МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ СФЕРИ ПОСЛУГ

К. М. Леміш, В. К. Мілка

Анотація


Визначено, що управлінський контроль, як одна з функцій та складових системи управління, орієнтований головним чином на забезпечення основних показників ефективності функціонування підприємства та стійке положення на ринку. Доведено, що у сучасних умовах управлінський контроль на підприємствах набуває характеру основи присутньої на всіх рівнях управління. Розглядається поняття контролю як у вузькому сенсі, як один із етапів процесу управління, або як одна з його функцій, так і в більш широкому сенсі як система, що входить в систему управління підприємством, що складається з ряду елементів, що визначає потребу розгляду механізму управлінського контролю на підприємствах, процесу його формування та розвитку.

Ключові слова: контроль, управлінський контроль, система управлінського контрою, підприємство сфери послуг, процедура контролю, механізм контролю


Повний текст:

PDF

Посилання


Фісуненко П. А. (2013). Організаційно-економічний механізм контролю ефективності використання ресурсів підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень, 1, 300-304.

Садыкова Т.М. (2003). Методология контроля и учет результатов деятельности центров ответственности .Саратов. СГСЭУ, 240.

Друри К. (2003). Управленческий и производственный учет. Москва. ЮНИТИ-ДАНА, 1071.

Контролювання як функція менеджменту. https://library.if.ua/book/36/2440.html

Механизм контроля. http://www.addere.ru/f13.htm

Механизм формирования системы внутреннего контроля http://www.addere.ru/f13.htmhttps://bstudy.net/669159/ekonomika/mehanizm_formirovaniya_sistemy_vnutrennego_kontrolya

Арлашкин И.Ю. (2015). Формирование механизма контроля государственных (муницепальніх) учреждений. Вестник института экономики Российской академии наук,1, 109-116

References:

Fisunenko P.A. (2013). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm kontroliu efektyvnosti vykorystannia resursiv pidpryiemstva. [Organizational-economic mechanism for controlling the effectiveness of the resources of the enterprise]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, [Newsletter of social and economic doc]s, 1, 300-304. [in Ukrainian].

Sadykova T.M. (2003). Metodologiya kontrolya i uchet rezultatov deyatelnosti tsentrov otvetstvennosti .. [Methodology of control and recording the results of the activities of responsibility centers]. Saratov. SGSEU, 240. [in Russian].

Drury K. (2003). Upravlencheskiy i proizvodstvennyiy uchet [Management and production accounting]. Moscow. UNITY DANA, 1071. [in Russian].

Kontroliuvannia yak funktsiia menedzhmentu. [Control as a function of management]. https://library.if.ua/book/36/2440.html

Mehanizm kontrolya. [The control mechanism] http://www.addere.ru/f13.htm

Mehanizm formirovaniya sistemyi vnutrennego kontrolya [The mechanism of formation of the internal control system] http://www.addere.ru/f13.htmhttps://bstudy.net/669159/ekonomika/mehanizm_formirovaniya_sistemy_vnutrennego_kontrolya

Arlashkin I.Yu. (2015). Formirovanie mehanizma kontrolya gosudarstvennyih (munitsepalnIh) uchrezhdeniy [Formation of the control mechanism of state (municipal) institutions]. Vestnik instituta ekonomiki Rossiyskoy akademii nauk [Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences], 1, 109-116 [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org