Інформація про автора

admin, admin, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Україна

  • № 1 (2013) - Педагогічні науки
    докт. пед. наук, професор, Волкова Н. П., докт. пед. наук, професор, Тарнопольський О. Б. ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ВИШУ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ФАХОВИХ КАФЕДР
    Анотація  Стаття Волкова, Тарнопольський