Vol 6, No 50 (2021)

Table of Contents

ECONOMICAL SCIENCES

Olga Myshkovych
PDF
5-12

PHILOSOPHICAL SCIENCES

Olena Andriyenko
PDF
96-104
Ivan Leontiev
PDF
104-123

PEDAGOGICAL SCIENCES

Lyudmyla Volkova
PDF
44-61
Liudmyla Kanova
PDF
62-75
Olena Slyusarenko
PDF
76-95

MEDICAL SCIENCES

Andrii Vergun, Igor Makagonov, Mikhail Krasnyi, Bogdan Parashchuk, Oksana Vergun, Zoryana Kit, Yuriy Matsyakh
PDF
30-43

ART. ART CRITICISM

Oksana Soroka
PDF
124-135

AGRICULTURE

Valeriy Levchenko, Igor Shulga, Ihor Ivanyuk, Igor Budnik, Alena Korkulenko, Taisa Ganzhalyuk
PDF
13-29