МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ У ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ

І. М. Білай, А. О. Остапенко, М. П. Красько, А. І. Білай, В. О. Демченко

Анотація


Метою роботи є висвітлення значення і особливостей виконання практичної частини на заняттях при підготовці провізорів-інтернів. Якісна фармакотерапія конкретного хворого в клінічній ситуації залежить від кваліфікації провізора, його вміння грамотно контролювати ефективність і безпеку лікарських засобів. У закріпленні цих знань важлива роль відводиться практичній роботі інтерна, спрямованої на формування вміння і навичок, необхідних провізору для забезпечення лікарів інформацією з клінічної фармації.

Ключові слова: післядипломна освіта, клінічна фармація, провізори-інтерни.

доктор медицинских наук, Белай И. М., кандидат фармацевтических наук, Остапенко А. А., кандидат медицинских наук, Красько Н. П., кандидат медицинских наук, Белай А. И., кандидат фармацевтических наук, Демченко В. О. Методика проведения практических занятий по клинической фармации у провизоров-интернов / Запорожский государственный медицинский университет, Украина, Запорожье

Целью работы является освещение значения и особенностей выполнения практической части на занятиях при подготовке провизоров-интернов. Качественная фармакотерапия конкретного больного в клинической ситуации зависит от квалификации провизора, его умение грамотно контролировать эффективность и безопасность лекарственных средств. В закреплении этих знаний важная роль отводится практической работе интерна, направленной на формирование умения и навыков, необходимых провизору для обеспечения врачей информацией по клинической фармации.

Ключовые слова: послядипломное образование, клиническая фармация, провизоры-интерны.

DMedSci, Belay I. M., PhD in Pharmaceutics, Ostapenko A. A., PhD in Medics, Krasko N. P., PhD in Medics, Belay A. I., PhD in Pharmaceutics, Demchenko V. O. Metodic of practical lessons of clinical pharmacy to pharmacists  interns / Zaporozhye State Medical University, Ukraine, Zaporozhye

The aim of the work is to highlight the significance and characteristics of the practical part of the class in the preparation of pharmacists interns. High-quality pharmacotherapy of a particular patient in a clinical situation depends on the qualifications of a pharmacist, his ability to correctly monitor the effectiveness and safety of medicines. The practical work  is important role of an intern aimed at developing the skills and abilities needed by a pharmacist to provide doctors with information on clinical pharmacy.

Key words: postgraduate education, clinical pharmacy, pharmacists-interns.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Білай І.М. (2014). Основи клінічної фармації: навчально-методичний посібник до практичних занять провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація», Запоріжжя, 92 с.

Білай І.М., Демченко В.О., Красько М.П., Остапенко А.О. (2015). Викладання побічної дії лікарських засобів на практичних заняттях провізорам-інтернам. Науковий огляд, N 10(20), 1-5.

Бойко А.І. (2013). Реалізація концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011–2020 рр.: завдання післядипломної підготовки провізорів. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. № 3, 42-45.

Ветютнева Н.О., Загорій Г.В., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О., Убогов С.Г. (2015). Досвід роботи з базами стажування провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація». Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Київ, Вип.24, кн.2, 538-543.

Вороненко Ю.В. (2013). Розвиток нових технологій у післядипломній освіті лікарів і провізорів: тенденції, експертні висновки та реальні оцінки ефективності навчання [Текст]. Медична освіта, № 2, 19-23.

Білай І.М., Рижов О.А., Войтенко Г.М. та ін. (2015). Клінічна фармація для провізорів інтернів: навчально-методичний посібник до практичних занять провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація». Запоріжжя, 136.

References:

Білай І.М. (2014). Основи клінічної фармації: навчально-методичний посібник до практичних занять провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація», Запоріжжя, 92 с.

Білай І.М., Демченко В.О., Красько М.П., Остапенко А.О. (2015). Викладання побічної дії лікарських засобів на практичних заняттях провізорам-інтернам. Науковий огляд, N 10(20), 1-5.

Бойко А.І. (2013). Реалізація концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011–2020 рр.: завдання післядипломної підготовки провізорів. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. № 3, 42-45.

Ветютнева Н.О., Загорій Г.В., Тодорова В.І., Радченко А.П., Федорова Л.О., Убогов С.Г. (2015). Досвід роботи з базами стажування провізорів-інтернів за спеціальністю «Загальна фармація». Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Київ, Вип.24, кн.2, 538-543.

Вороненко Ю.В. (2013). Розвиток нових технологій у післядипломній освіті лікарів і провізорів: тенденції, експертні висновки та реальні оцінки ефективності навчання [Текст]. Медична освіта, № 2, 19-23.

Білай І.М., Рижов О.А., Войтенко Г.М. та ін. (2015). Клінічна фармація для провізорів інтернів: навчально-методичний посібник до практичних занять провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація». Запоріжжя, 136.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.

 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org