ВИКОРИСТАННЯ АКРЕДИТИВНОЇ ФОРМИ РОЗРАХУНКУ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Д. В. Мангушев, І. В. Тітов

Анотація


Розкрито підходи до визначення поняття «акредитив» у міжнародній та вітчизняній нормативно-правовій базі, наукових джерелах. Закцентовано увагу на тому, що акредитив носить кредитний характер, оскільки імпортеру надається певний часовий проміжок для виконання своїх зобов’язань перед банком Проаналізовано стан використання акредитивної форми розрахунків у міжнародній практиці у порівнянні з іншими формами розрахунків, у розрізі експортних та імпортних операцій, за регіонами світу тощо. Оцінено, на основі доступних даних, стан використання акредитивної форми розрахунків у практиці вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Документарні операції банків України (2017/2018рр.) URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=96887912 (дата звернення 18.04.2020р.)

Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами: Постанова Правління НБУ №514 від 03.12.2003 р. (редакція від 11.04.2018р.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1213-03 (дата звернення 18.04.2020р.)

Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів №600 від 01.07.2007 р. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=00GTQ81A59 (дата звернення 18.04.2020р.)

Фімяр С. В. Оптимізація міжнародних розрахунків. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 13. С. 48-50.

Шпильовий В. А. Акредитивна форма розрахунків у практиці зовнішньоекономічної діяльності. Агросвіт. 2015. № 24. С. 50-55.

2018 Global trade – securing future growth. ICC global survey on trade finance. URL: https://iccwbo.org/publication/global-survey-2018-securing-future-growth/ (дата звернення 18.04.2020р.)

References:

Dokumentarni operatsiyi bankiv Ukrayiny (2017/2018rr.) URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=96887912 (data zvernennya 18.04.2020r.)

Polozhennya pro poryadok zdiysnennya bankamy operatsiy za akredytyvamy: Postanova Pravlinnya NBU №514 vid 03.12.2003 r. (redaktsiya vid 11.04.2018r.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1213-03 (data zvernennya 18.04.2020r.) 3. Unifikovani pravyla ta zvychayi dlya dokumentarnykh akredytyviv №600 vid 01.07.2007 r. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=00GTQ81A59 (data zvernennya 18.04.2020r.)

Fimyar S. V. Optymizatsiya mizhnarodnykh rozrakhunkiv. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2012. № 13. S. 48-50.

Shpylʹovyy V. A. Akredytyvna forma rozrakhunkiv u praktytsi zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti. Ahrosvit. 2015. № 24. S. 50-55.

2018 Global trade – securing future growth. ICC global survey on trade finance. URL: https://iccwbo.org/publication/global-survey-2018-securing-future-growth/ (data zvernennya 18.04.2020r.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org