СОЦІАЛЬНА КУЛЬТУРНА І ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНОСТІ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ОБГРУНТУВАННІ

О. М. Василик

Анотація


В статті описано, що професія й культура тісно і постійно між собою взаємодіють і одне без одного існувати не можуть. Професія, об‘єднуючись із загальнолюдською культурою, породжує таке соціальне явище, яке називається «професійна культура» й охоплює як галузь трудової діяльності людини, такі і якість цієї діяльності, що в результаті складає саму культуру як унікальний феномен всієї людської історії, всього людського буття. Адже людини має духовну та матеріальну сторони і людина живе в духовному й матеріальному світі, виражаючи це в суспільство.


Повний текст:

PDF

Посилання


Фурман А. В., Морщакова О. (2015). Соціальна культура. Психологія і суспільство. № 1, 26-36

Психологічна культура як невід’ємний компонент професіоналізму педагога.

Надвинична Т. Л. (2017). Підготовка ефективного соціального працівника сьогодні: виклики та реалії. Актуальні проблеми правознавства. №2, 131-137

Циган Н. В. (2017). Особливості формування професійної компетентності при підготовці фахівців для різних типів соціальних закладів. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". № 13, 71-75

Співак Я. (2017). Вектори професійного успіху соціального працівник. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота. №2, 64-67

References:

Furman A. V., Morshchakova O. (2015). Social culture. Psychology and society. № 1, 26-36 [in. Ukrainian].

Psychological culture as an integral component of teacher professionalism.

[in. Ukrainian].

Nadvinichna T. L. (2017). Training an effective social worker today: challenges and realities. Actual problems of jurisprudence. №2, 131-137 [in. Ukrainian].

Gypsy N. V. (2017). Features of the formation of professional competence in the training of specialists for different types of social institutions. Collection of scientific works of the Khmelnitsky Institute of Social Technologies of the University "Ukraine". № 13, 71-75 [in. Ukrainian].

Singer J. (2017). Vectors of professional success of a social worker. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Social work. №2, 64-67 [in. Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org