ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ КАР’ЄРНОЇ ТРАЄКТОРІЇ

В. А. Дворник

Анотація


Розглянута задача визначення сфери діяльності працівників на основі їх резюме у текстовому вигляді для прогнозування кар’єрної траєкторії працівника. Приведено постановку задачі. Визначено, до яких моделей зводяться досліджувані проблемні ситуації, та, які методи можуть бути застосовані до розв’язання поставленої задачі. Розглянуто відомі алгоритми кластеризації та їх практичне застосування на прикладі задачі визначення можливих варіантів майбутніх професій. Обґрунтовано вибір методів дослідження: наведено їх детальний опис та висвітлено переваги та недоліки обраних методів.

Ключові слова: кластеризація, класифікація, кар’єрна траєкторія, прогнозування, сфера діяльності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Митюгина, С.В. (2006). Модели професиональной карьеры личности. (2019, ноябрь, 27)

Кластеризация: алгоритмы k-means и c-means. (2019, ноябрь, 27)

Обзор алгоритмов кластеризации данных. (2019, ноябрь, 27)

Волосюк, Ю.В. (2014). Аналіз алгоритмів кластеризації для задач інтелектуального аналізу даних. (2019, листопад, 27)

Кластеризация методом k-средних. (2019, ноябрь, 27)

References:

Mitjugina, S.V. (2006). Modeli profesional'noj kar'ery lichnosti [Models of professional personality careers]. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/proektirovanie-individualnoy-obrazovatelnoy-traektorii-i-marshruta-studenta-vuza-buduschego-bakalavra [in Russian]. (2019, November, 27)

Klasterizacija: algoritmy k-means i c-means [Clustering: k-means and c-means algorithms]. Retrieved from https://habr.com/ru/post/67078/ [in Russian]. (2019, November, 27)

Obzor algoritmov klasterizacii dannyh [Overview of Data Clustering Algorithms]. Retrieved from https://habr.com/ru/post/101338/ [in Russian]. (2019, November, 27)

Volosiuk, Yu.V. (2014). Analiz alhorytmiv klasteryzatsii dlia zadach intelektualnoho analizu danykh [Analysis of clustering algorithms for the tasks of intellectual analysis]. Retrieved from https://www.mnau.edu.ua/files/faculty/off/kaf-ist/volosyuk/9.pdf [in Ukrainian]. (2019, November, 27)

Klasterizacija metodom k-srednih [K-means clustering]. Retrieved from https://craftappmobile.com/кластеризация-методом-k-средних/ [in Russian]. (2019, November, 27)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org