Vol 5, No 49 (2021)

Table of Contents

HISTORICAL SCIENCES

Olena Andriyenko
PDF

ART AND ART CRITICISM

Alina Marchenko, Volodymyr Shcherbyna, Andriy Shkolyаr
PDF

MEDICAL SCIENCES

Andrii Vergun, Yaroslav Chulovskyi, Bohdan Parashchuk, Oksana Vergun, Mykhailo Krasnyi, Zoriana Kit, Yurii Matsyakh, Oksana Moshchynska, Mykhailo Lytvynchuk, Oksana Marko, Ihor Makahonov
PDF

TECHNICAL SCIENCES

Maksim Pjatkov
PDF