ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

О. О. Самойленко

Анотація


У статті представлене дослідження форм і методів, за допомогою яких здійснюється навчання майбутніх бакалаврів з кібербезпеки в мережі Інтернет. Охарактеризовано отримані результати дослідження щодо таких форми і методів для навчання в мережі Інтернет, як електронні навчальні посібники, інтерактивний електронний навчальний матеріал, тематичні форуми, чати, навчальні аудіокниги, презентації з профільних дисциплін, навчальні відеолекції, он-лайн лекції, трансляції, тести, навчальні електронні тренажери та електронні он-лайн калькулятори. Зроблено порівняльний аналіз форм і методів для навчання в мережі Інтернет, які легше сприймаються здобувачами вищої освіти в процесі професійної підготовки та використовуються викладачами, які їх навчають. Метою роботи є оприлюднення результатів дослідження, яке проводилось протягом трьох навчальних семестрів. До методів проведеної роботи є метод інтерв’ювання та анкетування. Сферою застосування результатів є розробки технологій для удосконалення підготовки бакалаврів з кібербезпеки, які потребують використання електронного контенту в контексті освітніх середовищ.


Повний текст:

PDF

Посилання


National Cyber Security Strategies, 2012. Practical Guide on Development and Execution. ENISA. (2013). Отримано 22. 02. 2019 p. з www.enisa.europa.eu/activities/ Resilience‐and‐CIIP/nationalcyber‐security‐strategies‐ncsss/national‐cyber‐security‐strategies‐an‐implementationguide

National Cyber Security Strategy and 2013‐2014, Action Plan. (2013). Republic of Turkey. Отримано 22. 03. 2020 p. з www.ccdcoe.org/strategies/ TUR_CyberSecurity.pdf

Андрющенко, Я. Э., Самойленко, О. О., & Кириченко, О. С. (2017). Впровадження компетентнісно-орієнтованого комп’ютерного середовища у підготовку магістрів інженерних спеціальностей. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "The Top Actual Researches in Modern Science", 21-24.

Самойленко, О. М., Ручинська, Н. С., & Самойленко, О. О. (2017). Технологічні характеристики систем управління навчанням. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions", 60-64.

Самойленко, О. О. (2020). Дослідження стану використання типів девайсів в процесі професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки. Scientific journal «Paradigm of knowledge»(2(40)), 5-12.

Самойленко, О. О. (2020). Педагогічний зміст підготовки бакалаврів з кібербезпеки. ТОВ ТК Меганом, Київ, Науковий огляд, 3(66), 117-131.

References:

National Cyber Security Strategies, 2012. Practical Guide on Development and Execution. ENISA. (2013). Otrymano 22. 02. 2019 p. z www.enisa.europa.eu/activities/ Resilience‐and‐CIIP/nationalcyber‐security‐strategies‐ncsss/national‐cyber‐security‐strategies‐an‐implementationguide

National Cyber Security Strategy and 2013‐2014, Action Plan. (2013). Republic of Turkey. Otrymano 22. 03. 2020 p. z www.ccdcoe.org/strategies/ TUR_CyberSecurity.pdf

Andriushchenko, Ya. E., Samoilenko, O. O., & Kyrychenko, O. S. (2017). Vprovadzhennia kompetentnisno-oriientovanoho komp’iuternoho seredovyshcha u pidhotovku mahistriv inzhenernykh spetsialnostei. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "The Top Actual Researches in Modern Science", 21-24.

Samoilenko, O. M., Ruchynska, N. S., & Samoilenko, O. O. (2017). Tekhnolohichni kharakterystyky system upravlinnia navchanniam. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions", 60-64.

Samoilenko, O. O. (2020). Doslidzhennia stanu vykorystannia typiv devaisiv v protsesi profesiinoi pidhotovky bakalavriv z kiberbezpeky. Scientific journal «Paradigm of knowledge»(2(40)), 5-12.

Samoilenko, O. O. (2020). Pedahohichnyi zmist pidhotovky bakalavriv z kiberbezpeky. LLC TK Meganom, Kiev, Naukovy oglyad, 3(66), 117-131.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org