ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ

О. О. Самойленко

Анотація


У статті представлений аналітичний огляд педагогічного змісту підготовки бакалаврів з кібербезпеки. Досліджувались питання проблем безпеки комп’ютерних мереж українськими та зарубіжними вченими. Проаналізовано навчальні програми підготовки бакалаврів з кібербезпеки у Нью-Йорку, Франції, Україні та інших державах. Охарактеризовано підготовку фахівця за освітнім ступенем бакалавр з кібербезпеки є правом сучасної професійної діяльності у системі державних та комерційних підприємств, які пов’язані послугами щодо захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. З’ясовано, що теоретичний зміст предметної області підготовки бакалаврів з кібербезпеки передбачає знання законодавчої, нормативно-правової бази та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності. Охарактеризовано компоненти освітньої програми та програмні результати підготовки бакалавра з кібербезпеки.

Ключові слова: професійна підготовка, бакалаври з кібербезпеки, зміст підготовки бакалавра з кібербезпеки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Освітня програма зі спеціальності 125 «Кібербезпека», (2019).

О. Ткаченко та К. Ткаченко, (2018). Збереження культурної спадщини

та доступ до цифрових ресурсів, Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, № 1, pp. 75-86, 2018.

Information systems defence and security: France’s strategy, (2011). [Онлайновий]. Available:www.gouvernement.fr/sites/default

/files/fichiers joints/livreblanc‐sur‐la‐defense‐et‐la‐ securite‐nationale_

pdf/. [Дата звернення: 22. 10. 2019].

Canada’s Cyber Security Strategy. (2010). [Онлайновий].

Available: www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cbr‐scrtstrtgy/cbr‐scrt‐strtgy‐eng.pdf/

[Дата звернення: 04. 05. 2019].

National Cyber Security Strategies, 2012. Practical Guide on Development

and Execution. ENIS. (2013)

National Cyber Security Strategy and 2013‐2014, Action Plan, Republic

of Turkey, (2013).

Association for Computing Machinery, Curriculum Guidelines for

Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering (англйською). (2016). New York: Computer Engineering Curricula.

Освітньо-професійна програма, 2016. [Онлайновий].

Available:

https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80_125.pdf.

[Дата звернення: 13. 03. 2020].

References:

Osvitnia prohrama zi spetsialnosti 125 «Kiberbezpeka», (2019).

O. Tkachenko ta K. Tkachenko, (2018). Zberezhennia kulturnoi spadshchyny ta dostup do tsyfrovykh resursiv, Tsyfrova platforma: informatsiini tekhnolohii v sotsiokulturnii sferi, № 1, pp. 75-86

Information systems defence and security: France’s strategy, 2011. [Onlainovyi]. Available: www.gouvernement.fr/sites/default /files/fichiers joints/livreblanc‐sur‐la‐defense‐et‐la‐ securite‐nationale_2013.pdf/. [Data zvernennia: 22. 10. 2019].

Canada’s Cyber Security Strategy, (2010). [Onlainovyi]. Available: www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cbr‐scrtstrtgy/cbr‐scrt‐strtgy‐eng.pdf. [Data zvernennia: 04. 05. 2019].

National Cyber Security Strategies, 2012. Practical Guide on Development and Execution. ENISA, (2013).

National Cyber Security Strategy and 2013‐2014, Action Plan, Republic of Turkey, 2013.

Association for Computing Machinery, Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering (anhliskoiu)., (2016). New York: Computer Engineering Curricula.

Osvitno-profesiina prohrama, (2016). [Onlainovyi]. Available: https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80_125.pdf. [Data zvernennia: 13. 03. 2020].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org