ENTOMOLOGIZES FACTORY IN THE PROCESS OF SPREADING COMMON PINE ROOT SPONGE UNDER THE CONDITIONS OF SHIP TIMBER FORESTRY OF STATE ENTERPRISE “ZHYTOMYR FORESTRY”

V. B. Levchenko, I. V. Shulga, R. A. Zalewski

Abstract


The article studies the species varieties of forest insects in the centers of attack with determination of the tree stocking degree. The major insect species are represented by such samilies as bark beetlesipidae capricon betles – Cerambycidae. The artice considers the effect of insect on common pipe decaying in the location of pine fungus. It has been substantiated that the formalion of forest insect attack centers depend on the age of trees. Concentration of larger and lasser pine – shoot beetles dominates in the forest of 40 years of age. They intensify the effect of pine fungus with further weakening the trees. Following the results of investigation it has been determined that such insects as larger pine-shoot beetle lesser pine-shoot beetle, black pine Capricorn beetle, blue pine char cool beetle, Curkulio glandium are the synergist of Heterobasidion annosum finvader.

Обгрунтовано значення ентомологічного фактора у розповсюдженні кореневої губки сосни звичайної, а також видового складу стовбурових шкідників в осередках Heterobasidion annosum з визначенням ступеня заселеності дерев. Основні види стовбурових шкідників представлені родинами: короїдиІріdае, вусачіСеrambycidае, златкиВuprestidае, довгоносикиСulculionida).

Предметом роботи є збудник кореневої губки сосни звичайної в умовах Корабельного лісництва державного підприємства «Житомирське лісове господарство». Метою роботи є вивчення впливу стовбурових шкідників на всихання сосни звичайної в осередках кореневої губки. Встановлено, що формування осередків стовбурових шкідників залежить від віку насаджень – осередки великого і малого соснового лубоїдів переважають в насадженнях до 40 років, що призводить до підсилення шкідливої дії кореневої губки. Основними методами проведення робіт є фітопатологічна експертиза соснових насаджень, а також проведення обстежень соснових деревостанів з визначенням характеру всихання в залежності від ступеня ураження як збудником кореневої губки сосни звичайної, так і розповсюдження збудника ентомологічним шляхом в соснових деревостанах.

За результатами роботи встановлено, що формування осередків стовбурових шкідників залежить від віку насаджень – осередки великого і малого соснового лубоїдів переважають в насадженнях до 40 років, призводячи до підсилення шкідливої дії кореневої губки і значного ослаблення насадження в подальшому. В результаті проведених досліджень було виявлено, що великий сосновий лубоїд, малий сосновий лубоїд, чорний сосновий вусач, синя соснова златка, соснова жерднякова смолівка є синергітами збудника Heterobasidion annosum.

Сферою застосування результатів є лісогосподарські підприємства різних форм власності з метою збереження та захисту лісових насаджень від збудника кореневої губки в умовах зони Полісся України.

Висновки досліджень полягають в тому, що для повноцінного відновлення лісів, з лісогосподарської точки зору найбільш ефективнішим вирішенням проблеми є проведення рубок догляду, тоді, коли приріст починає сповільнюватися, отже вдається зберегти максимальний приріст дерев що залишаються, а від реалізації заготовленої при рубках догляду деревини отримати прибуток не чекаючи, поки вони будуть знищені шкідниками. В перспективі є сенс в подальших дослідженнях штучно створених насаджень які ще довгий час не зможуть функціонувати без систематичного і регулярного лісогосподарського та лісосанітарного догляду, причому слід чітко розуміти, що цьому повинен передувати досить тривалий період трансформації штучних лісових фітоценозів до природного стану. Тому важливим завданням лісівників в ДП „Житомирське ЛГ” у цьому напрямку є підтримання стабільного фітосанітарного стану насаджень і всебічна стимуляція природних саморегуляційних процесів в лісових екоценозах.Full Text:

PDF

References


Анищенко Б. И. Защита хвойных насаждений от корневых гнилей. – Минск, 2001 – С. 4-5.

Берриман А. М. Защита леса от насекомых-вредителей. – М.: „Агропромиздат”, 1990. – 288 с.

Василяускас А. П. Экология и биология корневой губки (Fomitopsis annosa (Fr) Karst) и факторы, ограничивающие ее патогенность в хвойних насаждениях Литовской ССР: автореф. дис. на соиск. ученой степени доктора биол. наук. – Тарту, 1981. – 20 с.

Воронцов А. И. Лесозащита. – М.: „Агропромздат”, 2008. – 335с.

Воронцов А. И. Корневая губка. – Харьков. 2004. – С. 31-33.

Воронцов А. И. Технология защиты леса. – М.: „Агропромздат”, 1991. – 304 с.

Санітарні правила в лісах України. – К.: МЛГ України, 1995. – 20 с.

Asiegbu F., Adomas A., Stenlid J. Conifer root and butt rot caused by Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. // Department of Forest Mycology & Pathology, Swedish University of Agricultural Sciences [Текст. Електронний ресурс]. / Asiegbu F., Adomas A., Stenlid J. // Molecular Plant Pathology.- Р. 395 - 409.

References:

Anischenko B. I. Saschita hvoinih nasagdeniy ot kornevih gniley. – Minsk, – 2001. – s. 4 – 5.

Berriman A. M. Sachita lesa ot nasikomih vrediteley. – M.: “Agropromisdat”, 1990. – 228 s.

Vasilyuskas A. P. Ekologiya I biologiya kornevoy gubky (Fomitopsis annosa (Fr) Karst) i factor,i ogranichuuschie ee patogennost v hvoynih nasagdeniyah Litivskoy SSR: avtoref. dis. na soisk. Uchennoy stepeni doktora boil. nauk. – Tartu, 1981. – 20 s.

Voronzov A. I. Lesozaschita. – M.: “Agropromisdat”, 2008. – 335 s.

Voronzov A. I. Kornevaja gubka. – Harkov. 2004. – s. 31 – 33.

Voronzov A. I. Tehnologiya saschiti lesa. – M.: “Agropromisdat”, 1991. – 304 s.

Sanitarni pravila v leash Ukraini. – K.: MLG Ukrainy, 1995. – 20 s.

Asiegbu F., Adomas A., Stenlid J. Conifer root and butt rot caused by Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. // Department of Forest Mycology & Pathology, Swedish University of Agricultural Sciences [Текст. Електронний ресурс]. / Asiegbu F., Adomas A., Stenlid J. // Molecular Plant Pathology. - Р. 395 - 409.
DOI: https://doi.org/10.26886/2414-634X.1(20)2018.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.