РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕДІЮЧИХ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ЗМІНА ЇХНЬОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Д. Б. Базюк, В. І. Баб'як, Л. І. Вознюк

Анотація


У статті розглядається актуальність питання реконструкції недіючих промислових будівель та споруд, а також їхнє пристосування до нових умов. Описано існуючі промислові об'єкти, які  були успішно адаптовані у міське середовище у Данії та Нідерландах. Розгорнуто основні проблеми, які виникають у процесі проектування та будівництва індустріальних об’єктів реконструкції, особливо при зміні їхнього функціонального призначення. Перелічено переваги, які можна отримати у результаті переоблаштування недіючих промислових територій. Виділено основні методи реконструкції, які дозволяють виконувати адаптацію промислової архітектури до сучасних містобудівних умов. На реальному прикладі показано проектне рішення де, із використанням методу інтеграції, проведено реконструкцію існуючого виробничого цеху .

 Ключові слова: реконструкція, промислові об'єкти, напрямки реконструкції, методи реконструкції, переваги реконструкції, метод інтеграції.


Повний текст:

PDF

Посилання


Іваночко У. І., Засадній М. Л. (2013). Особливості архітектурно-просторової організації громадської забудови на реструктуризованих промислових територіях

Швець В. В., Гордійчук Ю. В. (2019). Реновація виробничих, промислово-складських зон з метою їх ефективного використання.

Федорова О. І., Гайко Ю. І. Завдання і методи реновації промислової забудови сучасних міст

Найкраща будівля світу за версією World Architecture Festival 2019

Элеватор в стальных доспехах

References:

Ivanochko U. I., Zasadnii M. L. (2013). Osoblyvosti arkhitekturno-prostorovoi orhanizatsii hromadskoi zabudovy na restrukturyzovanykh promyslovykh terytoriiakh [Features of architectonically-spatial organization of public building are on the restructured industrial territories]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2013_50_35 [in Ukrainian]

Shvets V.V., Hordiichuk Yu.V. (2019). Renovatsiia vyrobnychykh, promyslovo-skladskykh zon z metoiu yikh efektyvnoho vykorystannia [Renovation of productive, industrially-warehouse zones with an aim them the effective use]. Retrieved from

https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/27657 [in Ukrainian]

Fedorova O. I., Haiko Yu. I. Zavdannia i metody renovatsii promyslovoi zabudovy suchasnykh mist [Task and methods of renovation of industrial building of modern cities]. Retrieved from http://eprints.kname.edu.ua/51088/1/ilovepdf_com-277-278.pdf [in Ukrainian]

Naikrashcha budivlia svitu za versiieiu World Architecture Festival 2019 [The best building of the world on the version of World Architecture Festival 2019]. Retrieved from https://the-village.com.ua/village/service-shopping/style-news/292311-naykrascha-budivlya-svitu-za-versieyu-world-architecture-festival-2019?fbclid=IwAR1JivEeo8945Ans3F-UL9kQ6sz0rXukBPOs-RvFA6dEdbbg3P_eeBXXwOo

Jelevator v stal'nyh dospehah [Elevator in steel armor]. Retrieved from

https://archi.ru/world/75134/elevator-v-stalnykh-dospekhakh


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org