ANALYSIS OF THE AUTONOMY OF UNIVERSITIES IN EUROPE

O. Vorobyova

Abstract


The article deals with the development of university autonomy in Europe, and it is determined that it actively influences the quality assurance of higher education and at the present stage of development justifies high demands from society. The importance of applying a systematic approach to the development of the concept of university autonomy is determined, as there are correlation relations between the components of autonomy and mutual influence. Indeed, the high level of financial autonomy allows the institution to make decisions on the number of employees and the level of remuneration, which correlates with the level of personnel autonomy, namely, the recruitment and career opportunities. The presence of highly skilled teaching staff gives hope for high-performance scientific developments and achievements in the preparation of students. Key words: higher education, autonomy, organizational autonomy, financial autonomy, staffing  autonomy, academic autonomy.

кандидат наук з державного управління, Воробйова О. П. Аналіз  розвитку автономії університетів у Європі  / Інститут вищої освіти НАПН України, Україна, Київ

У статті розглянуто розвиток університетської автономії у Європі та визначено, що це активно впливає на забезпечення якості вищої освіти та на сучасному етапі розвитку виправдовує високі вимоги від суспільства. Визначено важливість застосування системного підходу до розвитку концепції університетської автономії, адже існують кореляційні зв’язки між складовими автономії та взаємний вплив. Адже високий рівень фінансової автономії дозволяє закладу самостійно приймати рішення щодо кількості співробітників та рівня оплати праці, а це корелюється з рівнем кадрової автономії, а саме процедури прийняття на роботу та можливість кар’єрного зросту. Наявність висококваліфікованого науково-викладацького персоналу даю надії на високопродуктивні наукові розробки та досягнення у підготовці студентів. Ключові слова: вища освіта, автономія, організаційна автономія,  фінансова автономія,  кадрова автономія,  академічна автономія.


Full Text:

PDF

References


Лісабонська декларація «Університети Європи після 2010 року: через різноманіття до спільних цілей». Retrieved from http://www.edupolicy.org.ua/files/Lisbon_Declaration.pdf (2019, March, 12)

European University Association, Retrieved from https://eua.eu/issues/4:autonomy-and-governance.html (2019, March, 12)

University Autonomy in Europe I Exploratory Retrieved from STUdy http://www.rkrs.si/gradiva/dokumenti/EUA_Autonomy_Report_Final.pdf (2019, March, 14)

University Autonomy in Europe II - The Scorecard, Retrieved from https://www.eua.eu/downloads/publications/university%20autonomy%20in%20europe%20ii%20-%20the%20scorecard.pdf (2019, March, 14)

University Autonomy in Europe III:The Scorecard 2017, Retrieved from https://eua.eu/downloads/publications/university%20autonomy%20in%20europe%20iii%20the%20scorecard%202017.pdf (2019, March, 16)
DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.3(30)2019.4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.