БАГАТОМАСШТАБНА КОМПЕНСАЦІЯ КОНТУРІВ ПРИ КОМПРЕСІЇ РЕАЛІСТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Ю. В. Ломоносов

Анотація


Розглядається можливість модифікації методів компресії реалістичних зображень на основі вейвлет перетворень з виділенням контурів на кожному етапі вейвлет розкладення з метою аналізу якісних і кількісних характеристик. Приведена порівняльна характеристика основних показників пропонованого методу з сучасними алгоритмами обробки реалістичних зображень. Даний метод може бути використаний при обробці, зберіганні і пошуку реалістичних зображень на практиці.

Ключові слова: Стиснення реалістичних зображень, вейвлет аналіз, виділення контурів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ivanov, V.G., Lyubarskiy, M.G., Lomonosov, J.V. (2007). Cutting of content redundancy of images on the basis of classification of objects and background. Journal of Automation and Information Sciences. Begel House Inc., 39 (5), 27-36.

Гонсалес, Р., Вудс, Р. (2012). Цифровая обработка изображений. Техносфера, 1104.

Ломоносов, Ю.В. (2018). Вейвлет преобразование изображений с выделением контуров. Науковий огляд, 8 (51), 83-93.

Ivanov, V.G., Lomonosov, J.V., Lyubarskiy, M.G. (2009). Compression of Images on the Basis of Automatic and Indistinct Classification of Fragments. Journal of Automation and Information Sciences. Begel House Inc., 41 (1), 27-39.

Ломоносов, Ю.В. (2018). Методи та оператори виділення контурів при компресії реалістичних зображень. Інформаційні технології: сучасний стан та перспективи. Діса Плюс, 462.

References:

Ivanov, V.G., Lyubarskiy, M.G., Lomonosov, J.V. (2007). Cutting of content redundancy of images on the basis of classification of objects and background. Journal of Automation and Information Sciences. Begel House Inc., no. 39 (5), 27-36. [in English].

Gonsales, R., Vuds, R. (2012). Cifrovaja obrabotka izobrazhenij [Digital image processing]. Tehnosfera, 1104. [in Russian].

Lomonosov, Ju.V. (2018). Vejvlet preobrazovanie izobrazhenij s vydeleniem konturov [Wavelet transformation of images with the selection of contours]. Naukovij ogljad [Scientific review], no. 8 (51), 83-93. [in Russian].

Ivanov, V.G., Lomonosov, J.V., Lyubarskiy, M.G. (2009). Compression of Images on the Basis of Automatic and Indistinct Classification of Fragments. Journal of Automation and Information Sciences. Begel House Inc., no. 41 (1), 27-39. [in English].

Lomonosov, Yu.V. (2018). Metody ta operatory vydilennia konturiv pry kompresii realistychnykh zobrazhen. Informatsiini tekhnolohii: suchasnyi stan ta perspektyvy [Methods and operators of contour selection for compression of realistic images. Information technologies: current state and prospects]. Disa Plius, 462. [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org