ТРАНСФЕР ЦИРКУЛЯРНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ ДО БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Г. В. Шпакова

Анотація


Причина погіршення екологічного стану планети міститься у визнаних традиційними промислових, аграрних факторах виробництва. Але великий вплив також має чисельність населення, на задоволення потреб якого витрачається критична кількість природного капіталу, забруднюється навколишнє середовище. Для дотримання основних принципів концепції сталого розвитку пропонується переглянути лінійну модель виробництва на користь циркулярної. Аналізуються шляхи впровадження в дію принципів циркулярної економіки на прикладі будівельної галузі. Один з варіантів балансування еколого-соціально-економічних критеріїв в життєвому циклі об’єкта – рециклінг будівельних відходів. Висновки, наведені в даній статті, ґрунтуються на актуальних наукових дослідженнях і досвіді їх застосування в економічно розвинених країнах з адаптацією до принципів циркулярної моделі економіки.

Ключові слова: сталий розвиток, циркулярна економіка, рециклінг, вторинна сировина, утилізація, життєвий цикл.


Повний текст:

PDF

Посилання


Капіталізм зацікавлених сторін: маніфест для згуртованого і стійкого миру. [Електронний ресурс]. (2020, лютий, 11).

Meadows, Donella H., Randers, Jorgen, Meadows, Dennis L., Behrens, William W. (1972). The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. Universe Books. ISBN 0876631650.

Хартія «Міста Європи на шляху до сталого розвитку» (Ольборгская хартія). [Електронний ресурс] (2020, лютий, 11).

112UA. Екологія чи економіка: Як зробити переробку сміття в Україні вигідною. [Електронний новинний ресурс]. (2020, лютий, 11).

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ управління відходами в Україні до 2030 року, 2017. (Розпорядження КМУ №820-р. від 8.11.2017 р.) Офіційний сайт КМ України (2020, лютий, 11).

References:

Stakeholder Capitalism: A Manifesto for a Cohesive and Sustainable World. Retrieved from https://www.weforum.org/press/2020/01/ stakeholder-capitalism-a-manifesto-for-a-cohesive-and-sustainable-world [in English]. (2020, February, 11).

Meadows, Donella H., Randers, Jorgen, Meadows, Dennis L., Behrens, William W. (1972). The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. Universe Books. [in English].

Charter “Cities of Europe on the Road to Sustainable Development” (Aalborg Charter). Retrieved from https://rm.coe.int/168071a868 [in English]. (2020, February, 11).

112UA. Ecology or Economics: How to make waste recycling in Ukraine profitable. [Electronic news resource]. Retrieved from https://112.ua/ statji/ekologiya-ili-ekonomika-kak-sdelat-pererabotku-musora-v-ukraine-vygodnoy-495989.html [in Ukrainian]. (2020, February, 11).

NATSIONALNA STRATEHIIA upravlinnia vidkhodamy v Ukraini do 2030 roku, 2017. (Rozporiadzhennia KMU №820-r. vid 8.11.2017 r.) [NATIONAL STRATEGY waste management in Ukraine until 2030. (Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 8.11.2017 р. №820-р.)] Ofitsiinyi sait KM Ukrainy [Official website of CM of Ukraine] Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/820-2017-%D1%80. [in Ukrainian]. (2020, February, 11).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org