ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ГУМАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Л. Ф. Віннікова

Анотація


   Так як Британська система медичної допомоги вважається однією з кращих у світі, з чітким етичним кодексом лікаря, автором було обрано як тему та проаналізовано сутність гуманізації медичної освіти у цій країні. У статті описано основні історичні етапи гуманізації медичної освіти у Великій Британії. Автором надано порівняльну характеристику стану медицини в цілому та медичної освіти Великої Британії у різні періоди часу, проаналізовано циклічність посилення та погіршення ролі гуманізації в освітньому процесі. Стаття містить детальний опис особливостей гуманізації медичної освіти Великої Британії у кожний період часу.

Ключові слова: гуманізація, медична освіта, Велика Британія, людина, цінність, життя, альтруїзм.


Повний текст:

PDF

Посилання


Віннікова, Л.Ф. (2016). Історичні аспекти гуманізації освіти в античні часи. Київ, Гнозис, 78-84.

Задорожня, І.П.( 2002). Особливості методичної підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії. Тернопіль, 307.

Лавриш, Ю.Е.( 2009). Професійна підготовка медичних сестер в університетах Канади. Київ, 270.

Ладыжец, Н.С. (1995). Философия и практика университетского образования. Ижевск, Изд-во Удм. Ун-та, 256.

Марченко, Г.В. (2004). Розвиток екологічної освіти в середніх школах Великої Британії у ІІ половині ХХ століття. Київ, 23.

Нудьга, Г.А. (2017). Середньовічні університети Європи.

http://www.rpd.univ.kiev.ua/downloads/bolonsk/book_nudha.pdf

Пуховська, Л.П.( 1999). Перспективи формування світового освітнього простору в 21 столітті. Житомир, 67-71.

Die Schule von Salerno.( 1978). Medizinhistorisches Journal.124 - 145

Digby Anne. (1999). The evolution of British general practice 1850 -1948. Oxford, New York, Oxford University press, 376.

Loudon Irvine. (1986). Medical care and the general practitioner, 1750-1850. Oxford, Claredon Press, New York, Oxford University Рress, 354.

Squire Charles. Celtic myths and legends. The Gresham Publishing Company. www.sacredtexts.com/ neu/ celt/ cml/ cml109.htm.

References:

Vinnikova, L.F. (2016). Istorychni aspekty humanizatsii osvity v antychni chasy [Historical perspective of humanization of education in ancient times]. Kyiv, Hnozys [Ukraine].

Zadorozhnia, I.P. (2002). Osoblyvosti metodychnoi pidhotovky vchyteliv anhliiskoi movy u Velykii Brytanii [Methodological training features of English teachers in Great Britain]. Ternopil. [Ukraine].

Lavrysh, Yu.E. (2009). Profesiina pidhotovka medychnykh sester v universytetakh Kanady [Nursing training at Universities in Canada]. Kyiv. [Ukraine].

Ladyzhets,N.S. (1995). Fylosofyia y praktyka unyversytetskoho obrazovanyia [Philosophy and practice of university education]. Yzhevsk, Yzd-vo Udm. Un-ta.

Marchenko, H.V. (2004). Rozvytok ekolohichnoi osvity v serednikh shkolakh Velykoi Brytanii u II polovyni XX stolittia [Economic education development in secondary schools in the second part of the twentieth century]. Kyiv. [Ukraine].

Nudha, H.A. (2017). Serednovichni universytety Yevropy [Medieval universities of Europe].

http://www.rpd.univ.kiev.ua/downloads/bolonsk/book_nudha.pdf

Pukhovska, L.P.( 1999). Perspektyvy formuvannia svitovoho osvitnoho prostoru v 21 stolitti [Prospects for the formation of the world educational space in the 21st century]. Zhytomyr. [Ukraine].

Die Schule von Salerno.( 1978). Medizinhistorisches Journal.124 - 145

Digby Anne. (1999). The evolution of British general practice 1850 -1948. Oxford, New York, Oxford University press.

Loudon Irvine. (1986). Medical care and the general practitioner, 1750-1850. Oxford, Claredon Press, New York, Oxford University Рress.

Squire Charles. Celtic myths and legends. The Gresham Publishing Company. www.sacredtexts.com/ neu/ celt/ cml/ cml109.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org