ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

І. М. Дяченко

Анотація


У статті розкрито сутність соціокультурної компетентності, визначено педагогічні умови її формування в майбутніх журналістів у процесі професійної підготовки. Висвітлено наукову дискусію щодо формування соціокультурної компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки; окреслено шляхи реалізації цього процесу. Наголошено на тому, що соціокультурна компетенція є вмінням людини усвідомлено враховувати знання соціального й культурного контекстів. Зазначено, що ефективність формування соціокультурної компетентності майбутнього журналіста забезпечується реалізацією сукупності педагогічних умов.

Ключові слова: соціокультурна компетентність, майбутній журналіст, педагогічні умови, професійна підготовка, професіоналізм, формування.

PhD in Social Communications, Dyachenko І. Pedagogical conditions of sociocultural competence of future journalists / Classic Private University, Ukraine, Zaporozhye

The article reveals the essence of socio-cultural competence, determines the pedagogical conditions of its formation in future journalists in the process of professional training. The scientific discussion on formation of sociocultural competence of future specialists in the process of professional training is covered; outlines ways of implementing this process. It is emphasized that socio-cultural competence is the ability of a person consciously to take into account knowledge of social and cultural contexts. It is noted that the effectiveness of formation of socio-cultural competence of the future journalist is ensured by the implementation of a set of pedagogical conditions.

Key words: socio-cultural competence, future journalist, pedagogical conditions, professional training, professionalism, formation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В.П. (2008). Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв’ю. Київ, Знання України, 819.

Белкин А С. (1997). Ситуация успеха: кн. для учителей. Екатеринбург, 185.

Коломинова О.О. (1997). О формировании социокультурной компетенции у младших школьников. Іноземні мови, 3, 39–41.

Максимець М. (2006). Формування соціокультурної компетенції у процесі вивчення іноземної мови. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 2, 211–218.

Сафонова В.В. (2011). Культуроведение в системе современного языкового образования. Иностранные языки в школе, 3, 17–24.

Byram M., Zarate G. (1997). The Sociocultural and Intercultural Dimension of Language Learning and Teaching. Strasbourg, Council of Europe Press, 35.

Van Ek J. A., Trim J. L. M. (2001). Vantage. Cambridge University Press, 196.

References:

Andrushchenko V.P. (2008). Rozdumy pro osvitu: statti, narysy, interviu. Kyiv, Znannia Ukrainy, 819. [in Ukrainian].

Belkin A S. (1997). Situatsiya uspeha: kn. dlya uchiteley. Ekaterinburg, 185. [in Russian].

Kolominova O.O. (1997). O formirovanii sotsiokulturnoy kompetentsii u mladshih shkolnikov. InozemnI movi, 3, 39–41. [in Russian].

Maksymets M. (2006). Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii u protsesi vyvchennia inozemnoi movy. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna, 2, 211–218. [in Ukrainian].

Safonova V.V. (2011). Kulturovedenie v sisteme sovremennogo yazyikovogo obrazovaniya. Inostrannyie yazyiki v shkole, 3, 17–24. [in Russian].

Byram M., Zarate G. (1997). The Sociocultural and Intercultural Dimension of Language Learning and Teaching. Strasbourg, Council of Europe Press, 35.

Van Ek J. A., Trim J. L. M. (2001). Vantage. Cambridge University Press, 196.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства 4.0 Міжнародна.
 


тИЦ и PR сайта naukajournal.org