinku [Market infrastructure], no. 22, 33-36. [in Ukrainian]

Schirba I. (2016). Vpliv globalizatsiyi na sistemu buhgalterskogo obliku v Ukrayini [The impact of globalization on the accounting system in Ukraine]. Institut buhgalterskogo obliku, kontrol ta analiz v umovah globalIzatsiyi [Institute of Accounting, Control and Analysis in the context of globalization], no. 4, 19-26. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org