Інформація про автора

admin, admin, Уманський національний університет садівництва, Україна

  • № 1 (2013) - Економіка
    кандидат економічних наук, Тернавська І. Б. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
    Анотація  Стаття Тернавська
  • № 1 (2013) - Сільське та лісове господарство
    канд. с.-г. наук, Тернавський А. Г., канд. с.-г. наук, Щетина С. В., канд. с.-г. наук, Слободяник Г. Я. ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ОГІРКА І ЙОГО ЯКОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД МУЛЬЧУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
    Анотація  Стаття Тернавський